Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Mogelijke partijdigheid, afhankelijkheid, belangenverstrengeling,
klassenjustitie en corruptie ook bij de Hoge Raad der Nederlanden

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Brandbrief van R.M. Brockhus aan minister J.P.H. Donner van Justitie (en vervolg)

Brief van R.M. Brockhus aan minister Hirsch Ballin van Justitie Brief aan Grechtshof Amsterdam over het pleidooi van mr. A.P. Maes

Aan de minister van Justitie Hirsch Ballin
2511 EX Schedeldoekshaven 100
's-Gravenhage

Huizen, 5 augustus 2007
Excellentie,

Op de laatste dag in Utrecht van 100 dagen snuffelen door het kabinet sprak ik u bij de ingang aan met het klemmende verzoek om de verplichte procesvertegenwoordiging af te schaffen. U nam ook mijn brief aan die u in de zak van uw colbert stopte. Maar ik hoor verder niets van u. Zie www.sdnl.nl/procesmonopolie-index.htm

Vandaag wil ik u wijzen op de brief aan het Gerechthof in Amsterdam met een kopie naar de Tweede Kamercommissie voor Justitie. Die brief kan ik alleen naar u zenden via een pagina bij de SDN op internet omdat deze manier van communicatie niet toelaat een bijlage toe te voegen.

Deze brief is dus bedoeld om u deze IN HANDEN te bezorgen, zodat niemand kan zeggen dat deze op een verkeerde plaats is terecht gekomen. De verantwoordelijkheid wat betreft het in die brief aan de orde gestelde ligt volledig bij u en het controlerende parlement.

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5244141
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl