Verjaring termijn voor aansprakelijkstelling brengt paniek bij eigenaren oude vuilstorten

Overzicht gesloten vuilstorten in de provincie Noord-Brabant

Gesloten stortplaatsen . . . Toelichting en aansprakelijkheid <====> Ecologisch Kennis Centrum . . . Milieu

en de _ Gemeente Budel NIET op internet


CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
07BS-1998  100/003  Budel     Fabrieksstraat   9.- ha.  3,5 mtr. 315.000 m3

Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente    
Zink      groter dan C-waarde oriënterend 1989  f.   3000.-  f.    -,-  
Cadmium     groter dan C-waarde 
Cobalt     groter dan C-waarde  
Benzeen     groter dan B-waarde
    
  CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
  07BS-1998  100/005  Budel     Broek        1.- ha.  1,0 mtr.  10.000 m3
  
  Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente    
  Zink      groter dan C-waarde oriënterend 1989  f.   3000.-  f.    -,-  
  Cadmium     groter dan C-waarde 
    
    Nog niet onderzocht

   CLUSTER Eindhoven

  CLUSTER  GL-code  Gemeente 1998     Naam stortplaats
  
  08BS-1998  335002  Budel         Stortplaats Philips
  08BS-1998  335005  Budel         Grote Beek
  08BS-1998  335006  Budel         Fazantsven-West (vm. gem. stort)
  08BS-1998  335007  Budel         Groenstraat/Roerdomp
  08BS-1998  335008  Budel         Eikenschoon/Kranenveld
  08BS-1998  335009  Budel         Sluisweg Gestel
  08BS-1998  335901  Budel         Fazantsven-Oost
  08BS-1998  100002  Budel         Berg
  08BS-1998  100006  Budel         Nieuwendijk/legerpl.
  08BS-1998  100901  Budel         Grensweg Gastel
  
  
  • Is een oriënterend onderzoek boven B-waarde dan is nader onderzoek wettelijk verplicht
  • Is nader onderzoek boven C-waarde, dan is saneringsonderzoek en sanering wettelijk verplicht


Disclaimer