Actuele verslagen en commentaren om onwaarheden en ontbrekende vragen over de Bijlmerramp aan de orde te stellen

Verslagen en commentaar op de verhoren van de Bijlmer-enquête

Bijlmer enquête . . . Kamerzetel 151 . . . Klankbord <===> SDN . . . Klokkenluider

Enquêtedag 28 januari 1999

Tweede-Kamercommissie van de Parlementaire Enquête


P. Veen (politieman)

Geboren: 04-05-1965

De heer Veen was de eerste politieman ter plaatse van het Bureau Ganzenhof en was ooggetuige van het neerstorten van de Boeiing van El Al. Hij zag niet alleen dat de twee rechter motor van het vliegtuig waren verdwenen, maar zag ook dat de twee andere motoren in brand stonden, zowel aan de voor- als aan de achterkant. Het feitelijk inslaan zag hij niet omdat hij met zijn collega's dekking had gezocht in een van de garages in de buurt.

De gigantische vuurbal die na de inslag opsteeg gaf hem de zekerheid dat een grote operatie voor hulpverlening en coördinatie van hulpdiensten moest worden gestart. Hij had aan de commissie gemeld dat de communicatie niet optimaal was. Hij was hoed op de hoogte van de plaatselijke situatie. Het voetgangersgebied van het 'dreefnivau' dat boven het maaiveldniveau ligt vereist een speciale coördinatie.

Hij melde ook dat hij de mensen in de Witte pakken niet gezien, omdat hij aan de andere kant aanwezig was. Hij had wat betreft de witte kleding op dat moment geen specifieke aandacht geschonken. Voor zover hij weet dacht hij dat mensen in het wit tot de hulpverleners behoorden. De brandweer stond volgens hem bij het Winkelcentrum Kraaiennest. Vanaf het moment dat hij de coördinatie niet meer voerde is hij praktisch aan het werk gegaan en ging daar voor de flat binnen.

Hij gaf daarna aan ernstig ziek te zijn, door dat de lichamelijke klachten na de ramp. Die klachten waren niet toe te schrijven aan de eerder ziekte van Pfeiffer. Het leek alsof er iets met zijn bloed aan de hand was. Het voelde aan alsof zijn bloed 'kookte'. Allerlei klachten kwamen tot uiting die niet te verklaren waren. Vooralsnog legde hij het verband niet met de Bijlmerramp, maar nu denkt hij daar anders over. Zijn collega's vertonen inmiddels ook allerlei lichamelijke ongemakken.


Opmerking:

P. Veen is ook ziek zelfde klachten als ik. (Ed Steur)


Pierre Heijboer reageert op de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie.
Hij meent dat de volgende prangende vragen ontbraken of onwaarheden werden verteld.