Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

De vraag is: Waar komen toch al die miljarden vandaan? Moeten we daarover rente betalen?

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Euroramp . . Discussie . . Crisisdebat

Compliment voor Ruud Lubbers,

Dag meneer Lubbers,

Wij hebben al href="http://www.sdnl.nl/kabinet3.htm">heel lang geleden in de clinch gelegen met elkaar over de geldpolitiek. Zie onder deze brief aan u. U wilde toen niet de juiste vragen gesteld krijgen, en plompverloren doet u in Nieuwsuur van 21 december 2011, kennelijk na uw bekering tot een stukje waarheidsvinding, een daverende uitspraak over de woeker van de banken om te zeggen dat zij nu voor 1 procent kunnen lenen bij de ECB, maar kapitaal (of geld, whatever?) uitlenen tot wel 7 procent aan toe. Een oplossing zou kunen zijn om bij Europese maatregel alle rentes binnen de EU met twee procent te verlagen, zowel voor de kredietnemer als de kredietgever; en protesten van speculanten te negeren.

Duidelijk was ook dat de gespreksleider van de nieuwsrubriek helemaal niet blij was met uw volkomen terechte opmerking, omdat daarmee een groot taboe wordt geschonden om nooit, en ook nooit te spreken op televisie over de structuur van het geldsysteem. Ook dat DNB dividend laat passeren is natuurlijk een mistige zaak, omdat DNB niet aangeeft waar de verliezen zijn geleden en waarom die winst van DNB met de zeer lage rentemarge is gebleven.

Ik heb mij sinds onze correspondentie met u en uw ambtenaar bij Economische Zaken, drs. G. Zalm, nooit kunnen neerleggen bij de zwijgcultuur over het monetaire beleid. Ook nu nog met deze lang voorspelde monetaire crisis die gevolg is van een schuldencrisis, negeert men om onduidelijke redenen de oplossing die voor het grijpen ligt. Namelijk het onschadelijk maken van de schuldenberg, en dat is iets geheel anders dan het wegwerken van de schuldenberg als zodanig. Die schuldvermindering kan op langere termijn heel eenvoudig worden gerealiseerd, vooral wanneer de Tobin-tax wordt ingevoerd, zonder dat de EU bang hoeft te zijn om het speculatieve zwerfkapitaal over de wereld te moeten missen voor de financiering van o.a. de overheidsschulden en of die van het bedrijfsleven. De soevereiniteit daarvoor ligt voor de volle honderd procent bij de lidstaten zelf.

Dat de begrotingen op een stabiel niveau moeten worden gebracht spreekt voor zich. Maar een oplossing zoals ik die gaf aan Bondskanselier Angela Merkel om Eurobonds-noord en Eurobonds-zuid in te voeren, die elk een ander rentepercentage vragen, geeft de noordelijke staten in elk geval de mogelijkheid om aan een te hoge rentelast te ontkomen. De economie moet voldoende financiŽle middelen hebben om de capaciteit die in het geldsysteem zou moeten zitten op een niveau te brengen zodat sociale en economische ontwrichting wordt voorkomen. De nieuw Bijstandswet zal die ontwrichting sterk bevorderen. Tot nu toe zie ik alleen maar domme afbraak met boekhouderen, zonder dat men kennelijk in de gaten lijkt te hebben dat hier een circulatieproces aan de gang is, zonder kop of staart. Dezelfde blunders worden weer begaan als in de zestiger en zeventiger jaren toen ik u wees op de structuurverandering binnen de nationale munt(en).

Nogmaals een compliment voor uw zeer, zeer gedurfde uitspraak over de plunderpraktijken van de banken om hun eigen vermogen op te krikken ten koste van de burgers en het bedrijfsleven; met daaraan gekoppeld de afbraak van werkgelegenheid en koopkracht om de productie af te kunnen zetten.

Hoogachtend,

R.M. Brockhus

P.s.  Ik nodig u uit om op 12 januari de zitting met pleidooi bij te wonen en de kwaliteit van ons rechtssysteem te evalueren.

Zie: www.sdnl.nl/brockhus-aan-recourt-2.htm

Correspondentie met ambtenaar G. Zalm (Economische Zaken)

Analyse van geld en zeven structuurveranderingen 12-4-85
Reactie van dhr. G. Zalm van het ministerie van Economische Zaken 15-7-85
Antwoord van ambtenaar W.C. Middelkoop namens de minister van 17-6-86
Brief van Brockhus aan W.C. Middelkoop op verzoek van dhr. H. Bos 21-6-86
Vervolgbrief met verzoek om cijfermatige beantwoording 12 april 1985
Zalm wil niet meer reageren op analyse monetaire politiek 10 juli 1986
Minister-president Lubbers verwijst naar elders 25 juli 1986
Zalm ziet geen aanleiding om verder op brieven in te gaan 9 september 1986