Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. C.J.J.M. Yzermans

Geboortedatum: 27-07-1948
Beroep: Project Coördinator
Universitair Hoofd docent AMC
Verhoordatum: 5 Maart 1999
Verhoortijd: 14:33-15:31


De vraag vanuit de inspectie was heel breed geformuleerd. Een inventariserend onderzoek naar gezondheidsklachten als gevolg van de Bijlmerramp.
ANTWOORD : Dat klopt.

Is Correct?
ANTWOORD : Ja, dat klopt.

Het poliklinisch aanbod van Gersons is op aandrang van het AMC uit het voorstel verdwenen vanwege dezelfde argumenten als het AMC geeft in Januari 1999.
ANTWOORD : Klopt.

De vertraging is opgelopen op de eerste plaats over de discussie over de opzet en de tweede het wachten op het rapport van de commissie Hoekstra.
ANTWOORD : Klopt.

Voor u persoonlijk was kennis over lading niet van belang voor de opzet en het uitvoeren van onderzoek.
ANTWOORD : Klopt.

Een epidemiologisch onderzoek werd afgewezen, redenen geen controle groep tevens een groot tijdbeslag.
ANTWOORD : Ja, geen controlegroep in de zin van, niet mogelijk om een controlegroep samen te stellen.

Het GG en GD rapport sluit, opzet betreft aan bij het AMC, onderzoek wat betreft de uitvoering en analyse zijn er grote verschillen.
ANTWOORD : Toch maar nee,

Wat zegt u?
ANTWOORD : Toch maar nee,

Nou, nou
ANTWOORD : Ja, maar misschien kan het wel blijven staan, maar ik wil iets zeggen, twee zinnen.

U bent wel eens met wat er staat?. U mag iets toelichten, maar.
ANTWOORD : Nou, kijk het telefonisch meldpunt, daarom twijfel ik even, dat heeft de GG en GD natuurlijk nooit gedaan.

Nee.
ANTWOORD : Die hebben interviews gedaan met vier patiënten, als dan de pretentie zou zijn, dat hetzelfde is wat wij gedaan hebben moet ik keihard nee zeggen. Maar dat verbaasd u niet waarschijnlijk.

U vindt het er niet op lijken?
ANTWOORD : Wat zegt U?

U vindt het er niet op lijken?
ANTWOORD : Nee, dan niet.

Dan leggen wij dat vast.

De inspectie was op de hoogte van besprekingen van beperkingen van het inventariserend onderzoek.
ANTWOORD : Zeker.

De telefonische medewerkers hadden geen medische achtergrond. De medewerkers hadden een training gehad van drie dagen.
ANTWOORD : klopt.

Bij het telefonisch meldpunt ging er in de eerste plaats om klachten, gemelde diagnoses worden in de derde fase nagetrokken aan de hand van de medische dossiers.
ANTWOORD : Klopt.

U kunt zich voorstellen dat de schriftelijke vragen bij mensen de suggestie wekten dat het tussen de oren zit.
ANTWOORD : kunt zich voorstellen

U kunt zich voorstellen.
ANTWOORD : Ja,

Dat schriftelijk,
ANTWOORD : Ja.

Het contact met de inspectie beperkte zich tot zesmaal fysiek en een enkele keer telefonisch..
ANTWOORD : Klopt.

Inspectie heeft nooit geïntervenieerd in het onderzoeksproces.
ANTWOORD : Klopt.

De suggestie van de inspectie om een behandelaanbod op nemen in het eindrapport is niet overgenomen omdat een behandelaanbod haaks staat op de resultaten van het onderzoek.
ANTWOORD : De suggestie kwam dus van de hoofdinspectie.

Ja.
ANTWOORD : Als de formulering dat toelaat ben ik het ermee eens.

Ik zeg ook, de suggestie van de inspectie om een behandelaanbod aan te bieden. Dat het haaks stond op de resultaten van het onderzoek.
ANTWOORD : Klopt.

Bij het AMC onderzoek is geen toxicoloog betrokken, omdat onderzoek niet gericht op het leggen van causale relaties
ANTWOORD : Klopt.

De mensen met klachten zijn verspreid over het hele land, dit leidt tot verdunning van de klachten.
ANTWOORD : Klopt.

Er zijn nauwelijks patronen van klachten waar te nemen op basis van uw onderzoek.
ANTWOORD : Klopt.

De meest voorkomende combinatie van klachten, achttien maal betreft vermoeidheid en hoofdpijn.
ANTWOORD : Klopt.

U was verbaasd over de reactie van mevrouw Borst op het AMC onderzoek om een onderzoek toe te zeggen.
ANTWOORD : Zeker.

U kunt zich voorstellen dat specifieke groepen een behandelaanbod krijgen.
ANTWOORD : Ja.

De diagnoses zoals genoemd in de tweede tussenrapportage zijn nog niet geverifieerd aan de hand van dossiers van de huisartsen.
ANTWOORD : Klopt.

De heer Plokker heeft naar uw zeggen, mee geluisterd bij uw melding van de twee extra auto immuun gevallen op 21 Januari 1999. Hij was dus op de hoogte.
ANTWOORD : Lijkt mij wel.

Twaalf auto immuun ziekten zijn geconstateerd onder andere bij het AMC geregistreerde bijlmer patiënten.
ANTWOORD : Nog een keer, dat laatste vooral.

Twaalf auto immuun ziekten zijn geconstateerd onder de bij het AMC geregistreerde bijlmer patiënten.
ANTWOORD : Ja, eh de gevallen van Weening, daarvan zat er eentje in het bestand van het telefonisch meldpunt, de anderen kwamen er boven uit de reguliere gezondheidzorg.

Dit aantal is bijzonder hoog gezien de omvang van de populatie.
ANTWOORD : Dat zeker.

Dan zijn wij daarmee aan het eind gekomen van dit openbaar verhoor. Ik verzoek de griffier de heer Yzermans uit te geleiden. Ik schors de vergadering voor twee minuten.