Verjaring termijn voor aansprakelijkstelling brengt paniek bij eigenaren oude vuilstorten

Overzicht gesloten vuilstorten in de provincie Noord-Brabant

Gesloten stortplaatsen . . . Toelichting en aansprakelijkheid <====> Ecologisch Kennis Centrum . . . Milieu

en de _ Gemeente Breda op internet


CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
07BS-1998 095/003  Breda     Put Rasenbergweide  4.5 ha.  - mtr.   ---- m3
Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente     
Lood      groter dan C-waarde oriënterend 1982  f.  15.000,-   f.    -,-
Nikkel     groter dan B-waarde oriënterend 1982                      
Cobalt     groter dan B-waarde oriënterend 1982                     

Wacht al vanaf 1982 op nader en saneringsonderzoek  
  CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
  07BS-1998 095/005  Breda     Westrik       2.3 ha.  1.0 mtr.  22.500 m3
  
  Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente    
  Ammonium    groter dan C-waarde oriënterend 1982   f.  15.000.-  f.    -,- 
                     oriënterend 1984   f.  85.400.-  f.  85.400,- 
  
  Wacht al vanaf 1984 op nader en saneringsonderzoek
    
  CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
  07BS-1998 095/006  Breda     Driekoningenoord  2.5 ha.  2.0 mtr.  90.000 m3
  
  Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente    
  Lood      groter dan C-waarde Nader onderz 1982  f.   9.000.-  f.   900,- 
  Benzo(a)pyreen groter dan C-waarde oriënterend 1982  f.  15.000.-  f.    -,- 
  Koper      groter dan C-waarde Nader onderz 1984  f.  63.000.-  f.  63.000,- 
  Cadmium     groter dan B-waarde Saneringsond 1987  f.  90.000.-  f.    -,- 
  
  Wacht al vanaf 1984 op nader en saneringsonderzoek
    
  CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
  07BS-1998 095/008  Breda     Kop Kievitsloop   0.9 ha.  1.8 mtr.  16.200 m3
  
  Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente    
  Lood      groter dan C-waarde Nader onderz 1982  f.   9.000.-  f.   900,- 
  Benzo(a)pyreen groter dan C-waarde oriënterend 1982  f.  15.000.-  f.    -,- 
  Koper      groter dan C-waarde Nader onderz 1984  f.  63.000.-  f.  63.000,- 
  Cadmium     groter dan B-waarde Saneringsond 1987  f.  90.000.-  f.    -,- 
  
  Wacht al vanaf 1984 op nader en saneringsonderzoek
    
  CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
  07BS-1998 095/018  Breda     Oranjeboomstraat  0.1 ha.  0.0 mtr.    0.0 m3
  
  Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente    
  Lood      groter dan C-waarde oriënterend 1985  f.  15.000.-  f.    -,- 
  Koper      groter dan C-waarde Nader onderz 1987  f.   5.364.-  f.  5.364,- 
  Arseen     groter dan C-waarde Nader onderz 1984  f.  63.000.-  f.  63.000,- 
  Nikkel     groter dan B-waarde Saneringsadv 1990  f.     --  f.    -,- 
  
  Wacht al vanaf 1984 op nader en saneringsonderzoek
    
  CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
  07BS-1998 095/025  Breda     Rithsestraat    0.3 ha.  0.0 mtr.    0.0 m3
  
  Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente    
  Nikkel     onbekende waarde             f.     -.-  f.    -,- 
  Zink      onbekende waarde             f.     -.-  f.    -,- 
  
  
  Wacht al vanaf 1984 op nader en saneringsonderzoek
    
  CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
  07BS-1998 095/039  Breda     Ridderstraat 23   0.5 ha.   2.0 mtr.  10.000 m3
  
  Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente    
  Arseen     groter dan C-waarde oriënterend 1988  f.  15.000.-  f.    -,- 
  Lood      groter dan C-waarde Nader onderz 1989  f.  38.200.-  f.  38.200,- 
  Benzo(a)pyreen groter dan B-waarde Saneringsadv 1984  f.   9.650.-  f.  9.650,- 
  PAK's totaal  groter dan B-waarde Saneringsadv 1990  f.  261.050.-  f.  81.728,- 
  
  Wacht al vanaf 1984 op nader en saneringsonderzoek
    Nog niet onderzocht

   CLUSTER Stadsgewest Breda

  CLUSTER   GL-CODE  GEMEENTE 1998    NAAM STORTPLAATS
   
  04BS-1998  095002  Breda         stortterrein HERO
  04BS-1998  095010  Breda         Put van Stolwerk
  04BS-1998  095017  Breda         voormalig vervoerbedrijf
  04BS-1998  095018  Breda         Oranjeboomstraat
  04BS-1998  095024  Breda         Marijke Neustraat
  04BS-1998  095025  Breda         Rillestraat  
  04BS-1998  095027  Breda         Vlaanderenstraat 19
  04BS-1998  095028  Breda         Industriekade
  04BS-1998  095030  Breda         Bouvignelaan 35
  04BS-1998  095031  Breda         Overaseweg 238
  04BS-1998  095034  Breda         Terheidenseweg/Oude Baan
  04BS-1998  095035  Breda         Krogten Noord
  04BS-1998  095036  Breda         Terrein Hoechst
  04BS-1998  095050  Breda         Haagweg/Essenstraat
  04BS-1998  095096  Breda         Zorgvlietstraat 64
  04BS-1998  440001  Breda         Hooglaarsestraat
  04BS-1998  440008  Breda         Bosdal
  04BS-1998  540001  Breda         Hoeveneind/Meerberg
  04BS-1998  540002  Breda         Meerberg/Trimbaan
  04BS-1998  540004  Breda         Teteringse Heide I
  04BS-1998  540005  Breda         Teteringse Heide II
  04BS-1998  540008  Breda         Cadettenkamp (Valkenstr)
  
  • Is een oriënterend onderzoek boven B-waarde dan is nader onderzoek wettelijk verplicht
  • Is nader onderzoek boven C-waarde, dan is saneringsonderzoek en sanering wettelijk verplicht


Disclaimer