Drs. N.C. Burhoven Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Brief (6-12-98) aan president mr. S.K. Martens, Hoge Raad der Nederlanden

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Kopie van mijn schrijven van heden aan de Procureur-generaal bij de Hoge Raad

video/burhoven.wmv">drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

PER FAX en PER POST


AAN:
  De President, Mr. S.K. Martens
  Hoge Raad der Nederlanden
  Lange Voorhout / Kazernestraat 52
  Postbus 20303
  2500 EH 's-Gravenhage

Betreft:

 • mijn brieven aan U d.d. 4 en 5 oktober 1998
 • mijn brief aan U d.d. 13 oktober 1998
 • uw antwoord d.d. 15 oktober 1998
 • mijn fax/brief aan u d.d. 19 oktober 1998
 • uw brief d.d. 21 oktober 1998
 • mijn brief aan U d.d. 23 oktober 1998
 • uw brief d.d. 29 oktober 1998
 • mijn brief aan U d.d. 4 november 1998
 • mijn brief aan U d.d. 9 november 1998
 • mijn brief aan U d.d. 15 november 1998
 • mijn brief aan U d.d. 17 november 1998
 • mijn brief aan U d.d. 1 december 1998
 • mijn brief aan U d.d. 4 december 1998

  Wassenaar, 6 december 1998


  Geachte heer President,

Hierbij doe ik u toekomen kopie van mijn schrijven van heden aan de Procureur-generaal bij de Hoge Raad met bijlage.

De inhoud zal voor zich spreken.


Hoogachtend,

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar
KOPIE: Internet burhoven.htm">burhoven.htm

Zie ook:
Homepage drs. N.C. Burhoven jaspers MBA
Rechtmatigheid proces aan president Mr. S.K. Martens voorgelegd
Principiële analyse van recht en verantwoordelijkheid van de Hoge Raad der Nederlanden