Actuele verslagen en commentaren om onwaarheden en ontbrekende vragen over de Bijlmerramp aan de orde te stellen

Verslagen en commentaar op de verhoren van de Bijlmer-enquête

Bijlmer enquête . . . Kamerzetel 151 . . . Klankbord <===> SDN . . . Klokkenluider

Enquêtedag 27 januari 1999

De heer T.H. Gras
Sigma-team

Geboren: 09-06-1962

verklaarde voor de commissie dat hij als medewerker en commandant van de medische hulpdienst Sigma-team bij de Bijlmerramp was betrokken. Met rode helmen en een rood kruis op de rug waren zij herkenbaar als leden van het Sigma-team voor medische hulpverlening. Vragen over de geheimzinnige mannen met witte pakken kon hij niet bevestigen of ontkennen. De mensen met witte kleding waren allen betrokken bij de medische hulpverlening.

Er waren echter wel mensen in witte kleding - die ook spraken met mensen van de pers - die geen deel uitmaakten van de het Sigma-team. Een onbekende in witte kleding die op een gevaarlijke plaats bezig was, is onbekend gebleven. Aangezien de heer Gras de mensen van het eigen team en van het Rode Kruis goed kende, kon hij ook vertellen dat er mensen in witte kleding waren die niet tot de groep medische hulpverleners behoorden.

Ploeg is tot ongeveer tien uur op de plaats van de ramp aanwezig geweest. Daarna gingen zij voor assistentie naar de nabijgelegen sporthal waar veel mensen naar toe waren gevlucht. De eerst opvang was logischerwijze nogal chaotisch.Pierre Heijboer reageert op de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie.
Hij meent dat de volgende prangende vragen ontbraken of onwaarheden werden verteld.