Drs. N.C. Burhoven Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Rechtmatigheid proces aan president Mr. S.K. Martens (Hoge Raad) voorgelegd

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Naar mijn inzicht schenden de Procureur-generaal en u in deze rechtsbeginselen, wet en ambtseed

video/burhoven.wmv">drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


PER FAX en PER POST
AAN:

    De President , Mr. S.K. Martens
    de Hoge Raad der Nederlanden
    Lange Voorhout / Kazernestraat 52
    Postbus 20303
    2500 EH 's-GravenhageWassenaar, 13 oktober 1998

Geachte heer President,

Hierbij doe ik u toekomen kopie van mijn brief van heden aan de Procureur-generaal bij de Hoge Raad. Ik verzoek u de inhoud, die voor zich zal spreken, te beschouwen als ook aan u gericht en als geheel herhaald en ingelast.

Naar mijn inzicht schenden de Procureur-generaal en u in deze rechtsbeginselen, wet en ambtseed. Helaas is reactie op mijn recente brieven aan u geheel uitgebleven. Wel is duidelijk dat u afgezien heeft van enig handelend optreden; voor de zoveelste keer is daarmee mijn ex-echtgenote, uw ex-gerechtsauditeur, in de kaart gespeeld. Het is erg jammer dat aan mijn suggestie aan u om deze zaak geheel "stil te leggen" en daarmee hanteerbaar te maken voor onderzoek door neutrale derden, geen vervolg werd gegeven. Het lijkt mij dat hier een kans gemist werd.

Uit correspondentie, alsook uit mijn relaas "Met Recht Rot" zal u duidelijk zijn hoe ik ieder vertrouwen in de raadsheren van de Hoge Raad heb verloren. Ook de redenen zullen u duidelijk kunnen zijn. Uw stilzwijgen bevestigt dat slechts. Daarom zie ik mij genoodzaakt hierbij alle raadsheren van de Hoge Raad te wraken. Voor verdere verduidelijking en detaillering van mijn argumenten, indien nog nodig geacht, ben ik natuurlijk beschikbaar.

Als man ben ik ook een mens, die niet als slaaf onbeperkt geplunderd kan worden omdat mijn ex-echtgenote rechterlijk ambtenaar was, c.q. gerechtsauditeur bij de Hoge Raad. Mijn bestaan is al verwoest door deze knevelarij.htm">knevelarij. Verdere afpersing van geld en goed is niet te verdragen.

Ten zeerste betreur ik u niet in andere stijl te kunnen berichten. Na 12 jaar bittere ellende en confrontatie met juridisch geweld en machtsmisbruik, zie ik geen andere mogelijkheid meer. Ik vertrouw erop dat u daarvoor begrip zult kunnen hebben.


Hoogachtend,


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
e-mail: nburjas@planet.nl
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar
SDN-rubrieken
Eerdere brief over Mr. van Delden
Brief aan de Procureur-generaal over wraking leden Hoge Raad