Beschaving van 'n land is af te meten aan het aantal daklozen, armen en voedselbanken om te concurreren met het buitenland!

Het referendum in de uitverkoop

Koopkrachtpariteit . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Vraagje voor het PVdA-Congres: Wat staat er over ontslagbescherming in het EU-verdrag ??

Door R.M. Brockhus (5 oktober 2007)

Premier Balkenende reageert uiterst ondemocratisch door te dreigen de cosignering te weigeren, wanneer een wet zou worden aangenomen dat het referendum alsnog zou moeten worden gehouden over het Europese verdrag, dat met enkele aanpassingen eerder als "Europese Grondwet" gepresenteerd werd, en door de bevolking linea recta in de prullenmand werd bevolen met het referendum van 2002.

Minister Donner, voorheen minister van Justitie, en nu van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, houdt ook halsstarrig vast aan de wens van de multinationals om de ontslagbescherming van werknemers goeddeels uit de wet te verwijderen, zodat personeel in het grote Europa van de toekomst 's morgens nog werk heeft en 's middags werkloos op straat kan staan naar Amerikaans model, zoals Allan Greenspan ook meent en hij het CDA daarmee steunt, danwel influistert.

Wat zelfs snuggere journalisten en met name Tweede Kamerleden (eufemisme voor volksvertegenwoordigers) nog niet in een openbare discussie hebben gebracht, of er in het (zonder dat referendum) alsnog ondertekende Europese Verdrag iets staat over dat heikele ontslagrecht, c.q. de ontslagbescherming. Er kunnen wetten, richtlijnen, aanpassingen of beleidsvoornemens zijn in dat verdrag, die precies datzelfde doel bewerkstelligen wat het CDA, de VDD en de internationale industrie wensen, en achteraf alsnog er door krijgen.

Naderhand, wanneer het referendum is ingeleverd door de PvdA en het verdrag is ondertekend, dan kan blijken dat via het er door gedrukte verdrag en het Europese ontslagrecht de bescherming van onze werknemers toch zal verdwijnen, omdat de Europese wetgeving prevaleert boven de nationale. Ach en weh zal en worden geroepen en bittere tranen geplengd, omdat wij met z'n allen het helaas "nicht gewußt" hebben. Driemaal: "Mea culpa, mea maxima culpa" klinkt het dan uit vooral christelijke kringen die het geloof in hun leiders en volksvertegenwoordigers zo rotsvast gevestigd hadden dat zij blindelings CDA of VVD gestemd hebben. Zij hebben er geen idee van dat de democratie helemaal niet bestaat, alleen partijhiërarchie met slaafse fractiediscipline ...!! Lijst 14 (zonder naam) was een eerste poging om echte vrije volksvertegenwoordigers te kunnen kiezen, maar werd in de media nadrukkelijk genegeerd, net als nu de overlevering aan Justitie in Polen van Robert Hörchner als eerste Nederlander als verdachte in een heel vreemde zaak.

Als auteur van kritische stukjes neem ik dat de kiezers natuurlijk niet kwalijk. Ze wisten en weten niet beter, want politici en media hebben de mensen niet de juiste opties voorgelegd. Ook niet de zogenaamd linkse partijen en omroepen, zoals de vraag aan de kop van dit commentaar; hoewel enige verbetering te zien is. Met name Zembla en Reporter durven langzamerhand heikele onderwerpen te brengen, dit in tegenstelling tot het nieuwe programma Het Gesprek, dat tot nu toe alleen maar al lang bekende koppen laat zien in plaats van de man/vrouw van de straat. Je haakt al snel af bij hoofdzakelijk cultureel geleuter en egotripperij van prominenten die al zo lang het medialandschap beheersen. Jammer dat de inspraak van de burger via de media in de politiek daarmee nog steeds niet is gelukt.

Conclusie:
Met het uitruilen van het referendum tegen de ontslagbescherming van de werknemers denkt de PvdA-fractie weg te kunnen komen met de werkelijk schitterende juridische prietpraat van de Raad van State, waarachter de PvdA zich nu verschuilt met: "Een referendum moet alleen gehouden worden wanneer een grondwettelijke aanpassing nodig is" !! Een schitterende smoes, want het verdrag is ineens geen grondwet meer; en dus hoeft de PvdA niet het draaikonterige boetekleed aan te trekken, omdat het weggeven van het in het verkiezingsprogramma pertinent geëiste referendum niet als kiezersbedrog kan worden aangerekend.

Politici gebruiken regelmatig adviezen van de Raad van State, het Centraal Planbureau, CBS en SER om onacceptabele aanpassingen die bijna altijd verslechteringen inhouden voor de werkenden (en vooral voor de mensen met een uitkering), er toch door te krijgen. Hoe zei ik het ook alweer? Straks zal men in de politiek jammeren dat het niet te voorzien was, dat ondanks het weggeven van het referendum door de PvdA, ook de ontslagbescherming verloren is gegaan, en de PvdA met twee lege doppen blijft zitten. Voorwaar 'n fikse electorale afstraffing waardig, bovenop die van de laatste bij de verkiezingen van 2006.

Ik wil graag weten wat er over ontslagrecht in Europees verband in dat verdrag staat. U ook ?? Want ik wil Amerikaanse toestanden vermijden. U weet het: 43 miljoen Amerikanen hebben geen enkele verzekering tegen risico's van ziek worden en zestig miljoen Amerikanen zijn onderverzekerd, waardoor bij ziekte alles wat ze bezitten moet worden verkocht om de rekeningen van de "zorg" te betalen. In de Amerikaanse bevolking van 300 miljoen mensen leven ca. 100 miljoen mensen op en onder de armoedegrens. Voedselbanken blijken voor het CDA en de VVD een ideaalbeeld, zoals oud-minister Gerrit Zalm mij in het Bonte Paard in Laren vertelde. Om over de staatsschuld van de Amerikanen maar te zwijgen, dat doen onze politici ook.

R.M. Brockhus (de slimste dictatuur lijkt op een democratie")
Westkade 227
1273 Rj Huizen
Tel.: 035-5244141
Mail: sdn@planet.nl
Site: www.sdnl.nl