burhoven.htm">Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het irm.htm">IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Handgeschreven brief aan Swiss Bank Corp. te Luzern

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Handgeschreven brief van mr. de Kroon aan de Zwitsrse bank


bur-scrp.htm"> Transcript van deze brief
bur-sws2.htm"> Reactie van de Zwitserse bank op deze brief
bur-pg16.htm"> Terug naar de brief aan de Procureur-generaal