Redacteur Rob Brockhus van de St. Sociale Databank Nederland is 1-2-08 met AOW-pensioen

Voedselbanken . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . AOW

Opsporing verzocht van de sympathieke wenskaartverzender

Redacteur Rob Brockhus van de St. Sociale Databank Nederland is per 1 februari 2008 met AOW-pensioen gegaan. Voor Rob Brockhus is dat overigens geen reden om het werk dat hij al vanaf het begin van de oprichting van de SDN doet neer te leggen. Integendeel.

Juist omdat hij op 1 februari de mooiste felicitatiekaart kreeg van een onbekende die drommels goed weet dat Brockhus tot aan zijn levenseinde zal proberen zelf of met zijn virtuele Kamerzetel 151 in het parlement zitting te nemen. Deze onbekende raakte Rob Brockhus tot in het diepst van zijn ziel, omdat hij of zij weet waarom hij dat al vanaf 28 maart 1996 als vrijwilliger doet. Namelijk de stem van de niet-gehoorde burger in de Tweede Kamer te laten doorklinken.

Opsporing verzocht ....!!

De redactie wil weten welke aardige persoon zoveel knip en plakwerk heeft verricht om het heugelijke feit van het bereiken van de pensioenleeftijd te memoreren.