Drs. N.C. Burhoven Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Klacht aan het College van Procureurs-Generaal, Jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Brief aan de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad Prof. Mr. A.S. Hartkamp

Katholiek Nieuwsblad van 5 april 2002: 'Rechtsgeleerden moeten hoger mikken'


AAN :

  De Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal
  Jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn
  Prins Clauslaan 16
  Postbus 20305 , 2500 EN Den Haag


BETREFT :

 • klacht d.d. 31 maart 2002 tegen de rechtbank te Den Haag,
  ingediend bij de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad Prof. Mr. A.S. Hartkamp
 • mijn brief aan u d.d. 2 april 2002
 • mijn brief aan u d.d. 26 april 2002
 • mijn brief aan u d.d. 7 mei 2002

Wassenaar, 21 mei 2002 _ _


Geachte Voorzitter,


Bijgaand treft u aan kopie van mijn brief d.d. 20 mei 2002 aan de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad Prof. Mr. A.S. Hartkamp, inbegrepen kopie van de Bijlagen.

De inhoud moge voor zich spreken.

Ik verzoek u het ingesloten materiaal te beschouwen als herhaald, ingelast en ook aan u gericht.Hoogachtend,


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
e-mail: nc.burhovenjaspers@hccnet.nl
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar


Bijlagen

 • brief d.d. 7 mei 2002 van de President van de rechtbank te Den Haag Mr. H.F.M. Hofhuis aan het EKC , c.q. Ing. A.M.L. van Rooij
 • brief d.d. 19 mei 2002 van het EKC, c.q. directeur Ing. A.M.L. van Rooij aan de rechtbank Den Haag, c.q. President Mr. H.F.M. Hofhuis
 • brief d.d. 20 mei 2002 aan de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad Prof. Mr. A.S. Hartkamp


Zie ook: www.sdnl.nl/burhoven.htm
Klacht tegen de rechtbank te Den Haag bij de Hoge Raad der Nederlanden I
Klacht tegen de rechtbank te Den Haag bij de Hoge Raad der Nederlanden II
Klacht tegen de rechtbank te Den Haag bij de Hoge Raad der Nederlanden III
Klacht tegen de rechtbank te Den Haag bij de Hoge Raad der Nederlanden IV
Klacht aan het College van Procureurs-Generaal, Jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn