De nacht van Wiegel blijkt nacht van de VVD


Brockhus . . Politiek . . Kamerzetel <===> SDN . . Klokkenluider . . Video

Wiegel heeft met zijn stem de val van het kabinet veroorzaakt

De TV-opnamen van de stemming bewijzen dat!

Er werd druk gegist wie nu de schuld droeg voor de val van het kabinet Kok-2. Velen werd gevraagd hun mening te geven over wie de aanstichter van het kwaad was. Thom de Graaf of Hans Wiegel.

Ik meen dat alleen de VVD als partij schuld treft. Weliswaar heeft Wiegel met zijn stem de val van het kabinet veroorzaakt, maar dat was omdat dat zo was afgesproken. Iedereen buiten de VVD was er bijna zeker van dat ook de laatste twee dwarsliggers - o.a. senator Makkreel die na het behaalde killer-succes al rap met een glas whisky rondzwalkte - wel zouden bijdraaien.

Hoewel bekend was dat Wiegel tot de Bende van vijf behoorde werd 'm niet toegedicht dat de 'éminence grise' de zaak zou laten ploffen. Alle ogen waren gericht op de minkukels in de fractie. Toen de "W" van Wiegel aan de beurt was voor het uitbrengen van zijn stem zei deze onderkoeld, alsof hij niet in de gaten had wat hij daarmee bewerkstelligde, dat ie TEGEN was.

Deze scène is nog een aantal keren op het tv-scherm te zien geweest. Maar niemand in de politiek en bij de pers heeft goed uit zijn doppen gekeken. Niemand zag - behalve de stoïcijnse kop van Wiegel - dat geen van de andere tien VVD-senatoren rondom Wiegel ook maar even knipperde met de ogen, een wenkbrauw optrok, of in stomme verbazing het hoofd wendde naar deze contemporaine Brutus, die zijn politieke dolk in rug van 'Caesar' Kok liet ploffen. Deze actie was des te pijnlijker nadat Wiegel - net als Brutus bij Caesar - Wim Kok uiterst vriendelijk een compliment over z'n rede maakte en hem hartelijk de hand schudde. De Judas!!

Mijn conclusie is eenvoudig. De tv-beelden bewijzen dat alle senatoren van de VVD verdomd goed wisten dat de theaterrol van de dissidenten was uitgespeeld en dat de grootmeester in de valse voorlichting, genietend van zijn triomf achter het masker van zijn principiële bezwaren de democratisering van de politiek blokkeerde. Later gaf hij dat zelfs volmondig toe met zijn opmerking: dat wanneer het principe in de grondwet was verankerd, met latere aanpassingen van de grondwet meer referendabele invloed van de burgers zou worden losgewrikt. Op zich is dat juist gesteld, en dat was zeker het doel van D'66 en anderen die echte democratie willen.

De tv-opname toont aan dat de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

  A) geen Volkspartij is, maar een elitaire regentenclub,

  B) de VVD de Vrijheid om correcties aan te brengen aan de kiezers ontzegt,

  C) dat de VVD per definitie geen werkelijke Democratie toestaat.

Ik meen dat het gefalsificeerde product 'VVD' getoetst moet worden aan de warenwet, waarbij de partij veroordeeld moet worden voor het betalen van de financiële schade die deze partij met haar wanprestatie heeft aangericht. De VVD heeft voor de verkiezingen aan de burgers beloofd een 'partij van het volk' te zijn. De VVD hield de kiezers een feitelijk niet geboden vrijheid voor, en ontfutselde in de Eerste Kamer alle Nederlanders een reële democratie. Hier ligt een schone taak voor de oppositie en voor de media.

Huizen, 20 mei 1999

  R.M. Brockhus
  Westkade 227, 1273 RJ Huizen
  035-5244141


E-mail sdn@planet.nl
Website: brutus.htm