"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. H.N. Wolleswinkel

Geboortedatum: 04-04-1936
Beroep: Directeur Luchtvaart Inspectie R.L.D
Verhoordatum: 5 Februari 1999
Verhoortijd: 13:30-14:57


U heeft geen tegengas gegeven om de puin ruiming te vertragen om de cockpit voice recorder te vinden. Correct?.
ANTWOORD : Dat is correct.

Bij het onderzoek is er veel met de losse pols gebeurd.
ANTWOORD : Ehm

Heeft u dat gezegd? .
ANTWOORD : Ehm, nee dat heb ik niet gezegd, ik heb wel gezegd dat het onderzoek een eh een eliminatie proces is, kijk je kan aan zo een ongeval, kun je jaren blijven onderzoeken.

Nee, maar.
ANTWOORD : En eh, Je moet op een gegeven moment dingen af af.

Er zijn een aantal dingen uit de losse pols gebeurd.
ANTWOORD : Dingen die niet ter zake deden zoals het tekenen van zo een kaartje, nou dat eerste stuk doet niet ter zake, eh we hadden ook nog de vlucht van New York naar Amsterdam er ook nog op kunnen tekenen, maar maar dat doet niet ter zake, nou hier begint het belangrijk te worden, daar gaan we nauwkeurig te werk

Meneer Wolleswinkel, u weet zich niet alles meer te herinneren, voor mij is de vraag wat u toen wist, en u wist niet de foute informatie over de Hebreeuwse tekst. U hoorde niet de technici van El Al op Schiphol. U wist niet van het niet aftekenen van de borgpen controle. En u wist niet van de vijfentwintig bladzijden uitgesteld onderhoud. Is dat correct? .
ANTWOORD : Dat is correct.

Er zijn met betrekking tot de andere route, s, die het vliegtuig gevlogen zou hebben, plus minus zevenhonderd getuigen verklaringen, waarvan er tweehonderd zijn nagetrokken. Is dat correct? .
ANTWOORD : ja, daar eh ben ik niet helemaal zeker van.

Het kunnen er ook minder zijn.
ANTWOORD : Dat zou kunnen.

U was in hoofdzaak de manager.
ANTWOORD : Ja.

Aan Mevrouw Maij Weggen heb ik de heer Wolleswinkel deze notoc door gegeven die u aanduidde.
ANTWOORD : nou, nee dat heb ik niet gezegd, informatie die hierop gebaseerd is.

Informatie die op de notoc gebaseerd is heeft u aan Mevrouw Maij Weggen doorgegeven.
ANTWOORD : Nou, of ik dat persoonlijk gedaan hebt of eh,

Maar die informatie luidde dus, er was niets aan de hand.
ANTWOORD : Eh, nou de informatie die eh, ik heb daar tekst over voorgelezen en eh.

Ik heb het nu over de notoc Amsterdam Tel Aviv.
ANTWOORD : Ja, ja, ja ja ja ja.

En die is gemeld aan Mevrouw Maij Weggen met zijnde de opmerking, er is niets aan de hand.
ANTWOORD : Nou, niets aan de hand heb ik niet gezegd, maar maar wel dat eh eh de lading aan boord geen wezenlijke extra bijdrage gaf aan het gevaar wat überhaupt dus eh gepaard gaat met met het verongelukken van het vliegtuig.

En Mevrouw Maij Weggen was op dat moment niet op de hoogte van de gevaarlijke stoffen die in dat toestel hadden gezeten? .
ANTWOORD : Nou, nee eh ja ik zal het nog een keer zeggen, die zogenaamde gevaarlijke stoffen eh, die leverden dus geen bijdrage.

Ik kom tot de conclusie en ik hoop dat u dat met mij bent of uw conclusie, er was informatie die naar Mevrouw Maij Weggen ging, geen sprake van dat er gevaarlijke stoffen aan boord waren.
ANTWOORD : Nee, eh het was zo dat eh de informatie eh die dus eh, en niet alleen naar Mevrouw Maij Weggen, maar maar maar aan iedereen die het betrof gegeven is dat de gevaarlijke stoffen, en dat zijn dan gevaarlijke stoffen eh, in de zin van de luchtvaart wetgeving, hé dat die gevaarlijke stoffen als zodanig, en die horen tot de categorie twee en drie en zo.

IKEO-waardig.
ANTWOORD : Ja, ja, ja en dat die IKEO waardig waren en dat die dus geen extra risico, s eh eh met zich mee brachten ten aanzien van het ongevallen onderzoek.

Dank u wel, Meneer Wolleswinkel wij zijn reeds tien minuten uitgelopen met dit verhoor, ik stel voor dat indien u nog extra informatie heeft die u graag aan de commissie zou willen overleggen, dat u dat schriftelijk doet. Ik dank u zeer.

Dit is het einde van dit openbaar verhoor. Ik verzoek de griffier de heer Wolleswinkel uit te geleiden.