Een basis-inkomen kan in paars gekleed gaan


Stelling & theorie . . . . . SDN homepage