De onafhankelijkheid van de rechter staat onder toenemende kritiek
IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

antecedenten-juristen.htm">Uitleg van het waaróm van het antecedentenregister

Wassenaars Nieuwsblad van 9 februari 2005

'Rechters hebben teveel petten op'

Wassenaarder speurt naar nevenfuncties

WASSENAAR - gestaag en langdurig monnikenwerk heeft Wassenaarder Nico Burhoven Jaspers 6210 pagina's op het internet geplaatst. In totaal gaat het om 28.000 juristen en vooral om hun bijbanen, schnabbels en relaties. Sinds 1995 heeft hij aan dit 'levenswerk' gebeiteld en sindsdien is de Sociale Databank Nederland - burhoven.htm">http://www.sdnl.n1/burhoven.htm - (kies daarna Antecedentenregister 2004) een veel geraadpleegde site.

FRANS MlCKLINGHOFF

video/burhoven.wmv">

Hoe is Nico Burhoven Jaspers er zo toe gekomen alle relaties van de in Nederland werkzame juristen te analyseren en bloot te leggen? Het is een lang en ingewikkeld verhaal. In mei 1986 nam zijn vrouw de benen. Dit was het begin van een langdurige echtscheidingsprocedure, plus een boedelscheiding. Alles wat daarbij mis kan gaan ging mis. Het regende fouten in de magistratuur terwijl hij streed voor een eerlijke boedelscheiding. Moest hij voor de rechter komen, werd er weer een fout gemaakt.

Uiteindelijk bleek dat er geen kopie van welke oproepingsbrief dan ook in het dossier aanwezig was. 'Een te betreuren bedrijfsongeval', zo heette het. "Kortom: ik was gewoon niet opgeroepen om gehoord te worden", aldus Burhoven. "Toen heb ik het draaien en verzwijgen van de rechters pas echt leren kennen. Toen heb ik gemerkt dat ze binnen de juridische sector elkaar allemaal de hand boven het hoofd houden. Ze spelen elkaar de bal toe, wijzigen de spelregels tijdens het spel en ik werd er de dupe van, terwijl mijn ex werd beschermd en geprotegeerd", aldus de oud-natuurkundige van een grote oliemaatschappij.

Na zijn periode bij die oliemaatschappij studeerde hij een jaar aan een van de meest prestigieuze businessschools van Europa. Daarna werkte hij als adjunct-directeur van het bureau Verkeers Ongevallen Registratie (gevestigd te Heerlen) en als directeur van het onder het Ministerie van Economische Zaken vallende Nederlands Meet Instituut (vroeger 'het IJkwezen'). Maar sinds zijn scheiding en de juridische nasleep, waarin hij nog steeds zit is al zijn aandacht gericht op het Nederlandse juridische bestel.

De ook vloeiend Russisch en Japans sprekende fysicus heeft duidelijk zijn tanden gezet ik de ontoelaatbare bijbanen van talloze juristen en in het bijzonder die van de rechters. "Sommige rechters zitten in clubjes, zoals de Lions of de Rotary, hebben belangen bij advocatenkantoren en hebben nog wat bijbanen en erefuncties in het openbaar bestuur. Die cumulatie van functies kan niet, want het kan soms van invloed zijn op een uitspraak in een rechtszaak.

Zo krijg je soms geen eerlijke en objectieve uitspraak in een rechtsgeschil. Daarom is het van belang dat vrijwel alle in Nederland praktiserende juristen nu met hun naam, adres en zoveel mogelijk sociale gegevens te vinden zijn op de site van de Sociale Databank. Die verkleving van de juristen in dit polderland heb ik zo inzichtelijk maakt. Het heeft er al toe leid dat rechters op goede gronden 'gewraakt' konden worden, omdat men kon aantonen dat zij vooringenomen standpunten konden hebben in bepaalde rechtskwesties. Zoiets heb ik nu zelf aan de lijve meegemaakt."

P.s.

Toen mijn ex, mw. mr. M.C.M. de Kroon, in mei 1986 'de benen nam', werkte zij bij de Hoge Raad als gerechtsauditeur fiscale zaken. Het was mij toen nog niet duidelijk dat het een echtscheiding zou worden. Later is gebleken dat zij in valse hoedanigheid met een handgeschreven brief mijn bankrekening plunderde, door zich tegenover de bank voor te doen als rekeninghouder, inbegrepen een niet-onverdienstelijke namaak van mijn handtekening (die de bank dan ook ten onrechte 'herkende' als mijn handtekening). Zie bur-sws1.htm">www.sdnl.nl/bur-sws1.htm Dit is pure verduistering, valsheid in geschrifte, bancair optreden in valse hoedanigheid, diefstal of iets van vergelijkbare aard en ernst. De wetgever stelt daarop straffen van jaren. Het is geen kleinigheid: het ging om ca. ZFr 120.000.

Nadat zij op vrijdag 13 juni 1986 meende dat haar overval geslaagd was en zij de buit binnenhad, schreef zij mij de volgende dag dat er een echtscheiding kwam. In die brief repte zij niet met één enkel woord over haar bankoverval. De reden die zij voor de echtscheiding gaf: zij was 'vleugellam geworden'. Echt zo'n zielig vogeltje met een lam vlerkje, die wel zojuist een omvangrijke, doortrapte en criminele bancaire overval gepleegd had. Bloedstollend. Overigens heeft zij ook belasting ontdoken. Al met al bepaald wat curieus voor een juriste van de Hoge Raad.

Sindsdien is zij steeds bevoordeeld en is haar criminele handelen stelselmatig afgedekt door de rechters van ons 'rechts'bestel en andere juristen, zoals de ministers van Justitie Sorgdrager en Korthals en door Oosting als Nationale Ombudsman. Maar ook door de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad enz. Duidelijk is: als je als juriste eenmaal bij de Hoge Raad werkt, kun je met alles wegkomen.

Ja zelfs: MISDAAD LOONT.

In 1999 is zij als één van de 'Drie van Arnhem' benoemd tot raadsheer aan het Hof in Arnhem !! Bij die benoeming moet men (inbegrepen de minister van Justitie Korthals) Hare Majesteit een rad voor ogen hebben gedraaid. Zie bur-3va.htm">www.sdnl.nl/bur-3va.htm

De boedelscheiding is na 19 jaar nog niet afgehandeld ('undue delay' volgens de criteria van het Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg), maar ook de minister-president verzaakt stelselmatig. Zie:

  bur-kok8.htm">www.sdnl.nl/bur-kok8.htm
  bur-balkenende3.htm">www.sdnl.nl/bur-balkenende3.htm
  bur-balkenende4.htm">www.sdnl.nl/bur-balkenende4.htm
Wat ik wil is: Recht, Correctie, Compensatie voorzover nog mogelijk.

video/burhoven.wmv">drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA Gegevens over juristen

Uit onvrede met het rechtsbestel verzamelt Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA sinds het najaar van 1995 gegevens over juristen (rechters, advocaten, hoogleraren enz.). Het oogmerk daarbij is het opsporen van bijbanen, dubbelfuncties en belangenverstrengeling.

Deze gegevensverzameling, die inmiddels 6200 pagina's over 28.000 juristen omvat is te vinden op het Internet bij de Sociale Databank Nederland. Adres burhoven.htm - Kies daarna de categorie Antecedentenregister 2004 van juristen.

Nederlands Juristenblad (NJB) van 7 januari 2005

 • bur-kok5.htm"> Met recht rot
 • bur-cv.htm"> Mijn curriculum vitae
 • bur-kok7.htm"> Brief aan minister-president Kok
 • bur-kok4.htm"> Open brief aan minister-president Kok Mijn curriculum vitae

  Rubrieken SDN
  Netwerk van juristen
  Homepage drs. Burhoven Jaspers
  Criteria voor de Integriteit van de Rechterlijke macht
  Recht op toegang tot de rechter moet in Europese grondwet
  Juristen van het Ministerie van Financiën, Staatsalmanak 2000
  Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken, uit de Staatsalmanak 2000
  Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren
  Met Recht Rot, zo denkt drs. N.C. Burhoven Jaspers over ons zogenaamde rechtssyteem
  Criminaliteit Overheid Onderschat zegt Prof. Van den Heuvel (collusie)
  Het curriculum vitae en ervaringen van drs. Burhoven Jaspers MBA
  Derde brief van drs. Burhoven Jaspers aan Minister-president Wim Kok
  Open brief aan minister-president Kok Mijn curriculum vitae

  Terug naar het begin