Drs. N.C. Burhoven Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken; Staatsalmanak 2000

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven
Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken

  Backx, mr. A.
  Ministerie van Algemene Zaken, Rijksvoorlichtingsdienst, Stafbureau, Juridisch beleidsmedewerker,

  Bletz, mr. J.C.E
  Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Secretaris
  Ministerie van Algemene Zaken, Diensten, Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Directeur,

  Dessens, mr. drs. C.W.M.
  Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Comité Verenigde
  Inlichtingendiensten Nederland, Lid (JU),

  Geelhoed, mr. L.A.
  Ministerie van Algemene Zaken, Algemene Leiding, Secretaris-generaal
  Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Comité Verenigde
  Inlichtingendiensten Nederland, Voorzitter-lid (AZ)
  Ministerie van Algemene Zaken, Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
  Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Informatiebeleid (ICI), Voorzitter-lid (AZ),

  Herman de Groot, mr. F.H.
  Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Informatiebeleid (ICI), Lid (DEF),

  Hijmans, mr. H.
  Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Informatiebeleid (ICI), Lid (JU),

  Kramer, mr. H.Y.
  Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Informatiebeleid (ICI), Lid,

  Luursema, mw. mr. M.A.
  Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-president, Adjunct-secretaris ministerraad
  Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Informatiebeleid (ICI), Adjunct-secretaris (AZ),

  Mazel, mr. R.G.
  Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-president, Raadadviseur,

  Savornin Lohman, jhr. mr. J.W.R. de
  Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Voorlichtingsraad (VORA),
  Plaatsvervangend Lid (EZ),

  Scheltema, prof. mr. M.
  Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Voorzitter-lid,

  Schuyt, prof. dr. mr. C.J.M.
  Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Lid,

  Siblesz, mr. H.H.
  Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Comité Verenigde
  Inlichtingendiensten Nederland, Lid (BUZ),

  Stordiau-van Egmond, mr. drs. A.
  Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Voorlichtingsraad (VORA), Lid (JU),

  Visser, mr. drs. R.K.
  Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-president, Raadadviseur
  Ministerie van Algemene Zaken, Algemene Leiding, plaatsvervangend secretaris-generaal,

  Volmer, mr. W.F.
  Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Voorlichtingsraad (VORA)
  Algemeen secretaris,

  Vrijdag, mw. mr. J.H.
  Ministerie van Algemene Zaken, Directie Toepassing Communicatietechniek, accountmanager,

  Waldeck, mr. P.W.
  Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Voorlichtingsraad (VORA), Lid (BUZ),

  Wuisman, mr. G.P.L.M.
  Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-president, Secretaris ministerraad
  Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-president, Informatiepunt WOB/WNO, Contactfunctionaris WOB/WNO

  Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
  tel + fax: 070 5118922
  van Polanenpark 58
  2241 RS Wassenaar, 98-12-17