Openbaar Ministerie negeert klokkenluider bouwfraude
Bouwfraude . . . . . EKC homepage . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal. . . . Klokkenluiders

Is het Openbaar Ministerie een staat binnen de staat?

Van onze verslaggevers Jan Meeus John Schoorl

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie heeft informatie van een klokkenluider over fraude en ambtelijke corruptie bij de bouw van kantoren genegeerd. De informatie is in oktober 2003 door het ministerie van VROM doorgespeeld aan de leiding van justitie, die de tip echter liet liggen.

Uit een brief van de secretaris-generaal van het ministerie van VROM, die in het bezit is van de Volkskrant, blijkt dat de zaak uiteindelijk is neergelegd bij het Landelijk Parket van het OM in Rotterdam, het parket dat ook verantwoordelijk is voor het bouwfraudeonderzoek. Volgens een woordvoerder van het OM is niet duidelijk wat er met de melding is gebeurd.

Uit een verslag van een gesprek tussen de klokkenluider en een ambtenaar van VROM blijkt dat de man, wiens naam bekend is bij de Volkskrant, naast een schaduwboekhouding met verplichtingen en betalingen, ook oorspronkelijke stukken heeft over illegaal vooroverleg. Hierin worden betrokken bedrijven en personen met naam en toenaam genoemd. Ook zei hij te beschikken over aanwijzingen voor 'corruptie van rijksambtenaren'.

Uit een brief van de secretaris-generaal van het ministerie van VROM, die in het bezit is van de Volkskrant, blijkt dat de zaak uiteindelijk is neergelegd bij het Landelijk Parket van het OM in Rotterdam, het parket dat ook verantwoordelijk is voor het bouwfraudeonderzoek. Volgens een woordvoerder van het OM is niet duidelijk wat er met de melding is gebeurd.

Uit een verslag van een gesprek tussen de klokkenluider en een ambtenaar van VROM blijkt dat de man, wiens naam bekend is bij de Volkskrant, naast een schaduwboekhouding met verplichtingen en betalingen, ook oorspronkelijke stukken heeft over illegaal vooroverleg. Hierin worden betrokken bedrijven en personen met naam en toenaam genoemd. Ook zei hij te beschikken over aanwijzingen voor 'corruptie van rijksambtenaren'.

Het gaat om een combinatie van bedrijven die onder meer betrokken was bij de bouw van ministeries. Volgens het verslag gaat het om strafbare feiten die wellicht zijn verjaard. Het zou nog wel mogelijk zijn om de schade, die volgens de klokkenluider in de miljarden euro's loopt, via civielrechtelijke procedures te verhalen. Dit weekeinde onthulde de Telegraaf een schaduwboekhouding van het bouwbedrijf Boele en Van Eesteren, waaruit blijkt dat bij de bouw van kantoren, scholen en ziekenhuizen sprake is geweest van verboden vooroverleg en illegale prijsafspraken.

Uit een onderdeel van deze administratie blijkt dat Jorritsma Bouw, een bouwbedrijf waarin voormalig minister Jorritsma en haar man een belang hebben van ruim 10 procent, zou hebben deelgenomen aan prijsafspraken. Het gaat onder andere om de bouw van een school in Dronten, waarvan volgens de gemeente Jorritsma Bouw de hoofdaannemer was.

De naam van Annemarie Jorritsma, inmiddels burgemeester van de gemeente Almere, wordt genoemd in een brief waarin afspraken over de financiële verrekening zijn samengevat. Dit stuk is opgemaakt in 2000/2001, toen Jorritsma minister van Economische Zaken was en vicepremier in het tweede kabinet-Kok. Burgemeester Jorritsma en Jorritsma Bouw ontkennen elke betrokkenheid bij illegale praktijken.

dinsdag 17 februari 2004.