Afluisteren in Nederland gebeurt massaal naast partijdigheid, belangenverstrengeling, corruptie en politiek gesjoemel!

Inbraak in de server van de Sociale Databank Nederland

IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Open brief aan de 550 leden van de Algemene Bestuursdienst

Mailadressen van alle Tweede Kamerleden in 2018

De dag van de Persvrijheid kenmerkt zich ook door zelfcensuur

 
Lastige vragen aan de politici die allen zwijgen over wat aan leugens in de troonrede werd gezegd.
Ook journalisten speciaal van 't ANP kijken een andere kant op, want de carričre is natuurlijk heilig.
Ook beëdigde topambtenaren van de overheid zwijgen, over onthullingen m.b.t.  openbaarmaking.
Zie het verweerschrift van de SDN tegen de afpersingspoging van John de Mol, CEO van het ANP.

 Rob Brockhus voor de rechter in rechtbank te Almere versus het ANP 

Vragen beste Kamerleden? Geen vragen? Ook hierover niet?

Twee keer zegt de koning dat Nederland een rechtsstaat is. Dat is een leugen. Prof. Twan Tak bewees met zijn rapport dat Nederland helemaal geen rechtsstaat is. De burger is t.o.v. overheid, UWV, banken en verzekeraars, helemaal rechteloos. Een andere leugen in de troonrede was dat de staatsschuld “een onhoudbare staatsschuld is”. Waarom is de staatsschuld een ‘onhoudbare staatsschuld’ van Nederland 48,6 procent BBP, Griekenland 180%, VS 106 % en Japan zelfs 235%. Ik belde vandaag met GroenLinks en maakte Klaver een compliment, maar uitte mijn scherpe kritiek ook op GroenLinks dat niemand in de Kamer het waagt een vraag hierover te stellen: Wie is eigenaar van de staatsschuld? O ja, de spaarders voor hun oude dag. Moet je die stabiele appel voor de dorst kwijt? Naar de beurs met een te verwachten Brexit krach?

Dr. Mul maakte een opmerking over afschaffing van de dividendbelasting. Alleen ‘t koningshuis profiteert. Want bedrijven verrekenen het aandeel in de dividenduitkering met de bedrijfswinst en hebben geen enkel voordeel bij de afschaffing van de dividendbelasting alleen de niet-bedrijfsmatige beleggers, zijnde o.a. het koningshuis. Wel zwaaien hoor naar de koets!! Zie de uitnodiging aan vicevoorzitter van de Raad voor de Rechtspraak mr. C.H.W.M. Sterk om meewerken aan zijn gijzeling.

M.v.g.

Rob Brockhus (redacteur SDNL)
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5268153
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl


Zie:

 1. Petitie aan de Tweede Kamer om onderzoek te doen naar corruptie binnen de rechtspraak
 2. Pleidooi dat aan de rechter is overhandigd met de vraag of zij integer was. Ze zei JA.
 3. De lijst met relevante correspondentie en verslagen in audio en video (wordt nog uitgebreid)
 4. Een lijst met video’s van slachtoffers van frauduleuze rechtspleging

 
Punten voor pleidooi:

Nooit enige waarschuwing gehad, alleen claim voor schending en betalen
Daarna een aanbod voor een licentie die ik niet wil hebben
Claimbedragen die steeds wisselden
Ook een claim die voor het Klankbord was en niet voor de SDN met 500 Euro
Schending Grondwet art. 1: discriminatie, want per dag schenden 200.000 personen de auteurswet
Burgerlijk wetboek: Yordy Swarts uitspraak om geen ongewenste overeenkomst aan te gaan
Deskundige van prof. dr. Ir. A.F.P. van Putten
Permission Machine forensisch zoeken in België
Brief aan ANP Rijkman Groenink toenmalig ceo van het ANP
Afwijzing claim aan ANP
Stokje over van PM naar Deurwaarder van Rosmalen
Art. 162 Sv, kennisdragers zijn verplicht tot aangifte, maar wordt genegeerd. Hoge Raad in de zorgen hierover
Artikel 120 Grondwet willekeur voor elke rechter zonder reflectie aan jurisprudentie
ANP: schending zorgplicht wegens 500 zelfdodingen ondanks klemmende informatieverstrekking
Verjaring en stuiting
Misgelopen vergoeding schade is waanzin ten top
Dossierkosten
Uurloon van € 120 per uur van de deurwaarder en het modaalloon is € 9,45
Opsporing forensisch met robotscan internet door PM in opdracht van ANP
Er is geen verschuldiging, want geen overeenkomst op vrijwilligheid (Jordy)
Dreigen om betaling en licentie nemen met rechtszaken en kosten
Exploot met enkele jurisprudenties om het gelijk aan te tonen van de claim(s)
Dwangverkoop van abonnement na een claim die afgewezen is aan Rijkman Groenink
Verzoek aan de rechter om ook het verzoek aan mr. Sterk te ondersteunen met zijn oprechte integriteit (dat wordt lachen)

Voorstel tot omkering van de claim wegens conservator zijn van waardeloos maar zeer kostbaar ANP-materiaal. Alleen een foto of plaatje uit de stal van ANP is claimwaardig in een artikel, de tekst daarin weer niet (Europa). Historische verzameling van zaken die maatschappelijke zaken weergeven in vooral de rechtspraak is van belang voor de geschiedenis. De overheid kan een civiele partij (ANP) vragen met claims op een onderdeel van een publicatie van overheidscriminaliteit laten verdwijnen en zo te censureren

Conclusie en advies tot afstoppen van misbruik voor niet commerciële overname op enige website. Google is niet van PM en of ANP.

  Brief aan premier Rutte en Dhr. S.A.E. Schrover, directeur Rijksvoorlichtingsdienst
  De Omerta van de Raad van (Non-) Discipline blijkt weinig minder dan een doofpot
  Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters
  Rechters aanvaarden gedragscode om onpartijdigheid van magistraten te waarborgen
  Gebrek aan onpartijdigheid kan het vertrouwen in de rechtspraak zelfs ondermijnen
  Rechter in Nederland heeft vaak te veel petten op en lijkt daarom niet onafhankelijk
  Rechters moeten ook aansprakelijk worden om schade te kunnen verhalen op rechters
  Kwaliteit van de rechtspraak lijdt onder de werkdruk en het zeer grote aantal zaken
  Antecedentenregisters van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren
  Integriteit van de advocatuur staat ter discussie zegt advocaat mr. Mic van Bremen
  Terug naar het begin