Klokkenluiders . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Een met azijn geschreven kattebelletje aan minister Brinkhorst

Van: SDN [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: zaterdag 10 juli 2004 12:24
Aan: 'energieliberalisering@minez.nl'
CC: a.vanrooij1@chello.nl; Ton van der Ham (ton.van.der.ham@tweevandaag.nl); 'bergentoine@zonnet.nl'; Harry Teernstra (hjakerkhof@zonnet.nl); 2e Kamer Staten Gen. (F.Weisglas@tk.parlement.nl); 2e Kamerfractie CDA (M.Verhagen@tk.parlement.nl); 2e Kamerfractie Chr. Unie (A.Rouvoet@tk.parlement.nl); 2e Kamerfractie D'66 (B.Dittrich@tk.parlement.nl); 2e Kamerfractie G-L (F.Halsema@tk.parlement.nl); 2e Kamerfractie PvdA (mailto:W.Bos@tk.parlement.nl); 2e Kamerfractie SGP (B.vdVlies@tk.parlement.nl); 2e Kamerfractie SP (J.Marijnissen@tk.parlement.nl); 2e Kamerfractie VVD (J.vAartsen@tk.parlement.nl); ANP (nieuwsdienst@anp.nl); Biomassa (info@polie.nl); Buitenhof (redactie@buitenhoftv.nl); (dcz-cm@minbuza.nl)
Onderwerp: de idiotie van de privatisering infrastructuur


Meneer Brinkhorst,

Wat u bezielt weet ik niet, maar ik had van u meer intelligentie en integriteit verwacht. In de VS gaat men al een hele tijd weg van de privatisering van de infrastructuur; en dat zelfs bij een absolute controle en winstmaximalisatie. In de EU wordt de privatisering een waar walhalla voor fraudeurs, oplichters, zakkenvullers en serviele politici, juist vanwege het gebrek aan controle en inspraak. Terecht stellen oplettende mensen:

Het landverraad van regering en parlement

Onderwerp:

    Nederland uitverkocht aan Amerikaanse "investeerders"

Zie: privatisering.htm en privatisering2.htm en de grootste oplichting aller tijden met gesubsidieerde 'groene stroom' en NVVK met een diapresentatie over milieueffecten en Arbo-aspecten.

Met zeer onvriendelijke groet,

Robert Brockhus
Westkade 227.
Westkade 227.
1273 RJ Huizen
Tel. 035-5244141

E-mail: sdn@wxs.nl
Website: www.sdnl.nl

Huizen, dinsdag 9 december 2003


De liberalisering van de infrastructuur, met name die van de energie van elektriciteit is volgens minister Brinkhorst in het belang van de vrije markt, het ondernemerschap en last but not least voor de consument.

Oplettende burgers die de gevolgen van privatisering van overheidstaken volgen komen echter tot de vassteling dat alles alleen maar duurder en minder bereikbaar wordt. De service holt achteruit, onderhoud wordt zoveel als mogelijk uitgesteld en de consument wordt overladen met reclame waarop hij niet zit te wachten en die hij indirect toch zelf moet betalen, naast het rendement op de investering in die infrastructuur, de topsalarissen van graaiende geniale managers die anders allemaal naar het buitenland weggekocht zouden worden. Maar natuurlijk betalen wij nu ook rente aan de banken en belastingen als BTW en vennootschapsbelasting aan de fiscus. Zaken die voorheen NIET in de prijs van een overheidsdienst zaten, maar gewoon ter beschikking waren van de consument tegen het allerlaagste ambtelijke tarief.

Het onlangs nog geopperde argument van minster Brinkhorst dat het allemaal in het belang van de consument wordt geregeld is ronduit een leugen. De minister moet zich samen met alle andere demagogen over privatisering rotschamen om de bevolking zo te misleiden. Want ik geloof echt niet dat hij niet weet waarmee hij bezig is.

Met vriendelijke groet,

Rob Brockhus
Westkade 227.
Westkade 227.
1273 RJ Huizen
Tel. 035-5244141

E-mail: sdn@wxs.nl
Website: www.sdnl.nl