Drs. N.C. Burhoven Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Juristen van het Ministerie van Financiën, uit de Staatsalmanak 2000

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

   

Juristen van het Ministerie van Financiën


  Arts, mr. A.A.M.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie grote ondernemingen, Almelo, plaatsvervangend hoofd


  Bakker, mr. G.J.C.M.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD, Opsporing, Hoofd


  Bakker, mr. J.J.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren/Ondernemigen, Venlo, plaatsvervangend hoofd


  Bakker, mr. drs. J.G.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastingdienst/Ondernemingen, Amsterdam I,
  Plaatsvervangend hoofd


  Beijer, mr. J.H.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/particulieren/ondernemingen,
  Leiden, plaatsvervangend hoofd


  Beimers, mr. E.P
  Ministerie van Financiën, Directie Financiën Publiekrechtelijke Lichamen, plaatsvervangend directeur


  Beimers, mr. E.P
  Ministerie van Financiën, Directie Financiën Publiekrechtelijke Lichamen, Afdeling Begrotingsfondsen Lagere Overheden, Hoofd


  Berkhout-van den Heuvel, mw. mr. W.H.H.M.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/ondernemingen, Helmond, plaatsvervangend Hoofd


  Bestebreur, mr. drs. A.
  Ministerie van Financiën, Interdepartementale commissies, Interdepartementaal Overlegorgaan
  Financieel-economische Zaken (IOFEZ), Secretaris RO (FI)


  Bestebreur, Ro, mr. drs. A.
  Ministerie van Financiën, Inspectie der Rijksfinanciën, Afdeling Begrotingsbeheer, Hoofd


  Betting, mr. drs. A.H.
  Ministerie van Financiën, Directie Financieringen, Afdeling Privatisering en Participatie, Hoofd


  Beunis, mr. A.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren, Eindhoven, Hoofd


  Birza, mw. mr. R.
  Bestuurskundig adviseur


  Blankestijn, mr. G.H.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/ondernemingen, 's-Gravenhage, plaatsvervangend Hoofd


  Blieck, mr. L.A. de
  Ministerie van Financiën, Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen, plaatsvervangend directeur


  Blieck, mr. J. de
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/ondernemingen, Rotterdam, plaatsvervangend hoofd


  Blijswijk, mr. drs. J.A.M. van
  Ministerie van Financiën, Directoraat-generaal der Belastingen, plaatsvervangend Directeur-generaal


  Blijswijk, mr. drs. J.A.M. van
  Ministerie van Financiën, Directoraat-generaal der Belastingen, Directie Personeel en Organisatie van de Belastingdienst, Directeur


  Bolkestein, mr. P.
  Ministerie van Financiën, Agentschap van het Ministerie van Financiën, Bureau Bestuurlijke en Juridische Zaken, Hoofd


  Bom, mr. drs. H.S.A.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-generaal der Belastingen, Directie Personeel en Organisatie van de Belastingdienst, Afdeling Interne Zaken en Overlegaangelegenheden, Technical Development, Adviseur


  Bongers-Kuipers, mw. mr. H.A.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Registratie en successie,
  Zwolle, plaatsvervangend hoofd


  Bos, mw. mr. J.J.
  Ministerie van Financiën, Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen, Afdeling Europese Unie, plaatsvervangend hoofd


  Bosman, mr. H.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie douane, Belastingdienst/Douane district, Arnhem, Hoofd


  Bots, mr. P W.M.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie grote ondernemingen, Rotterdam, Hoofd


  Brenninkmeijer, mr. J.H.G.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen, Directeur


  Brouwer, mr. H.S.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/ondernemingen, Gorinchem, plaatsvervangend Hoofd


  Buis, mr. W.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen, Afdeling Particulieren en Invordering, Hoofd


  Buitenhuis, mr. J.E.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren, Hengelo, Hoofd


  Buiter, mr. J.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastingdienst/Ondernemingen, Zwolle, Hoofd


  Bunders, mr. E.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie grote ondernemingen, plaatsvervangend hoofd


  Camman, mr. J.J.
  Ministerie van Financiën, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Verzekeringswezen, Sector Toezichtsbeleid, Coördinator


  Camman, mr. J.J.
  Ministerie van Financiën, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Verzekeringswezen, plaatsvervangend hoofd


  Carlier, mr. C.J.M.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directie Domeinen, Dienst Domeinen, Onroerende zaken,
  Regionale Directie Domeinen Zuid, Hoofd


  Cazander, mr. A.W.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-generaal der Belastingen, Directie Directe Belastingen, Sector Advisering, Coördinator


  Corino, mr. G.N.C.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie grote ondernemingen, 's-Gravenhage, plaatsvervangend hoofd


  Crijns, mr. V.M.M.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-generaal der Belastingen, Directie Directe Belastingen,
  Afdeling Loonbelasting, Hoofd


  Deurzen, mr. F.B.M. van
  Ministerie van Financiën, Directie Exportkredietverzekering en Investeringsgaranties, Sector Verzekeringsaangelegenheden, Coördinator


  Dijkhuizen, mr. A.J.
  Ministerie van Financiën, plaatsvervangend secretaris-generaal


  Doeven, mr. J.H.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/particulieren/ondernemingen,
  Dordrecht, plaatsvervangend hoofd


  Donners, mr. H.J.F.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren/Ondernemigen, Buitenland, plaatsvervangend hoofd


  Duijghuisen, mr. J.T.H.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren, 's-Gravenhage,
  Hoofd


  Dullink, mr. Z.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren, Leeuwarden, Hoofd


  Eggermont, mr. R.L.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie grote ondernemingen, Maastricht, plaatsvervangend hoofd


  Engel, mr. J.J.J.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-generaal der Belastingen, Directie Directe Belastingen, Afdeling Vennootschapsbelasting, Hoofd


  Engelentel, mr. R B.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-generaal der Belastingen, Directie Verbruiksbelastingen,
  Afdeling Accijnzen, Hoofd


  Essen, mr. G.H.P van
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie grote ondernemingen, Arnhem, plaatsvervangend hoofd


  Everards, mw. mr. G.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Centrum voor Facilitaire dienstverlening, plaatsvervangend hoofd


  Everwijn, mr. J.P
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie douane, Belastingdienst/Douane district, Rotterdam, plaatsvervangend hoofd


  Geertman, mr. R.P M.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie grote ondernemingen, Haarlem, Hoofd


  Gerats, mr. J.G.M.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastingdienst/Ondernemingen, Enschede, plaatsvervangend hoofd


  Geus, mw. mr. S.C. de
  Ministerie van Financiën, Directoraat-generaal der Belastingen, Directie Directe Belastingen,
  Afdeling Inkomstenbelasting niet Winst, Hoofd


  Gisbergen, mr. A.E. van
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie douane, Belastingdienst/Douane district, Roermond, Hoofd


  Gladpootjes, mr. drs. T.A.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-generaal der Belastingen, Directie Directe Belastingen,
  Sector Rechtstoepassing, Stafmedewerker cassatie


  Gommers, mr. G.M.F.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/ondernemingen, Maastricht, Hoofd


  Graaf, mr. drs. B.C. de
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie douane, Belastingdienst/Douane district, Roosendaal, plaatsvervangend hoofd


  Griffioen, mr. T.U.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren, Rotterdam, plaatsvervangend hoofd


  Groenendijk, mr. A.J.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie douane, Belastingdienst/Douane district, Rotterdam, Hoofd


  Groenink, mr. R.W.J.
  Ministerie van Financiën, Commissies en Raden, Rijkscommissie voor Export-, Import- en Investeringsgaranties, Lid


  Gunter, mr. J.L.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastingdienst/Ondernemingen, Groningen, Hoofd


  Haan, mr. W.V de
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Hoofd


  Habets, mr. J.A.A.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/ondernemingen, Roermond, Hoofd


  Ham, mr. A.R.A. van der
  Ministerie van Financiën, Interdepartementale commissies, Interdepartementaal Overlegorgaan
  Financieel-economische Zaken (IOFEZ), Lid (VROM)


  Haverkamp, mr. H.J.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD, Hoofd


  Haverkamp, mr. H.J.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Economische Controledienst, Directeur


  Hendriks, mr. A.W.B.M.
  Ministerie van Financiën, Loco-secretaris-generaal


  Hendriks, mr. A.W.B.M.
  Ministerie van Financiën, Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken, Directeur


  Hermans, mr. J.M.H.M.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-generaal der Belastingen, Directie Directe Belastingen,
  Directeur


  Hilberts, mr. H.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD, Roermond, Hoofd


  Hofwegen, mr. drs. J.F.A. van
  Ministerie van Financiën, Directoraat-generaal der Belastingen, Directie Personeel en Organisatie van de Belastingdienst, Afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid en Juridische Aangelegenheden, Hoofd


  Hoofd, mr. F.H.M. van
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Registratie en successie,
  Rijswijk, Hoofd


  Hoogland, mr. P
  Ministerie van Financiën, Inspectie der Rijksfinanciën, Sector II, Sectie Economische Zaken en Financiën, Hoofd


  Hosson, mr. A.F.J. de
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/ondernemingen, Amersfoort,
  Hoofd


  Huijssoon, mr. W.J.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-generaal der Belastingen, Directie Algemene Fiscale Zaken, Afdeling Fiscale en Juridische Zaken, plaatsvervangend Hoofd


  Hulst, mr. J.J.B.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie grote ondernemingen, 's-Gravenhage, Hoofd


  Imhof, mr. F.W.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Hoofd


  Imhof, mr. F.W.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Hoofd


  Jacobs, mw. mr. P.H.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Douaneaangelegenheden, Afdeling Douanetechniek, Sector Algemeen Juridische Douanezaken
  Senior beleidsmedewerker


  Janssen, mr. G.H.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/ondernemingen, Eindhoven, plaatsvervangend hoofd


  Jong, mr. H.C. de
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen, Zaandam, Hoofd


  Jorna, mr. P.S.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie grote ondernemingen, Utrecht, plaatsvervangend Hoofd


  Kam, mr. P.W. de
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Automatiseringscentrum, Hoofd


  Keekstra, mr. P .E.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen,
  Haarlem, Hoofd


  Kervink, mr. P .J.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Douaneaangelegenheden, plaatsvervangend directeur


  Kervink, mr. R J.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Douaneaangelegenheden, Afdeling Douanetechniek, Hoofd


  Knobbout, mr. R.R.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Algemene Fiscale Zaken, Afdeling Wederzijdse Bijstand, plaatsvervangend Hoofd


  Kodde, mr. P.J.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen, Bureau Wetgeving vermogensbelasting en invordering, Hoofd


  Koedood, mr. P
  Ministerie van Financiën, Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken, Sector Bestuurlijke en Europese Zaken, Contactfunctionaris WNO


  Koekebakker, mr. R.F.J.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie grote ondernemingen, Breda, hoofd


  Koekkoek-Koelman, mw. mr. B.J.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Douaneaangelegenheden, Afdeling Algemene Douanezaken, Hoofd


  Koelewijn, mr. G.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie douane, Belastingdienst/Douane district, Arnhem, plaatsvervangend hoofd


  Kohlrautz, mr. F.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastingdienst/Ondernemingen, Amsterdam I, Hoofd


  Kolk, mr. G. van der
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren, Oss, Hoofd


  Koning, mr. H.E.
  Ministerie van Financiën, Commissies en Raden, Adviescommissie beoordeling aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen Voorzitter-lid


  Korte, mr. G.G.C. de
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Verbruiksbelastingen,
  Afdeling Indirecte Belastingen, Hoofd


  Korte, mr. G.G.C. de
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Verbruiksbelastingen, plaatsvervangend directeur


  Kraan, mr. dr. D.J.
  Ministerie van Financiën, Inspectie der Rijksfinanciën, Bureau Beleidsonderzoek, Hoofd


  Kraan, mr. dr. D.J.
  Ministerie van Financiën, Interdepartementale commissies, Ambtelijke Commissie Heroverweging, Secretaris (FI)


  Kruyswijk, mr. drs. P.N.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, plaatsvervangend hoofd


  Kuile, mr. drs. R.R. ter
  Ministerie van Financiën, Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken, plaatsvervangend Directeur


  Kuurman, mr. G.W.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/ondernemingen, 's-Hertogenbosch, Hoofd


  Lanen, mr. J.A.M. van
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastingdienst/Ondernemingen, Nijmegen, plaatsvervangend hoofd


  Laurey, mr. M.L.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen, Afdeling Wetgeving Omzetbelasting, Hoofd


  Leder, mr. A
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen, Afdeling Wetgeving Milieubelastingen, Hoofd


  Leenman, mr. J.J.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/ondernemingen, 's-Gravenhage, Hoofd


  Leijenhorst, mr. G.J.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Directe Belastingen,
  Sector Rechtstoepassing, Hoofd


  Leijenhorst, mr. G.J. van
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Directe Belastingen,
  plaatsvervangend directeur


  Leur (Fl), mr. L.C.F.A.J.S. de
  Ministerie van Financiën, Commissies en Raden, Rijkscommissie voor Export-, Import- en Investeringsgaranties, Lid


  Leur, mr. L.C.F.A.J.S. de
  Ministerie van Financiën, Directie Exportkredietverzekering en Investeringsgaranties, Directeur


  Lugte, mr. J.S.M.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastingdienst/Ondernemingen, Amsterdam 2,
  plaatsvervangend hoofd


  Lunneker, mr. J.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie douane, Hoofd


  Lunteren, mr. J.N. van
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directeur-generaal


  Lutke Schipholt, mr. H.J.
  Ministerie van Financiën, Centrale Directie Voorlichting, Belastingdienst, Woordvoerder


  Maas, mr. T.H.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Personeel en Organisatie van de Belastingdienst, Afdeling Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling, Hoofd


  Menger, mr. P.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Algemene Fiscale Zaken, Afdeling Wederzijdse Bijstand, Hoofd


  Mercks, mr. J.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie grote ondernemingen, Amsterdam, plaatsvervangend hoofd


  Muijlaert, mr. drs. P M.J.H.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/particulieren/ondernemingen,
  Leiden, Hoofd


  Muiser, mr. A.W.
  Ministerie van Financiën, Directie Exportkredietverzekering en Investeringsgaranties, Sector Exportfinancieringsaangelegenheden, Coördinator


  Neppérus, mw. mr. H.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Douaneaangelegenheden, Directeur


  Neppérus, mw. mr. H.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Verbruiksbelastingen, Directeur


  Neree tot Babberich, mr. F.J.
  Ministerie van Financiën, Centrale Directie Voorlichting, Permanente vertegenwoordiging van
  Nederland bij de EG te Brussel, Fin. raad voor fiscale en douane-aangelegenheden.


  Nijenmanting, mr. G.R.B.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie grote ondernemingen, Utrecht, Hoofd


  Nijgh, mr. E.W.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Personeel en Organisatie van de Belastingdienst, plaatsvervangend Directeur


  Oosterveld, mr. drs. H.W.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie grote ondernemingen, Groningen, Hoofd


  Overgaauw, mr. J.A.C.A.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Internationale Fiscale Zaken, Directeur


  Oyen, mr. L.J.M.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directie Domeinen, plaatsvervangend directeur


  Pelt, mr.F.R. van
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/ondernemingen, Eindhoven, Hoofd


  Pera, mr. W.E.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie douane, Belastingdienst/Douane district Amsterdam, Hoofd


  Peters, mr. B.J.M.
  Ministerie van Financiën, Inspectie der Rijksfinanciën, Sector I, Sectie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), Hoofd


  Pijl, mr. H.A.W. van der
  Ministerie van Financiën, Commissies en Raden, Adviescommissie beoordeling aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen, Secretariaat


  Posthumus, mr. H.H.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren, Groningen, Hoofd


  Praat, mw. mr. A.M.J. van
  Ministerie van Financiën, Directie Personeel en Organisatie, Rechtspositie en georganiseerd overleg, Sectorhoofd


  Prijs, mw. mr. J.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastingdienst/Ondernemingen, Almelo, Hoofd


  Quispel, mr. H.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Registratie en successie,
  's-Hertogenbosch, Hoofd


  Raan, mr. E. van
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastingdienst/Ondernemingen,
  Lelystad, Hoofd


  Raspe, mr. H.L.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/ondernemingen, Goes, Hoofd


  Reinders, mr. E.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directie Domeinen, Dienst Domeinen, Onroerende zaken,
  Regionale Directie Domeinen Middenoost, Hoofd


  Reintjes, mr. J.W.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie douane, Belastingdienst/Douane district, Roermond, plaatsvervangend hoofd


  Roke, mr. A.J.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Douaneaangelegenheden, Afdeling Douanetechniek, Sector Formeel Douanerecht ,
  Senior beleidsmedewerker


  Roosegaarde Bisschop, mw. mr. M.J.
  Ministerie van Financiën, Commissies en Raden, Rijkscommissie voor Export-, Import- en Investeringsgaranties, plaatsvervangend secretaris-lid (De Nederlandsche Bank NV)


  Schellekens, mr. J.M.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren, Rotterdam, Hoofd


  Schillemans, mr. M.A.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Centrum voor Kennis en Communicatie, Hoofd


  Schippers, mr. F.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastingdienst/Ondernemingen, Emmen, Hoofd


  Scholten, mr. G.A.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Algemene Fiscale Zaken, plaatsvervangend Directeur


  Scholten, mr. G.A.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Algemene Fiscale Zaken, Afdeling Fiscale en Juridische Zaken, Hoofd


  Sector Advisering


  Sinke, mr. H.L.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/ondernemingen, Roosendaal, Hoofd


  Sirks, mr. H. W.
  Ministerie van Financiën, Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken, Sector Financiële Markten, Sectorleider:


  Slange, mr. R.
  Ministerie van Financiën, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Verzekeringswezen,
  Sector Algemene Beleidsaangelegenheden, Coördinator


  Smit, mr. J.H.G.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastingdienst/Ondernemingen,
  Winterswijk, plaatsvervangend hoofd


  Somsen, mr. T.D.F.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren, Nijmegen, Hoofd


  Sonneveldt, mr. W.D.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren, Eindhoven, plaatsvervangend hoofd


  Stalenhoef, mr. J.W.C.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Economische Controledienst,Eenheid Beleid en Juridische Zaken (BJz), Hoofd


  Steensel, mr. P van
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren/Ondernemigen, Venlo, Hoofd Hoofd


  Swart, mr. J.J.B. de
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directie Domeinen, Dienst Domeinen, Onroerende zaken,
  Regionale Directie Domeinen West, Hoofd


  Thunnissen-Tonneman, mw. mr. J.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, plaatsvervangend Directeur-generaal


  Thunnissen-Tonneman, mw. mr. J.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Planning, Financiën en Control, Directeur


  Tieman, mr. R.H.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Personeel en Organisatie van de Belastingdienst, Afdeling Internationale Bijstand en Samenwerking, Hoofd


  Toorn, mr. A.A.M. van den
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Centrale Beheerseenheid Informatiseringssystemen, plaatsvervangend hoofd


  Vegt, mr. A.W. van der
  Ministerie van Financiën, Commissies en Raden, Adviescommissie beoordeling aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen, Lid (FI)


  Veltman, mr. G.J.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Registratie en successie,
  Zwolle, Hoofd


  Venekamp, mr. E.G.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Secretaris


  Verbrugge, mr. A.C.L.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren/Ondernemigen, Buitenland, Hoofd


  Verheij, mr. S.P.M.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Directe Belastingen,
  Sector Rechtstoepassing, Stafmedewerker cassatie


  Verhoeven, mr. H.B.A.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen, Directeur


  Vlist, mr. J. van der
  Interdepartementale Werkgroep Vakopleiding Openbare Financiën, Lid (JU)


  Vlist, mr. J. van der
  Ministerie van Financiën, Interdepartementale commissies, Interdepartementaal Overlegorgaan
  Financieel-Economische Zaken (IOFEZ), Lid (Ju)


  Vlutters, mr. G.B.M.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren, Amersfoort, plaatsvervangend hoofd


  Voorintholt, mr. D.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren, Zutphen, Hoofd


  Vos, mr. R.O.
  Ministerie van Financiën, Directie Accountancy Rijksoverheid, Directie Accountancy Rijksoverheid, Hoofd


  Waard, mr. J.C. de
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, plaatsvervangend Directeur-generaal


  Waard, mr. J.C. de
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Algemene Fiscale Politiek, Directeur


  Wagenaar, mr. H.A.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Verbruiksbelastingen,
  Afdeling Omzetbelasting, Hoofd


  Wagner, mr. J.A.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie douane, plaatsvervangend hoofd


  Walderveen, mr. B. van
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Directe Belastingen, Sector Advisering, Coördinator


  Walraven, mr. J.M.C.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren, Heerlen, Hoofd


  Weimar, mr. A.M.
  Ministerie van Financiën, Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken, Sector Vermogen, inkomsten, uitgaven, Sectorleider


  Werff, mr. D.B. van der
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, plaatsvervangend hoofd


  Werkhorst, mr. drs. K.
  Ministerie van Financiën, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Effectenwezen, plaatsvervangend hoofd


  Westenberg, mr. J.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren/Ondernemigen, Hilversum, plaatsvervangend hoofd


  Westerouwen van Meeteren-Tol, mw. mr. A.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directie Domeinen, Afdeling Beleid waarnemend hoofd


  Westhuis, mr. A.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastingdienst/Ondernemingen,
  Winterswijk, Hoofd


  Wiersema, mr. B.S.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD, Rotterdam, Hoofd


  Wijers, mr. drs. G.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastingdienst/Ondernemingen, Arnhem, Hoofd


  Wijntje, mr. P.J.
  Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/ondernemingen, Utrecht, plaatsvervangend hoofd


  Witteveen, mr. dr. T.A.M.
  Ministerie van Financiën, Interdepartementale commissies, Interdepartementaal Overlegorgaan Departementale Accountantsdiensten (IODAD), Waarnemer (Algemene Rekenkamer)


  Witteveen, mr. D.E.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directeur-generaal


  Yperen, mr. drs. A. van
  Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel-Economische Zaken, Afdeling Beleidszaken, plaatsvervangend hoofd


  Zee, mr. B.J. van der
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Algemene Fiscale Zaken, Directeur


  Zuliani, mr. L.G.
  Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Internationale Fiscale Zaken, Afdeling Bilaterale Zaken, Hoofd


  Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
  tel + fax: 070 5118922
  van Polanenpark 58
  2241 RS Wassenaar, 98-12-17