Drs. N.C. Burhoven Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Vervolgbrief aan de Procureur-generaal van de Hoge Raad der Nederlanden

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Partijdigheid, protectie t.a.v. crimineel optreden en stelselmatige bevoordeling van mijn ex

video/burhoven.wmv">drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

  PER FAX en PER POSTAAN:
  De President
  Hoge Raad der Nederlanden
  Lange Voorhout / Kazernestraat 52
  Postbus 20303
  2500 EH 's-Gravenhage
Wassenaar, 5 oktober 1998

Geachte heer President,

Ten vervolge op mijn brief van 4 oktober 1998 aan u, doe ik u hierbij toekomen kopie van:

 • brief d.d. 5 oktober 1998 van mr. A.H. van Delden, president van de rechtbank te Den Haag
 • mijn antwoord daarop van 5 oktober 1998

Hierbij verzoek ik u de inhoud van mijn laatstgenoemde brief die, naar ik aanneem, volledig voor zich zal spreken, als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Het beeld dat ik heb van 12 jaar boedelscheiding zal u duidelijk zijn: 12 jaar bijna bizarre partijdigheid, protectie ten aanzien van crimineel optreden en stelselmatige bevoordeling van mijn ex. Wat ik meegemaakt heb, hoort eenvoudig in Nederland niet voor te komen en past eerder in een land met unitaire machtsuitoefening.

En daar is bijgekomen het optreden van de Procureur-generaal bij de Hoge Raad die de klachtregeling Wet Rechterlijke Organisatie niet hanteert als ombudsregeling, zoals de bedoeling was, maar als een afdekinstrument om stelselmatig het hoofd af te wenden voor wangedrag van rechters. Daarmee zijn de rechters de facto boven de wet geplaatst en kunnen zij zich gaan gedragen alsof zij totalitaire macht hebben. Zonder dat had deze situatie niet zo ver uit de hand kunnen lopen.

Met het klachtrecht over advocaten is het ook al niet anders. Een klacht over zeer kwalijk handelen van haar advocaat, die ook nog Raadsheer is en buitengewoon veel ellende op zijn geweten heeft, is na negen jaar nog niet afgehandeld. En het Hof van Discipline voldoet ook al niet aan de oorspronkelijke bedoeling. In dat Hof kom ik dan ook weer mr. A.H. van Delden tegen !

Met grote nadruk verzoek ik u nogmaals uw verantwoordelijkheden te nemen en te interveniëren in de meest recente voze en schandelijke situatie die zich nu voordoet onder mr. A.H. van Delden. Een onmiddellijke response van uw zijde zou mij in de rede lijken te liggen.


Hoogachtend,


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
e-mail: nburjas@planet.nl
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar
Bijlage: brief d.d. 24 september 1998 van mr. J.W. Bogaardt

Vervolgbrief aan Mr. van Delden