Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! * * Wie durft vragen stellen?

Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie

IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Slechtzienden?. Klik op een rondje voor een groter letter type hier onder,
100% 125% 150%

Het Vragenvuurtje voor juristen, hoogleraren, rechters, advocaten en officieren
Op EuroStaete is besloten 'n tribunaal in te richten om rechtspraak te evalueren

Huizen 14 december 2011
Geachte heer Recourt,

Bedankt voor het eerlijke gesprek. Zoals ik u zei ging het mij niet om mijn eigen zaak maar om de geheel ontbrekende controle op het functioneren van advocaten en m.i. ook rechters. Ik ben mij bewust dat de meeste advocaten en rechters eerlijke mensen zullen zijn, maar ook die houden hun mond dicht wanneer zaken aan de orde komen die niet fris zijn. Hierachter een aantal essentiŽle vragen die het functioneren van de rechtspraak, inclusief de advocatuur, compleet raken.

Bijgaand de twee brieven die een samenvatting geven over onze zaak die nu nog loopt en waarvan ik op 6 december jl. nog het arrest kreeg dat ik verloren had inzake de smaad en laster die het advocatenduo Harff en Kuijpers over ons hadden uitgestort. Volstrekt onbegrijpelijk. Andersom kunnen zij letterlijk alles doen wat God en de wet verbieden in het belang van de cliŽnt (en henzelf) om te winnen. De Hoge Raad en Raad voor de Rechtspraak geven de amices de vrijheid om dat straffeloos te doen. Hier ontbreekt "The equality of arms" volledig en kost dat de verliezer ondanks zijn echte gelijk of onschuld niet alleen het recht, maar ook de financiŽn.

Ik zei u dat wanneer het advocaten op straffe van welke sanctie dan ook (gele en rode kaart) om te liegen, frauderen, vervalsen, meineed en karaktermoord te plegen, zoals dat bij mij en de medebestuurders is gebeurd (zie video) dan zal onherroepelijk het aantal rechtszaken halveren, en het rechtssysteem incl. advocatuur minimaal 5 miljard per jaar aan inkomen gaan missen.

Wanneer de PvdA dat recht van de klompen aan de orde stelt, zal dat zonder enige twijfel een positief gevolg hebben bij de kiezers. De politieke dimensie van ons geval zit in de erkenning van nu ex-advocaat Harff dat een minister hem aanspoorde om de SDN, die hem niets verweten had of ergens van beschuldigde, toch maar stevig aan te pakken. Een kort fragment uit de video van het kortgeding. Ook TROS-opgelicht was niet voldoende om maatregelen te nemen tegen deze twee ex-advocaten met een reeks van 46 slachtoffers van dwangsommen enz.

Wat betreft de zaak Rietveld, is het onbestaanbaar dat het OM tientallen aangiften van bewijsbare strafbare feiten (ook ambtshalve) gewoon in de prullenbak kan en mag laten verdwijnen, i.p.v. naar het Functioneel Parket. Dit is zonder meer een zware aanslag op de rechtszekerheid van de burger en op de rechtsstaat als geheel. Ik vraag u dus om daarover vragen te stellen aan de minister. Ik zal proberen om met ir. Rietveld een concreet geval aan u voor te leggen. Zie de bijlage: Brief aan het Gerechtshof.

(C) M.vr.gr.

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
E-mail: sdn@planet.nl
Website: www.sdnl.nl
Tel. 035-5268153

  De Omerta van de Raad van (Non-) Discipline blijkt weinig minder dan een doofpot
  Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters
  Rechters aanvaarden gedragscode om onpartijdigheid van magistraten te waarborgen
  Gebrek aan onpartijdigheid kan het vertrouwen in de rechtspraak zelfs ondermijnen
  Rechter in Nederland heeft vaak te veel petten op en lijkt daarom niet onafhankelijk
  Rechters moeten ook aansprakelijk worden om schade te kunnen verhalen op rechters
  Kwaliteit van de rechtspraak lijdt onder de werkdruk en het zeer grote aantal zaken
  Antecedentenregisters van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren
  Integriteit van de advocatuur staat ter discussie zegt advocaat mr. Mic van Bremen
  Terug naar het begin