Drs. N.C. Burhoven Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Waar blijven de antwoorden en verantwoordelijkheid?

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

De gerechtsauditeurs staan het gerecht in zijn werkzaamheden bij

video/burhoven.wmv">drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

PER FAX en PER POST

AAN:
De Minister-president
PER FAX en PER POST


De heer W. Kok
Binnenhof 20, 2513 AA Den Haag
Postbus 20001, 2500 EA Den HaagBETREFT:

 • mijn brief aan u d.d. 23 januari 1998
 • mijn brief aan u d.d. 28 januari 1998
 • mijn brief aan u d.d. 23 februari 1998
 • mijn brief aan u d.d. 10 mei 1998
 • mijn brief aan u d.d. 15 juni 1998


  Wassenaar, 18 juli 1998

Zeer geachte heer Kok,

Ten vervolge op de in de aanhef vermelde brieven vraag ik uw aandacht voor de hierbij gaande kopie van:

 • een relaas van mijn ervaringen gedurende de laatste 12 jaar onder de titel ' bur-kok5.htm">Met Recht Rot'
 • kopie van mijn bur-cv.htm">curriculum vitae

Inhoudelijke reactie op mijn brieven heb ik helaas niet mogen ontvangen.

Aldus kan ik slechts concluderen dat u weigert:

 • te antwoorden op de inhoud van mijn brieven en op de daarin door mij gestelde vragen
 • een beslissing te nemen zoals verzocht
 • deze zaak tot op de bodem en mede met externe, onafhankelijke deskundigen te doen onderzoeken

Ten zeerste betreur ik niet tot een andere conclusie te kunnen komen.


  Hoogachtend,

  Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


  Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
  tel + fax: 070 5118922
  van Polanenpark 58
  2241 RS Wassenaar


Bijlagen:

 • Met recht rot
 • Mijn curriculum vitae
 • Bief aan minister-president Kok
 • Open brief aan minister-president Kok Mijn curriculum vitae