Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

De democratische controle laat het ernstig afweten

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Pijnlijk duidelijk wordt dat onze rechtspleging verziekt is tot op het bot

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


door: drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

september 1998


DE POLDER, ZIEK VAN ZIN


Bij het vergiftigen van de bevolking via Wolmanzouten in hout, waarmee per jaar per Nederlander tien keer de dodelijke dosis aan arseen in het milieu komt, is er nu de doorbraak. Maar nog steeds spelen er kinderen op toestellen gemaakt van vergiftigd hout. Pure waanzin is het en blijft het. Het hele land is rijp voor de grote schoonmaak.

Nederland zit met meer dan 100.000.000 ton zwaar giftig slib. Ons land is rijker dan ooit. Maar de kosten dragen van het geheel neutraliseren van dat slib, wat technisch echt kan, dat wil de leiding niet. HO MAAR. Het moet maar in de Kaliwaal worden gedumpt als enorme chemische tijdbom voor eeuwen. Maar ook ons recht is zwaar verontreinigd. Met het Pikmeer-arrest gaf de Hoge Raad de ambtenaar de vrijheid ongestraft milieucrimineel te worden. Is die Hoge Raad dan niet medeplichtig aan de milieumaffia ?

Het bijgaande materiaal laat zien wat een landgenoot meemaakt die recht zoekt. Pijnlijk duidelijk wordt dat onze rechtspleging verziekt is tot op het bot en aangetast tot aan de top. De rechterlijke macht heeft eigen integriteit en onafhankelijkheid verkwanseld door zich afhankelijk te maken van buitenstaanders, juristen uit advocatuur, bedrijfsleven, verzekeringswereld. Beheersmechanismen als verschoning en wraking zijn ontkracht. Klachtrecht tegen rechters, bedoeld als ombudsregeling voor de burger om een klacht te kunnen indienen over een rechter, is stilletjes omgetoverd in het tegenovergestelde: mechanisme voor stelselmatig onderschoffelen van klachten over enig lid van de rechterlijke macht. Totale protectie slaat toe; het rechtssysteem krijgt totalitaire trekjes.

    Democratische controle faalt

Het Hof van Discipline lijkt eenvoudig niet op wat de wetgever voor ogen stond; functioneren, uitspraken en benoemingen onttrekken zich aan democratische controle.Het is het zoveelste afdekinstrument. Klachtrecht tegen advocaten is een aanfluiting geworden. Er zijn advocaten en advocaten die ook rechter zijn. Een beroepsgroep van gelijke en onafhankelijke advocaten is er niet meer in Nederland.

Belangenverstrengeling doordringt en vermolmt onze maatschappelijke systemen.Van sociale solidariteit blijkt steeds minder. We hebben kapitalen over voor grote prestigeprojecten. Maar hebben we dan niet zo'n welvaart dat we een echte grote schoonmaak kunnen betalen ?

POLDERROT
BLUB, BLUB