Drs. N.C. Burhoven Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Curriculum vitae van drs. Burhoven jaspers M.B.A

  video/burhoven.wmv">drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


CURRICULUM VITAE

Naam        : Nico C. Burhoven Jaspers
Geboortedatum    : 4 maart 1941,
Plaats       : Jakarta, Indonesië
Nationaliteit    : Nederlandse
Adres        : van Polanenpark 58
          : 2241 RS Wassenaar
Telefoon / fax   : 070 5118922

  OPLEIDING.


1952 - 1957 Middelbare school: H.B.S.-B te Utrecht
1957 - 1966 Universitaire studie: Rijksuniversiteit Utrecht
    1961 Kandidaatsexamen: natuurkunde en scheikunde met wiskunde 
    1966 Doctoraal examen experimentele natuurkunde; cum laude ;
      technische fysica, kernfysica en vaste stof fysica

1968 - 1974 Diverse SHELL-cursussen en conferenties.
1974 - 1982 Business-opleidingen in Genève aan het CEI,
      Centre d'Etudes Industrielles, nu IMD:

1974 - 1975 IMDP: International Management Development Program
    1980 IAMP: International Advanced Management Program
    1982 ISMR&D: International Seminar on
      Management of Research & Development

1989 - 1991 Erasmus Universiteit Rotterdam
      MBI: Master of Business Informatics;
      ERASMUS MBA-programma (in samenwerking met de University
      of Michigan met speciale aandacht voor de rol van de moderne
      Informatie Technologie.


Talenkennis: Engels, Frans, Duits, Russisch, Japans


  WERKVERLEDEN.


1968 - 1974 SHELL GROEP

Onderzoek in het kader van exploratieactiviteiten van diverse SHELL-dochtermaatschappijen. Seismisch veldwerk en dataprocessing, hetgeen inhield geavanceerde digitale verwerking van geofysische gegevens, en geologische interpretatie daarvan, met als praktisch resultaat voorstellen voor olie/gasboringen. Supervisie van veldwerk en dataprocessing. Achtereenvolgens werkte ik in die jaren in Turkije, in Nigeria, nogmaals in Turkije en tenslotte in Gabon. Ik verliet SHELL om een zeer grondige opleiding ( 1 jaar fulltime) te gaan volgen aan een businessschool van wereldnaam. (Zie Opleiding.)

1975 - 1978 Werkzaam in Gabon voor N-ReN ; een Amerikaanse maatschappij die zich toelegt op de bouw van kleinere kunstmestfabrieken in en buiten de U.S.A. Functie:

 • Administratief Directeur van N-ReN Corporation, ook met het oog op "business opportunities" in Gabon
 • Directeur, tevens Assistent Algemeen Directeur van GABO-ReN, een joint-venture van de Gabonese overheid, ELF Gabon en N-ReN Corporation. Deze joint-venture had tot doel de bouw en latere exploitatie van een ammoniakfabriek in Port-Gentil. Omdat de Algemeen Directeur in Senegal woonde, was ik belast met de dagelijkse leiding.

1978 - 1980 Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Functie: Adjunct-directeur van de VOR : de VerkeersOngevallenRegistratie te Heerlen. Met circa 200 medewerkers verwerkt de VOR met een groot geautomatiseerd systeem voor het gehele land de gegevens van verkeersongevallen. Output wordt geleverd aan allerlei organisaties, die betrokken zijn bij de verkeersveiligheid. Onder mij vielen de afdelingen Productie, Automatisering, Planning en Kwaliteitsbewaking.

1980 - 1989 Ministerie van Economische Zaken.

Functie: Directeur van het IJkwezen.

Het IJkwezen (nu Nederlands Meet Instituut ) is belast met beheer en ontwikkeling van nationale standaarden en met de controle op meetmiddelen in gebruik in de maatschappij. Mijn taken omvatten:

 • de Standaardafdelingen
 • de Automatisering
 • de Financieel Administratieve Zaken
 • de afdeling Kansspelen

Sinds 1991 Periode van studie en advisering. Studie Russisch en verkenning van de Russische markt, vanuit Nederland en in Rusland in St. Petersburg en Moskou.

MILITAIRE DIENST: 1966 - 1968 ; officier, tolk Russisch

BURGERLIJKE STAAT: gescheiden, een zoon.