Drs. N.C. Burhoven Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Belangenverstrengeling met 'n walm van corrupte vriendjespolitiek

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Mijn ex zich schuldig gemaakt heeft aan frauduleus bancair optreden


BETREFT:
De Federatie van Belastingadviseurs


VAN:
Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA 99-01-21


  De Federatie schijnt te hebben:

  • Raad van Tucht 1
  • Raad van tucht 2
  • Raad van Beroep
  • Raad voor Geschillen


In mijn gegevensverzameling vind ik voor wat betreft Die Raad van Beroep: Zie ook Internet burhoven.htm voor het antecedentenregister van de rechterlijke macht.

Soest, J. van  ; vermeld als voorzitter 
        ; tevens Plaatsvervangend Procureur-generaal bij de Hoge Raad
Delden, A.H. van; vermeld als lid 
        ; tevens President van de rechtbank te Den Haag

En verder is (volgens mededeling van Mr. van Delden voor het Hof van Discipline 6 juli 1998), mijn ex, Mw. Mr. M.C.M. de Kroon, ex-gerechtsauditeur van de Hoge Raad, griffier van die Raad van Beroep van de Federatie van Belastingadviseurs.

Moet het mij dan nog verbazen dat een klacht over van Delden door mij voorgelegd aan de Procureur-generaal bij de Hoge Raad Mr. ten Kate, totaal afgewimpeld is. Diezelfde van Soest schijnt er geen moeite mee te hebben dat mijn ex zich schuldig gemaakt heeft aan frauduleus bancair optreden, inbegrepen imitatie van mijn handtekening en dat zij, gerechtsauditeur fiscale zaken bij de Hoge Raad, door de belastingdienst werd aangesproken wegens verzwijgen van gelden en inkomsten voor de fiscus. Hier slaat een walm van corrupte vriendjespolitiek af.GEGEVENS

  DELDEN

A.H. van , geboren aug 1941
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 1 sep 1966
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 1 jan 1967
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 1 jan 1971
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Breda 1 jan 1971
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 5 jan 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 20 sep 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 28 dec 1973
Rechter rechtbank Utrecht 3 mei 1974
Vice-president rechtbank Utrecht 1 nov 1980
President rechtbank Den Bosch 22 juli 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
President rechtbank Den Haag 6 juni 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
NU
Den Haag president
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Den Haag Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter geschillencommissie verhuizen van de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken Den Haag
Vice-voorzitter Klachtencommissie bankzaken
Lid Raad van Beroep Ned. Orde van Belastingadviseurs
Lid Bestuur Ned. Arbitrage Instituut
Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline
Lid Bestuur Stichting Toneelgroep De Appel
Lid dagelijks bestuur Nederlands Helsinki Comité
Lid van de Haagsche Schouw
INFO
Citaat uit het IRM-rapport.

  "En ook voor Mr. A.H. van Delden, president van de Haagse rechtbank in kort geding tegen de Consumentenbond, was verschoning wat hem betrof niet aan de orde. Desgevraagd deelde hij de eisende partij na afloop mee dat hij er ook niet aan gedacht zou hebben, indien hij eerder opmerkzaam zou zijn gemaakt op zijn nevenfunctie waarin hij met een oud-bestuurder van de in het gelijk gestelde Consumentenbond samen in een geschillencommissie optreedt.
  De indruk dat hij partijdig was ontstond overigens pas tijdens de zitting. Nadat de Consumentenbond onzorgvuldigheden, missers en verschrijvingen had moeten toegeven merkte hij namelijk op, "nul komma nul" aanleiding te zien om een eis tot rectificatie te honoreren. Hij bood achteraf weliswaar zijn excuses aan voor deze "onnodig harde uitspraak" doch deelde toen weer mee zelfs een bodemprocedure weinig kans van slagen te geven. Zijn vonnis bracht een vol strekte buitenstaander, een NRC-lezer die het conflict met de Consumentenbond goed had gevolgd, ertoe om zelfs over klassenjustitie te spreken in een ingezonden brief in de NRC van 25-01-95."

Einde citaat.


  SOEST

J. van , geboren jan 1929
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Universiteit Amsterdam 15 aug 1983
Lector Rijks Universiteit Utrecht 16 sep 1957
Lector/Hoogleraar Universiteit te Amsterdam 1 nov 1960
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 25 feb 1969
Advocaat-generaal Hoge Raad der Ned. Den Haag 13 feb 1974
Plaatsvervangend Procureur-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 apr 1994
NU
Hoge Raad Plaatsvervangend Procureur-generaal
TEVENS
Voorzitter Commissie van Beroep, Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs
Algemeen Voorzitter Examencommissie Stichting tot organisatie van de federatieve examens voor
belastingadviseur en belastingassistent
Lid Adviescollege van Beroep, Universiteit van A'dam
Lid Raad van Advies Fiscaal-economisch Instituut van de Erasmus Universiteit
Beschermheer Vereniging van Fiscalisten A'dam, "Porta Adriani".
Erelid van de Vereniging voor belastingwetenschap
Lid Comité van Aanbeveling Gids voor de Rechtenstudie, uitgave Stichting Dux in Iura
INFO
Zou hij inmiddels met pensioen gegaan zijn; leeftijd van 70 jaar.