Drs. N.C. Burhoven Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

De 'Commissie toelating tot eigen Gilde' voor aantrekken van kandidaten voor de Rechterlijke Macht
Het kleine, selecte groepje zorgt ervoor dat 16.000.000 Nederlanders RECHT moeten kunnen krijgen !

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

   

Leden van de Commissie toelating tot het eigen Gilde

  Kanttekeningen:

Gezien de samenstelling zou men deze club eerder "Commissie toelating tot eigen Gilde" moeten noemen. Dat men bij het aantrekken van kandidaat-leden voor de Rechterlijke Macht zorgvuldig te werk gaat, is an sich een goede zaak. Immers: de ca. 3000 leden van de Rechterlijke Macht vormen toch het o zo kleine select groepje dat ervoor moet zorgen dat 16.000.000 miljoen Nederlanders RECHT moeten kunnen krijgen. Dat is één op de 5000.

Uit NIETS blijkt dat deze selectiecommissie daarop ook maar in het minst gericht is. Integendeel: 'gewone burgers' ontbreken. Met dit gezelschap kan het slechts een kwestie zijn van de vraag: past een kandidaat in ons eigen jurigilde en is het risico dat die kandidaat schade aan ons eigen bevoorrechte groepje zou kunnen aanrichten, verwaarloosbaar? Dit kan alleen de bestaande inteeltcultuur nog verder bevorderen.

Dat zal het Recht voor de burger niet ten goede komen; het werkt eerder de juridictatuur in de hand. De Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht werd ingesteld bij besluit van de Minister van Justitie d.d. 16 april 1970. Op een enkele uitzondering na zijn alle leden jurist.De samenstelling is als volgt met ingang van 1 oktober 2000.


SCHIPPER, N.A.M., geboren jan 1944, Nico
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Den Haag aug 1970
Rechter rechtbank Den Haag 4 jul 1978
Vice-President rechtbank Den Haag 16 jan 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 mei 1988
Substituut-Ombudsman; Bureau Nationale Ombudsman jul 1991 (van ? tot ?)
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 25 aug 1993
President Hof Amsterdam 1999
NU
Amsterdam President Hof
TEVENS
Lid van de Rotary
Voorzitter van de Examencommissie van de Nederlandse Orde van Advocaten (1990)
Voorzitter van het bestuur van het " Haags Fonds voor het gebrekkig kind" (1993)
Lid van de Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (1993)
Lid van de deelredactie 'Nationale ombudsman" van het maandblad "Delikt en Delinkwent" (1991)
Voorzitter van de Klachtencommissie van de Stichting Steinmetz-Accommodaties (1993)
Plaatsvervangend Lid van het Hof van Discipline (1994)
Lid van de Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing (1995)
Voorzitter van de Beroepscommissie uit de Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing, sectie ter beschikkingstelling (1995)
Voorzitter van de sectie Raadsheren in de ledenraad van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (1995)
Voorzitter Curatorium beroepsopleiding advocaten van de NOvA
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie terbeschikkingstelling, Lid. (SAL 2000)
Voorzitter Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


BIJLOOS, A.W.M., geboren mei 1953
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Chefjurist bij de Stafafdeling Wetgeving van de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 17 jun 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 21 feb 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Rechter rechtbank Den Haag 1 aug 1992
Lid Ned.Antillen en Aruba 1 aug 1995
Raadsheer in het Gerechtshof te Den Haag
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
Secretaris Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)
INFO
Woonplaats Willemstad, Curaçao
Lid van de litteraire Sociëteit " de-witte.htm">De Witte" te Den Haag (lijst 1995)


DEKKER-HARTS, C.J., geboren jul 1948; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechten 1971
Advocaat en Procureur te Leiden 1 dec 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 7 mrt 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 18 aug 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 22 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 22 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 22 feb 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 28 jul 1988
Rechter rechtbank Zwolle 1 jan 1990
Kantonrechter Harderwijk 8 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 28 aug 1991
Kantonrechter Haarlem 12 mrt 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 12 mrt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 26 mei 1993
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
Secretaris Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997; Afd Leiden


BANDELL, R.J.G. NB: geen jurist
Burgemeester van Alkmaar (SAL 2000)
Burgemeester te Dordrecht
TEVENS
Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland (SAL 2000)
LID Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


BEKKER, H., geboren mrt 1936

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadadviseur van Staat bij de Raad van State
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 10 apr 1981
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 jan 1983
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 18 feb 1988
Coördinerend vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 aug 1994
President Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 dec 1995
TEVENS
LID Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


BREDA, H. van, geboren aug 1939
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterl. Organ. te Amsterdam; Raio 1 okt 1965
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 feb 1966
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 feb 1969
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m. werkzh. t.b.v. Hof van justitie Ned. Antil. 1 jan 1970
Rechter rechtbank Amsterdam 23 jan 1973
Lid Ned.Antillen en Aruba 6 aug 1973
Rechter rechtbank Amsterdam 12 mei 1977
Vice-President rechtbank Amsterdam 9 mei 1979
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 11 nov 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 2 jul 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
President rechtbank Middelburg 28 jun 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 27 jul 1991
Kantonrechter Amsterdam 21 okt 1996
NU
Middelburg President rechtbank
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Amsterdam kantonrechter 97
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden in Den Haag en in Utrecht
Lid Commissie Aantrekken leden Rechtelijke Macht
Plaatsvervangend Voorzitter Medisch Tuchtcollege Amsterdam 06 nov 1997
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


BRUINSMA, J.F.; Prof. Dr.
Utrecht
Hoogleraar Rechtssociologie Universiteit van Utrecht
Gijsbrecht van Aemstelstraat 6 (1091 TC) Amsterdam
TEVENS
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


CLEIREN, C.P.M., geboren apr 1955; Mw. Prof.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 23 feb 1990
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 23 jun 1995
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
Rotterdam rechter-plaatsvervanger Ontslag
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en
Rechtsbijstand, Directeur-generaal, vanaf 1996.
Wordt per 1 september 2000 opgevolgd door Holthuis, P.H.
Hoogleraar, Erasmus Universiteit Rotterdam, straf-en strafprocesrecht (niet meer in 2000)
Hoogleraar Rijksuniversiteit Leiden, Juridische Faculteit, Strafrecht en Strafprocesrecht.
TEVENS
Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te A'dam
Lid adviescommissie Mensenrechten Buitenlandsbeleid
Lid raad van Toezicht Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden
Voorzitter Bezwaarschriftcommissie Rotterdamse Kunststichting
Redactie Tekst en Commentaar Strafrecht
Redactie Tekst en Commentaar Strafvordering
Redactie TREMA, Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


CUSELL, H.C., geboren jan 1944
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 jun 1991
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 okt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
Vice-president van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven te Den Haag
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


DELDEN, A.H. van, geboren aug 1941, Bert
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechtenstudie in Leiden
Raio rechtbank Utrecht 1 sep 1966
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 1 jan 1967
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 1 jan 1971
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Breda 1 jan 1971
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 5 jan 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 20 sep 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 28 dec 1973
Rechter rechtbank Utrecht 3 mei 1974
Vice-President rechtbank Utrecht 1 nov 1980
President rechtbank Den Bosch 22 jul 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
President rechtbank Den Haag 6 jun 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
NU
Den Haag president
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter geschillencommissie verhuizen van de Stichting Geschillencommissie
Consumentenzaken Den Haag
Vice-Voorzitter Klachtencommissie bankzaken
Lid Raad van Beroep Ned.Orde van Belastingadviseurs
Lid Bestuur Ned.Arbitrage Instituut
Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline
Lid Bestuur Stichting Toneelgroep De Appel
Lid dagelijks bestuur Nederlands Helsinki Comité
Lid en voorzitter van de Haagsche Schouw 1997
Zie burhoven/h-schouw.htm
Zie kolya.htm">kolya.htm
Is hij ook voorzitter van de Kamer van Toezicht op het Notariaat ??
LID Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)
Lid van de VVD?
INFO
Lid van rotary.htm">De Rotary
Citaat uit het IRM-rapport.

  "En ook voor Mr.A.H. van Delden, president van de Haagse rechtbank in kort geding tegen de Consumentenbond, was verschoning wat hem betrof niet aan de orde. Desgevraagd deelde hij de eisende partij na afloop mee dat hij er ook niet aan gedacht zou hebben, indien hij eerder opmerkzaam zou zijn gemaakt op zijn nevenfunctie waarin hij met een oud-bestuurder van de in het gelijk gestelde Consumentenbond samen in een geschillencommissie optreedt. De indruk dat hij partijdig was ontstond overigens pas tijdens de zitting. Nadat de Consumentenbond onzorgvuldigheden, missers en verschrijvingen had moeten toegeven merkte hij namelijk op, "nul komma nul" aanleiding te zien om een eis tot rectificatie te honoreren.
  Hij bood achteraf weliswaar zijn excuses aan voor deze "onnodig harde uitspraak" doch deelde toen weer mee zelfs een bodemprocedure weinig kans van slagen te geven. Zijn vonnis bracht een volstrekte buitenstaander, een NRC-lezer die het conflict met de Consumentenbond goed had gevolgd, ertoe om zelfs over klassenjustitie te spreken in een ingezonden brief in de NRC van 25-01-95." Einde citaat.

INFO2
Per brief d.d.2 oktober 1998 aan de President van de Hoge Raad wraakte Drs. N.C.Burhoven Jaspers MBA Raadsheren van de Hoge Raad; immers een rechter die bij een zaak één der partijen kent, dient zich terug te trekken. deHoge Raad weigerde deze wraking in behandeling te nemen omdat de
handtekening van een advocaat nodig zou zijn; dit is een buitenwettelijk obstakel.
Op 27 oktober 1998 beraamde van Delden in een gesprek van 45 minuten met de vertrekkende
Deken Beelaerts van Blokland (kantonrechter-plaatsvervanger te Den Haag) en de nieuwe Deken Knijff (die sinds 1990 rechter-plaatsvervanger is direct onder van Delden) een plan om Burhoven Jaspers z'n te verlossen van zijn advocaat.Die advocaat Bogaardt werd kreeg telefonisch te verstaan dat hij die cliënt moest laten vallen want anders zou hij de toekomst van z'n kantoor in de waagschaal stellen.Per 3 november 1998 deelde Bogaardt aan zijn cliënt mee dat hij zijn activiteiten zou staken. deTelegraaf besteedde aan dit gebeuren een pagina op 6 februari 1999.
INFO3
De volgende advocaat Wilgers wraakte namens N.C.Burhoven Jaspers schriftelijk d.d.29 juni 1999 de Vice-President Paris van Van Delden; Van Delden belde die advocaat op diens privé-nummer.Aansluitend, en waarschijnlijk met wortel en stok, liet ook deze Wilgers abrupt en op verraderlijke wijze zijn cliënt vallen. De bewuste wraking van Paris is nog immer niet afgehandeld; dit is flagrant in strijd met de wet. Zo stelt van Delden de wet buiten werking en ontneemt hij een Nederlander bij herhaling z'n advocaat.


DOELDER, H. de, geboren feb 1949; Prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 31 jan 1973 - 1 sep 1975
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Hogeschool Tilburg1 sep 1975
Substituut-officier van justitie arrondissement Rotterdam 1 sep 1979
Arrondissementsofficier van justitie idem 1 sep 1980
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse Idem 21 mrt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 20 mei 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 20 jul 1989
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Rotterdam Erasmus Universiteit, strafrecht en strafprocesrecht, Ghisebrecht Bokellaan 28 (3054 CC) Rotterdam
Decaan
TEVENS
Decaan van de faculteit der rechtsgeleerdheid
President of the Dutch Association for the study of the law concerning financial interest in the EC DASEC
Lid PvdA-commissie Recht en Rechtsstaat
Voorzitter Commissie van B Betaald Voetbal van de KNVB
Voorzitter van de wetenschappelijke adviescommissie van de Stichting Studiecentrum Criminaliteit en rechtshandhaving NSCR te Lieden
Vice-Voorzitter Klachtencommissie Politie Rotterdam Rijnmond
President-commissaris van Erasmus Plus BV. de niet initiële onderwijsorganisatie van de Erasmus-universiteit
Docent SSR
Adviseert in voorkomende gevallen advocaten en politie over concrete zaken
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


DRENTH, Prof. Dr. P.J.D. NB: geen jurist
Hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie en psychodiagnostiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


ERADUS, C.M.T., geboren mrt 1950; Mw. Zie EPPINGS-ERADUS
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 28 sep 1982
Rechter rechtbank Amsterdam 11 okt 1984
Vice-President rechtbank Amsterdam 12 mrt 1992
Coördinerend vice-president rechtbank Amsterdam 30 aug 1994
President Hof Leeuwarden 11 mrt 1997
NU
Amsterdam rechter 1984-92
Amsterdam Vice-President 1992-94
Amsterdam co Vice-President 1994
Leeuwarden Hof President Kabinet akkoord 21 mrt 1997
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


HASSEL, W.G. van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 jul 1979
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te R'dam; kantoor Trenité Van Doorne; beëdiging 1971, Postbus 190, 3000 AD Rotterdam
TEVENS
Voorzitter van het bestuur van Trenité Van Doorne
Deputy Secretary General (Europa North) van de International Bar Association
Co-Council Member van de International Bar Association voor de IBA Biennial Conference 2000 te Amsterdam
Lid van de Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
Lid van de Stuurgroep ZM 2000
Arbiter bij het Nederlandse Arbitrage Instituut te Rotterdam
Commissaris van N.V.afvalverwerking Rijnmond
Commissaris van Rotterdam afvalverwerking N.V.
Commissaris van de Stichting Woningbedrijf Rotterdam
Lid van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Ahoy
Lid van de Raad van Toezicht van het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam
Voorzitter van de Raad va Beheer van de Stichting Hoogschool-fonds 1920
Lid van de begeleidingscomm. van het Centrum voor Onderhandelingsanalyse "DIAPRAGMA"
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


HOLTHUIS, H.A., geboren jul 1947
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Ministerie van Defensie, Afdeling Civielrecht te Den Haag feb 972
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1975
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 17 jul 1979
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag 30 jul 1980
Advocaat-generaal ressortsparket Den Haag 11 jan 1985
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 7 feb 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 15 jan 1991
Hoofd officier van justitie arrondissementsparket Zwolle 1 sep 1991 vertrokken
Gedetacheerd bij landelijk bureau Openbaar Ministerie 1 jun 1995
Hoofdofficier van justitie bij het Landelijk Bureau Openbaar Ministerie te Rotterdam
TEVENS
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


JENNÉ, H.R.M.
Advocaat bij Schenkeveld & Sluis; beëdiging 1979, Postbus 172, 1800 AD Alkmaar
TEVENS
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


JONGE, P.C. de
Advocaat bij Texaco Nederland BV; beëdiging 1980, Postbus 735, 3000 AS Rotterdam
Chief legal advisor bij Texaco Benelux te Rotterdam
E-mail: jongepc@exchange.texaco.com
TEVENS
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


KLOPPER, J.Ph.W.
Directeur Nationale Nederlanden te Rotterdam
TEVENS
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


KOLK, J.S. van der, geboren jul 1955
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 13 nov 1984
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 3 apr 1985
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 16 mei 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 2 feb 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 8 jul 1991
Vice-President rechtbank Breda 8 jul 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Breda 3 aug 1994
President van de Arrondissementsrechtbank te Assen
NU
Assen President van de Arrondissementsrechtbank
Breda Coördinerend Vice-President rechtbank
TEVENS
Lid commissie werklastmeting sector bestuursrecht
Voorzitter begeleidingscommissie Rapsodyrecht bestuursrecht
Lid centrale adviescommissie gerechtsbibliotjhekene
Lid Juristenkring RRQR/CSFR
Scriba Kerkeraad Herv Gemeente Baardwijk (Waalwijk)
Lid classicale vergadering Hervormde Kerk
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


KOSTER, L.J.L., geboren sep 1950; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 14 mrt 1986
Rechter rechtbank Haarlem 1 feb 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
Vice-President rechtbank Haarlem 26 mrt 1996
NU
Haarlem Vice-President Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


MEIJER, J.A., geboren mei 1946; mw
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rijksbelastingdienst 1968
Raadsheer Hof Den Bosch 18 jun 1984
Vice-President Hof Den Bosch 19 mei 1995
Coördinerend vice-president hof Den Bosch 1 apr 1997
Coördinerend vice-president hof Den Bosch 24 nov 1997
NU
Den Bosch Hof Vice-President
TEVENS
Penningmeester Stichting De Sterne Instituut voor geestelijk gehandicapten te Clinge
Voorzitter Adviescommissie van de BB-schriften Gemeente Sluis-Aardenberg
Plaatsvervangend Voorzitter adviescommissie voor de BBschriften van de Provincie Zeeland
Lid van de schadebeoordelingscommissie van de Gemeente Sluis-Aardenburg
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


MEIJRING, K.H., geboren sep 1933

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Secretaris Reclasseringsraad te Dordrecht 1967
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 nov 1972
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 12 okt 1973
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 21 okt 1975
Hoofd officier van justitie Ned.Antillen 27 sep 1976
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 14 sep 1979
Advocaat-generaal Hof Den Haag 14 dec 1981
Raadsheer Hof Den Bosch 20 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 8 jul 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 31 okt 1991
Vice-President Hof Den Bosch 15 jun 1994
NU
Den Bosch Hof Vice-President
TEVENS
Lid adviescommissie Tuchtrechtspraak KNVB
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


MOOYAART, L.W.
Hoofd juridische zaken KLM N.V. te Amstelveen
TEVENS
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


ONNES, O.B., geboren aug 1947
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer Hof Amsterdam 14 mrt 1989
NU
Amsterdam Hof raadsheer
TEVENS
Medewerker voor Kluwer Rechtswetenschappen B.V.
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


PRUIKSMA, H.S., geboren dec 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Inspecteur 's-Rijksbelastingen te Leeuwarden 16 feb 1973
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 11 aug 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 14 nov 1983
Rechter rechtbank Leeuwarden 7 nov 1984
Raadsheer Hof Leeuwarden 2 sep 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 30 sep 1988
NU
Leeuwarden Hof raadsheer
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Provinciale Staten Provincie Fryslan
Voorzitter Stichting REPO
Lid Bestuur Stichting Ploegpers
Annotator Fiscaal Weekblad FED Uitgeverij FED
Annotator Belastingblad Uitgeverij Kluwer, jan 1997
Lid-jurist Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (2000)
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


PUTT, H.J.M. van der, geboren jan 1939
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 7 jul 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 12 okt 1996
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Roermond rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Eindhoven; kantoor Prinsen Van der Putt; beëdiging 1967 of 1965, Postbus 666, 5600 AR Eindhoven
TEVENS
Docent echtscheiding en gedragsrecht beroepsopleiding Ned.Orde van Advocaten
Praktijkdocent Vereniging Advocaat-scheidings-bemiddelaars VAS
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA; Verzekeringsrecht
Voorzitter Arbitragecollege Tandtechniek
Voorzitter Stichting Administratiekantoor PRISM Investments te Eindhoven
Voorzitter Stichting Kerkconcerten te Eindhoven, 16 jun 1997, apr 1998
Is echtgenoot van van der PUTT-LAUWERS, raadsheer Hoge Raad.
Een nicht is BARY-van der PUTT, raadsheer Hof Den Bosch
MUNNICHS, S.A.J.M., advocaat van hetzelfde kantoor is ook rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


SANDERS, J.T., geboren mei 1951
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer Hof Den Haag 18 mei 1990
Vice-president van het Gerechtshof te Den Haag
NU
Den Haag Hof raadsheer
Den Haag Vice-president van het Gerechtshof
TEVENS
Geen bijbanen
LID Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


SAVORNIN LOHMAN, B.C. de, geboren jul 1947; jhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 6 feb 1979
Rechter rechtbank Rotterdam 9 apr 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 7 feb 1983
Raadsheer Hof Den Haag 17 jun 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 31 jan 1989
Vice-President Hof Den Haag 1 sep 1993
Coördinerend vice-president Hof Den Haag 3 aug 1994
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden begin 2000
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Den Haag Raadsheer Hoge Raad
TEVENS
Voorzitter klachtcommissie Raden voor de Kinderbescherming Den Haag, R'dam, Utrecht
curatorium van het Erasmiaans Gymnasium te R'dam
Voorzitter Orkestvereniging musica Den Haag
Penningmeester familievereniging De Savornin Lohman
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie Binnenvaartrampenwet okt 1997
INFO
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm">h-schouw.htm
Zie kolya.htm">kolya.htm
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


SCHEPEN, H.J., geboren okt 1939
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bankwezen 1961
Kandidaat-notaris Gouda 1968
Bedrijfsjurist bedrijfsleven 1970
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 28 jul 1979
Rechter rechtbank Utrecht 14 mei 1981
Vice-President rechtbank Utrecht 22 apr 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 20 jan 1994
Coördinerend vice-president rechtbank Utrecht 16 jan 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 5 feb 1998
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht Coördinerend Vice-President
LID Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


SCHIE, P.M. van, geboren sep 1942
NLRM 87 88/89 90 91 93 94 96 97 98
Wetenschappelijk hoofd medewerker Rijks Universiteit te Groningen
Raadsheer Hof Arnhem 1 nov 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 15 jan 1987
Vice-President Hof Arnhem 20 aug 1991
Coördinerend vice-president van het Gerechtshof te Arnhem
NU
Arnhem Hof Vice-President; belastingkamer
Arnhem Coördinerend vice-president van het Gerechtshof
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid redactie serie Kluwer belastingwerken
Medewerker kwartaalschrift Fiscaal Fundament
Auteur enige studieboeken en vakgebonden werken
Incidentele bijstand familieleden in (fiscaal) juridische aangelegenheden feb 1997
LID Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


SCHOEMAKER, P.H.C.M., geboren aug 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 13 aug 1980
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 26 jul 1982
Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 4 apr 1983
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 29 jun 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 6 feb 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Vice-President rechtbank Arnhem 1 jul 1992
Vice-President rechtbank Den Bosch 8 sep 1992
Coördinerend vice-president rechtbank Den Bosch 1 apr 1994
NU
Den Bosch Vice-President
Den Bosch Coördinerend vice-president rechtbank
TEVENS
Lid begeleidingscommissie binnenstage-ordening rechtbanken
Lid ledenraad NVvR
Lid commissie aantrekken leden van de rechterlijke macht 30 jan 1997
INFO
Gewraakt door Ing. AML van Rooij
LID Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


SNIJDERS, H.J., geboren feb 1951; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 22 mrt 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 2 jul 1987
NU
Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
Rechtbank Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Rijks-Universiteit Leiden, burgerlijk recht
TEVENS
Voorzitter werkgroep burgerlijk procesrecht
Voorzitter beroepsopleiding NOvA
Cursusleider hoger beroep in civiele zaken SSR (Stichting Studiecentrum Rechtspleging)
Lid van Bestuur van Coöperatie Achmea U.A. (waaronder Centraal beheer de Zilveren Kruis groepen Avero ressorteren); jaarverslag Achmea Groep 1999:
Lid Bestuur Nederlands Arbitrage Instituut mrt 1997
NB: Kandidaat voordracht Hoge Raad ??
Geen opgave van bijbanen bij de rechtbank Den Haag; hiertegen is aangifte gedaan
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


STEENBEEK, M.M., geboren aug 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 23 aug 1976
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 20 nov 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 18 dec 1981
Rechter rechtbank Rotterdam 30 jun 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 3 okt 1984
Rechter rechtbank Dordrecht 23 feb 1987
Vice-President rechtbank Dordrecht 29 jun 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Dordrecht 24 mei 1996
President rechtbank Middelburg 22 jan 1997
NU
Middelburg President
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid dagelijks bestuur Stichting Koorbegeleiding Randstad te Voorschoten
Lid Bestuur Stichting Toonkunstmuziekschool van de Drechtsteden te Dordrecht jul 1997
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


SWAAB, E.N.; Mw. (of E.H.)
Advocaat compagnon/managing partner bij Boekel De Nereé, notarissen en belastingadviseurs; beëdiging 1977, Postbus 2508, 1000 CM Amsterdam
TEVENS
Benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het Kadaster Staatscourant juli 2000
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


UHLENBECK-LAGERWEY, H., geboren nov 1939; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag, II.commies A 16 aug 1976
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 25 aug 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 21 sep 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 21 sep 1981
Rechter rechtbank Rotterdam 30 jun 1983
Raadsheer Hof Den Haag 12 sep 1988
Vice-President Hof Den Haag 19 mei 1995
Coördinerend vice-president van het Gerechtshof te Den Haag
NU
Den Haag Coördinerend vice-president van het Gerechtshof
TEVENS
Lid commissie BBschriften gemeente Rijnwoude
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


VAREKAMP-VOS, G.H., geboren feb 1947; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 31 jul 1985
Kantonrechter Rotterdam 22 sep 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 30 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 30 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 1 jul 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 29 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 dec 1991
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter
TEVENS
Voorzitter vereniging van Gebruikers van het tennispark Palswijck te Rotterdam
Lid Bestuur Stichting Noviomagum te Groningen
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


VERBURG, J.J.I., geboren jul 1945, Joep; Prof.
NLRM 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Secretaris Hoogheemraadschap
Werkzaam Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 18 mei 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 10 apr 1978
Vice-President rechtbank Dordrecht 25 nov 1982
Kantonrechter Dordrecht 1 jan 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 2 apr 1993
Vice-President Hof Den Bosch 1 jul 1993
Vice-president van het Gerechtshof te Den Haag
NU
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
Dordrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Gorinchem kantonrechter
Den Bosch Hof Vice-President
Den Haag Vice-president van het Gerechtshof
TEVENS
Rector Stichting Studiecentrum Rechtspleging te Zutphen; zie Telegraaf 28 september 1996
Lid staatscommissie van de waterstaatswetgeving
Hoofd ingeland hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfherenlanden
Lid redactieraad Het Waterschap
Voorzitter Stichting Rentmeesterkamer
Lid Bestuur Stichting Adviesburo onroerende zaken
Voorzitter Commissie van B onderwijsbegeleidingsdiensten
Voorzitter adviescommissie BBschriften gemeente Gorinchem
Lid diocesaan bureau geschillen Bisdom Rotterdam
Lid Raad van Toezicht Stichting Kinder- en Jeugdpsychiatrie Oost Ned
Lid hoofdbestuur NVvR jul 1997
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


VOORHOEVE, S.B.M., geboren jul 1942; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Amsterdam; Raio 13 jan 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 13 mei 1969
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 mrt 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 13 mei 1973
Als stagiaire werkzaam Advocatenkantoor te Amsterdam 13 mei 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 15 apr 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 mrt 1976
Rechter rechtbank Amsterdam 4 okt 1978
Vice-President rechtbank Amsterdam 26 jul 1990
NU
Amsterdam Vice-President
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie Sexuele Intimidatie Discriminatie naar Ras, geslacht, en Hetero of
Homoseksuele Gerichtheid
Raio selectiecommissie
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


VRAKKING, J.M., geboren jul 1941
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven, directeur algemeen beleid 1958
Raio rechtbank Amsterdam 5 jan 1976
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 2 apr 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 28 apr 1980
Rechter rechtbank Amsterdam 1 mei 1981
Kantonrechter Harderwijk 7 feb 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 feb 1985
Vice-President rechtbank Amsterdam 1 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 23 jun 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Hoofd officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 17 mrt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 17 mrt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 17 mrt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 17 mrt 1994
Hoofdofficier van Justitie te Amsterdam
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hoofdofficier van Justitie
TEVENS
Reclame Code Commissie
INFO
Vrakking heeft, na een forse aanvaring met de super-PG De Wijkerslooth, op te stappen per eind 2000.
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


WEIJ, L.R. van der, geboren jan 1939
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en Vormingsbeluit Rechterlijke Organisatie te Zwolle; Raio 13 jul 1965
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zwolle 13 nov 1965
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 18 dec 1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 dec 1969
Stagiaire werkzaam advocatenkantoor Schiedam 1 dec 1969
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 25 okt 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 8 dec 1971
Rechter rechtbank Rotterdam 18 jul 1972
Raadsheer Hof Arnhem 12 jun 1980
Vice-President Hof Arnhem 5 jun 1985
President rechtbank Arnhem 23 dec 1987
President Hof Arnhem 1 jul 1995
TEVENS
Lid commissie aantrekken leden rechterlijke macht
Plaatsvervangend Voorzitter college van medisch tuchtrecht Zwolle
Voorzitter bestuur "Stichting tot exploitatie van Het Schild", centrum voor visueel gehandicapten te Wolfheze
Voorzitter geschillen grootverbruikers electriciteit
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Lid van de Rotary mrt 1997
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)


WINTER, R.R., geboren jan 1950
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 22 feb 1984
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 1 okt 1984
Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 17 sep 1985
Lid Kamer voor mededingingszaken College van B.B. 25 feb 1987
Plaatsvervanger Lid Tariefcommissie Amsterdam 16 nov 1994
Vice-President college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 16 jan 1995
Coördinerend vice-president college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 11 nov 1996
President van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven
NU
Den Haag President van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven
TEVENS
LID Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (info okt 2000)  Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
  tel + fax: 070 5118922
  van Polanenpark 58
  2241 RS Wassenaar, 98-12-17