Sociale uitkeringen kregen keer op keer de kaasschaaf over zich heen

Voedselbanken . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . AOW

Brandbrief van R.M. Brockhus aan alle Tweede Kamerleden persoonlijk (en vervolg)

Huizen, 2 september 2005

Simpele oplossing vergrijzing:

kaasschaafwet op de uitbetaalde rente over staatsobligaties


Van: SDN [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: dinsdag 20 september 2005 15:25
Aan: 'f.crone@tweedekamer.nl'
CC: 'w.bos@tweedekamer.nl'
Onderwerp: Voorstel: kaasschaafwet op de uitbetaalde rente over staatsobligaties.

Voorstel: kaasschaafwet op de uitbetaalde rente over staatsobligaties.

De sociale uitkeringen kregen keer op keer de kaasschaaf over zich heen. Kwartiertje babbelen met Zalm en de Geus en er ging weer een paar miljard af van de begroting voor Sociale Zaken. Hetzelfde kunnen we doen met de UITKERING van rente over de staatsschuld. Simpel hè, zo'n oplossing voor de financiering van de vergrijzing !! Maar er komt wel ruzie met het grootkapitaal en de beleggers. Het verschil tussen armen en rijken is dat je de minima niet hoort, want die hebben geen toegang tot de media, anders dan met zielige armoedeverhalen, terwijl de grootkapitaal beschikt over alle invloed op de media die maar denkbaar is. Zowel in de politiek als in de maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven met banken en verzekeraars. Daar kan je als arme sloeber niet tegenop, ondanks de zogenaamde democratie en persvrijheid.

Hebt u trouwens de absolute arrogantie gezien van de grote sloper van de ziekenzorg ?? Niet alleen een grove belediging van de oppositie (Wouter Bos) maar vooral van de mensen in het land die nu nog verzekerd zijn tot eind dit jaar, maar die dat niet meer zullen zijn omdat bij honderdduizenden armoedzaaiers de bankiers en deurwaarder van Justitie (Donner) gaan incasseren van de verminderde roodstand op de girorekening met de zorg- en huurtoeslag. Hebt u al gehoord van dat gevaar ?? De bank voert de betalingsopdracht eenvoudigweg niet uit, zodat de verzekeraar keer op keer achter de premie aan moet met alle kosten daaraan verbonden. Volgens de wet kan niemand beslag leggen op de uitgekeerde premie die de belastingdienst overmaakt aan de economisch zwakken. Deze maatregel heeft echter geen zin omdat niet is aan te geven hoe die roodstand is opgebouwd en wie recht heeft om in te vorderen tot aan de grens van het toelaatbare. De bankiers en giro zullen en kunnen geen onderscheid maken tussen vorderingen, schulden en onvervreemdbare delen van een bankrekening. Ze worden straks stapelgek van dat onderscheid van wat wel en niet opeisbaar is.

Acceptatieplicht van de verzekeraars

Toch is er hoop voor de arme sloebers (dat worden er steeds meer) die dankzij de voedselbank nog net in leven blijven, hetgeen een schande is voor een voedsel exporterend land als Nederland. Wanneer je als wanbetaler vanwege incassomaatregelen van bedrijven (Wehkamp bijv.) en andere invorderaars als woningbouwcorporatries, Nuon, Essent of de (lokale) overheid zelf uit de verzekering geflikkerd wordt, dan meld je je dezelfde dag nog aan bij een andere zorgverzekeraar, die dan de onontkoombare plicht heeft om je een dekking voor ziektekosten aan te bieden, juist vanwege de acceptatieplicht die in de wet geregeld is.

De facto ben je dan doodgewoon verzekerd volgens het aloude, goedkope en o zo simpele ziekenfondsprincipe. Wanneer honderduizenden en straks miljoenen mensen op het minimum gebruik maken van deze ziekenfondscarrousel, dan zal de volgende regering de zaak snel terugdraaien naar de oude situatie met minder ambtenaren, minder kosten, minder managers, minder administratiepersoneel en minder tijdverlies voor artsen en meer handjes aan het bed, zodat de grondwettelijke zorg voor iedereen in Nederland weer gewaarborgd is. Amerikaanse toestanden zie ik met die kotsmisselijke Hoogervorst niet zo zitten. Lees maar....!!!

We staat overigens in de top-5 van goeddraaiende economieën. Zalm gaf evenwel toe dat in de kabinetsperiode van Balkenende (CDA-VVD-D66) dat de mensen drie jaar lang achteruit zijn gegaan. Hij bevestigt zijn eigen leugens die koopkrachtbehoud beloofde; en dat keer op keer. Politiek bedrijven is synoniem met liegen en bedriegen. Een fraai voorbeeld daarvan geeft De Geus zelf op prinsjesdag: hij zoekt de oplossing alleen bij het aan het werk zetten van de armen met een minimumloontje zonder pensioen en emolumenten; en niet in een verbetering van de koopkracht van de minima vanwege de regering. De moderne slavernij is resultaat van christelijk denken zullen we maar zeggen.

zie ook www.sdnl.nl/staatsschuld.htm

Met vriendelijke groet,

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5244141
Fax.: 035-5244142
Mail: sdn@wxs.nl
Web : www.sdnl.nl