Verjaring termijn voor aansprakelijkstelling brengt paniek bij eigenaren oude vuilstorten

Overzicht gesloten vuilstorten in de provincie Noord-Brabant

Gesloten stortplaatsen . . . Toelichting en aansprakelijkheid <====> Ecologisch Kennis Centrum . . . Milieu

en de _ Gemeente Boxtel op internet


CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
07BS-1998  090/002  Boxtel     Banisveld      8.0 ha.  5,0 mtr. 400.000 m3

Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente    
Benzeen     groter dan C-waarde oriënterend 1982  f.   7.100.-  f.     -,- 
Cadmium     groter dan C-waarde nader ondz. 1982  f.  19.200.-  f.  19.200,- 
     
  CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
  07BS-1998  090/005  Boxtel     Dommeldal      7.5 ha.  1,0 mtr.  75.000 m3
  
  Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente    
  Cadmium     groter dan C-waarde nader ondzk. 1985  f.  150.000.-  f.  105.000,- 
  Pesticiden   groter dan C-waarde sanering-ozk 1987  f.  120.000.-  f.  12.000,- 
  Arseen     groter dan B-waarde sanering   1988  f. 24.000.000,-  f. 2.400.000,-
  Zink      groter dan B-waarde oriënterend 1988
    Nog niet onderzocht

   CLUSTER 's-Hertogenbosch

  CLUSTER   GL-CODE  GEMEENTE 1998    NAAM STORTPLAATS
  06BS-1998  090004  Boxtel        Brondal (oost)
  06BS-1998  090007  Boxtel        Zie 090/04
  06BS-1998  090014  Boxtel        Dommelarm Gemonde
  06BS-1998  090018  Boxtel        Kriekelaar Gemonde
  06BS-1998  090024  Boxtel        Lennisheuvel 23
  06BS-1998  090026  Boxtel        Liempdseweg
  06BS-1998  090026  Boxtel        Molenstraat
  06BS-1998  090035  Boxtel        Tongeren
  06BS-1998  090036  Boxtel        Konijnshoofsedreef
  06BS-1998  090042  Boxtel        Binnendommel
  06BS-1998  090044  Boxtel        Burgakker 21
  06BS-1998  090018  Boxtel        M. van Cuyckstraat
  06BS-1998  310005  Boxtel        Kaslerensestraat
  06BS-1998  310006  Boxtel        Gemondesestraat
  06BS-1998  310007  Boxtel        Roderweg
  
  • Is een oriënterend onderzoek boven B-waarde dan is nader onderzoek wettelijk verplicht
  • Is nader onderzoek boven C-waarde, dan is saneringsonderzoek en sanering wettelijk verplicht


Disclaimer