Stuur een brief per post naar de Tweede Kamer met de vraag: Waar is ons geld voor de AOW toch gebleven?

Break The System...!! Laat uw stem horen !!

EuroStaete . . Geldpolitiek . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat
Het waaróm van de Vrijheidsparade op 26 september 2009 in Den Haag. Doe mee !
To Be formatie zong het lied van de Vrede en de Vrijheid bij de Volksopstand 2008!

En dan op 27 januari 2015 weer een poging om het afbraaksysteem te breken en socialiseren
Zie ook de link op Facebook, Joop-politiek en de regionale website van Break the System


Zie op 6 minuten en 4 seconden het minimale commentaar zonder weerwoord van de publieke staatsomroep

Zie het NOS-journaal om 6 min. 04 sec. (https://www.nos.nl/uitzending/2601-uitzending.html) het verslag van de demonstratie van Break The System op het Malieveld in Den Haag. Slechts 19 seconden werd een tendentieus versalg gegeven door de NOS van 27 januari 2015 om het imago van het burgerprotest tegen de verwoestende bezuinigingen met een vooraf geplande actie van de ME en politie negatief in het NOS-nieuws te krijgen. Dat lukte werkelijk perfect. Zesduizend mensen die bezwaar maakten tegen de kortingen, ontslagen en bezuinigingen op de sociale bescherming werd een kleine groep demonstarnten met knuppels en grof geweld verhinderd vreedzaam naar het Binnenhof te lopen. Zie de foto's van met name de opstelling van de rij overvalwagens van de ME-politie om half elf, ver voordat de demonstratie begon, toen nog bijna niemand op het Malieveld aanwezig was. Een duidelijk smerige opzet om de boel te frustreren is niet te ontkennen. Zie het verslag van de SDN: www.sdnl.nl/break-the-system.htm.

De vraag is terecht of het stadsbestuur een vriendendienst bewijst aan de zittende politieke elite met imagobeschadiging van Break The System. Wanneer burgemeester van Aartsen met voorkennis over de inhoud van het massale protest van duizenden mensen, die bezwaar maken tegen de bezuinigingen en 'hervormingspolitiek" van de regering, dan is manipulatie aan de orde. Di, gezien de opstelling van de politie en de ME nog voordat de manifestatie was begonnen. Dat is m.i. een terechte vraag.

Zoals kennelijk van tevoren al was besloten door het stadbestuur van Den Haag om deze uiting van onvrede van de Nederlandse bevolking in te dammen op het Malieveld door de organisatie van Break the System op 27 januari 2015, kan in beeld worden gebracht met de foto's van voor het begin van de bijeenkomst met een enorm grote inzet vooraf van ME en politie.

Opvallend was bij mijn aankomst dat een hele rij politiebussen stond geparkeerd aan de rechterzijde van het Malieveld. In eerste instantie dacht ik daar niet negatief over, totdat om ca. 14.00 uur een steeds groter deel van de bezoekers van de demonstratie zich ging bewegen naar de achterkant van het veld. Daar kon niemand het Malieveld meer verlaten, omdat de ME een cordon van wel honderd agenten met schilden en knuppels had geposteerd om te verhinderen dat mensen misschien in de richting van het Torentje van premier Rutte zouden willen gaan. Wat dat met democratie, grondwet en mensenrechten te maken heeft is mij niet duidelijk.

Na mijn oproep op het podium van Break The System (ik wacht nog op een foto van iemand) van vier minuten, waarin ik de circa vijfduizend demonstranten opriep om een brief per post met postzegel te sturen aan de Tweede Kamer met de vraag: "Waar is ons spaargeld gebleven dat voor onze AOW was opgebouwd?". De bewijzen van boekhoudfraude van de Algemene Rekenkamer met vervalsing van de miljoenennota's gedurende twaalf jaar voor Prinsjesdag, en de erkende diefstal van oud-minister Zalm van die 50,9 miljard euro hierover zijn overduidelijk. Dit houdt in dat de onbetaalbaarheid van de AOW met de grijze golf van na 2020 grote sociale onrust en ellende gaat veroorzaken, omdat de premie voor de Volksverzekering AOW door de dan nog werkenden niet meer te betalen zal zijn. Zie mijn uitnodiging aan alle gemeentebesturen in Nederland hierover. Het massaal per brief eisen van een antwoord op die vraag per post zal de politiek en de media dwingen om duidelijkheid te verschaffen over wat 'hervormen' feitelijk inhoudt.

Het NOS-journaal van 27 januari 2015 om 18.00 uur liet slechts een kort fragment zien over het optreden van ME en politie, omdat zoals in het journaal werd gezegd: "Te verhinderen dat protesterenden tegen het regeringsbeleid van Rutte op zijn stoep hun 'behoefte' zouden doen". Dit naar aanleiding van een opmerking van iemand om "Bij Rutte op de stoep te gaan schijten". En juist om aan te geven dat wat de regering nu flikt met de zorg, de ontslagen daarin, het sluiten van verpleeghuizen en andere bezuinigingen als die op de studiefinanciering en het welzijn van de bevolking, en zo afkeuring te laten blijken. Was hier opzet in het spel met de massale aanwezigheid vooraf van de ME en politie met knuppels?

In het NOS-journaal ontbrak heel duidelijk een weerwoord vanuit de organisatie 'Break The System' en werd het imago van het protest van duizenden slachtoffers van het beleid ook namens miljoenen Nederlanders die daardoor getroffen worden gesmoord. Je kunt de vraag stellen, gezien de voorbereiding van het stadsbestuur van Den Haag om mogelijk heel bewust en met opzet deze demonstratie tegen het sloopbeleid van de regering via de NOS in een kwaad daglicht te stellen. Dit door een enkele oproep van iemand om uit protest daartegen op de stoep van Rutte te gaan schijten, zo de aandacht af te leiden van wat de bevolking wordt aangedaan.

Een reeks foto's van de opstelling van de politie vanaf het begin om 11.00 uur en ruim voor de demonstratie, laat het vermoeden ontstaan dat heel bewust een actie met de ME was gepland, juist om op TV de indruk te laten ontstaan dat een volstrekt vreedzaam protest tegen het bezuinigingsbeleid (net als nu in Griekenland), dat men de menselijke maat negeert en alleen het geld de hoofdrol speelt voor de rijke elite, om met verlaging van welzijn en welvaart voor de massa het economisch herstel te bewerkstelligen. Dat lukt natuurlijk nooit.

Zie hier een overzicht van de situatie in het NOS-journaal van 27 januari 2015 vanaf 6.04 tot 6.23 minuten (totaal 19 seconden) zoals die zich ontwikkelde. De vraag is: krijgen de organisatoren van Break the System een kans om op televisie live in een nieuws- of praatprogramma hun actie toe te lichten? Gezien de presentatie van het NOS-journaal lijkt mij dat volstrekt uitgesloten. Daarom zou de ACM (Autoriteit Consument en Markt) net als KPN en Vodafoon ook de NOS moeten beboeten voor onzuivere en schadelijke informatie van consument en burger m.b.t. de eenzijdige en onvolledige informatie op televisie over dat wat er werkelijk gebeurde op het Malieveld; en het buitensporig optreden van politie en ME.

<

<

Het waaróm van de Vrijheidsparade op 26 september 2009 in Den Haag. Doe mee !
To Be formatie zong het lied van de Vrede en de Vrijheid bij de Volksopstand 2008!

De vrijheidsparagde uit

Wilt u ook uw boodschap aan regering en parlement hier kwijt? Vraag het ons.


Lea Manders van de politieke Partij voor Mens & Spirit is voor het hervinden van vertrouwen en integriteit


Dr. G.J.J. Beukeveld presenteert een nieuw land met een stabiel geldstelsel


Ans Reurekas wil een kleinschalig Ecologische Samenleving bepleiten bij de Vrijheidsparade op 26 september


Paul Freriks als voorzitter van De Groenen is bij de Vrijheidsparade op 26 september


Laurens Wouters eist respect voor de wet van ambtenaren, rechters en politici met de Vrijheidsparade


Jan Parmentier wenst betere rechtspraak en jeugdzorg zonder kinderhandel en prestatie-bonussen


Robert Hörchner eist een betere wetgeving over uitlevering naar de Europese lidstaten


Mark Meijer bepleit meer respect voor arbeidsongeschikt geworden mensen door een beroepsziekte


Ad van Rooij wil de milieuwetgeving laten respecteren die o.a. met wolmanzouten wordt overtreden


Arjan Gelder en Cobus de Jong presenteren hun politieke partij op de Vrijheidsparade in Den Haag


Antoon van Belle wordt belaagd door incompetente ambtenaren van VROM en het OM


Syne Fonk vraag op de Vrijheidsparade om minder bureaucratie en minder integratiebureaus


Fam. van der Linden is demonstreert tegen grondspeculatie en kromme rechtspraak vol leugens


Loekie de Boer wil geen verbod op colloïdaal zilver als natuurlijk anti-bioticum


Rob Brockhus nodigt deelnemers aan het uit mee te doen met de Vrijheidsparade


Dr. Johan Oldenkamp ondersteunt met nadruk het initiatief van de Vrijheidsparade op 26 september


Michiel Koning strijdt met zijn 91 jaar nog steeds tegen de zwendel met onroerend goed bij de Vrijheidsparade


Alfred Vierling maakt heftig bezwaar tegen de inperking van zijn vrijheid bij de Vrijheidsparade op 26 september


Carla en Paul van der Veldt zingen het lied 'Vrijheid' voor de Vrijheidsparade op 26 september


Wij, burgers van Nederland willen inspraak in de politiek: Grondwet art 1: gelijkheid