Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk

Het verbaasde mij antwoord te ontvangen namens de Staatssecretaris

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Aandacht voor de brief aan u d.d. 22 juni 2000 en de brief d.d. 13 juli 2000
van Mr. Huijsson namens de Staatssecretaris van Financiën

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a,
  5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Sint Oedenrode, 25 juli 2000.

De minister van Financiën Drs. G. Zalm,
Ministerie van Financiën,
Korte Voorhout 7,
Postbus 20201,
2500 EE 's-Gravenhage.


Betreft:

 • Mijn brief aan u d.d. 22 juni 2000
 • Brief d.d. 13 juli 2000 van Mr. Huijsson namens de Staatssecretaris van Financiën


  Excellentie,

Hierbij vraag ik uw aandacht voor enkele punten die samenhangen met bovenvermelde briefwisseling:

 1. Het verbaasde mij antwoord te ontvangen namens de Staatssecretaris. Dit lijkt mij misplaatst, ja zelfs onjuist, omdat ik mijn brief d.d. 22 juni jl richtte aan u en bovendien omdat de zaak in kwestie niet een voornamelijk fiscale aangelegenheid is, maar direct te maken heeft met de verantwoordelijkheid van u als minister, ja zelfs van uw medeministers.

 2. Mijn cliënt ontving een brief van mw. mr. C.W.H.E. Aalbers van de fiscus d.d. 13 juli 2000, die de indruk maakt van onmiddellijke vergelding van de zijde van de fiscus. Deze brief is vrijwel identiek aan de brief van mw. Blom d.d. 11 november 1998 en die kwestie leek juist geheel afgehandeld met de brief d.d. 19 april 1999 van de Staatssecretaris van Financiën. Nu wordt dit kennelijk naar aanleiding van mijn brief d.d. 22 juni 2000 weer opgerakeld. Dit soort rappe represaille-maatregel roept de indruk op van abus de pouvoir.

  Ik verzoek u de eerdere aangaande mw Blom van de fiscus opgeworpen vragen te beschouwen als herhaald en ingelast ten aanzien van mw.mr. C.W.H.E. Aalbers.

 3. Met klem verzoek ik u deze kwestie tot op de bodem uit te zoeken.

 4. Een volledig antwoord van u, de Minister van Financiën, lijkt mij geboden. Enige spoed daarbij zou ik zeer waarderen.


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.

  E-mail: A.vanrooij@chello.nl