Minister-President schendt normen, waarden en fatsoen

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Premier Balkenende stelt: Wij zijn wel verantwoordelijk, maar niet aansprakelijk


bur-balkenende2.htm">Mijn eerdere brief video/burhoven.wmv">
Van:

    de Minister-President
    Prof. Mr. Dr. J.P. Balkenende





bur-kok5.htm"> Met recht rot
bur-cv.htm"> Mijn curriculum vitae
bur-kok7.htm"> Brief aan minister-president Kok
bur-kok4.htm"> Open brief aan minister-president Kok Mijn curriculum vitae