Bisschoppenconferentie actief in strijd tegen verarming


Kerkelijk nieuws . . . . . SDN homepage

Antwoordbrief namens kardinaal Simonis

ROOMS-KATHOLIEKE BISSCHOPPENCONFERENTIE


Secretariaat

-------------------------------------------------------------------------------
R.M. Brockhus

Westkade 227

1273 RJ Huizen

    Utrecht     14 oktober 1996

 Uw kenmerk

Ons kenmerk     882/96/gk

   afdeling

  onderwerp     BV 36/1988
Geachte heer Brockhus, Namens de secretaris-generaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie bevestig ik hierbij de ontvangst van de kopie van uw brief aan Hare Majesteit Koningin Beatrix, d.d. 4 oktober 1996. Wij waarderen uw bezorgdheid vanwege de verarming en verrijking in ons land. Uw brief hebben wij doorgestuurd naar Mgr. Muskens, voorzitter Bisschoppelijke Commissie voor contact inzake Kerk en Samenleving. In het vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest, tekent met hoogachting en vriendelijke groeten, Bezoekadres drs. A.P.G.M. Peters o.f.m. Biltstraat 121 Adjunct-secretaris postadres Postbus 13049 3507 LA Utrecht Telefoon (0)30 334244 Fax (0)30 332103 Bijlage: Brief aan Hare Majesteit de Koningin