Minister-President schendt normen, waarden en fatsoen

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Premier Balkenende stelt: Wij zijn wel verantwoordelijk, maar niet aansprakelijk


Mijn eerdere brief
Van:

    de Minister-President
    Prof. Mr. Dr. J.P. Balkenende

Met recht rot
Mijn curriculum vitae
Brief aan minister-president Kok
Open brief aan minister-president Kok Mijn curriculum vitae