"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. J.M. Vrakking.

Geboortedatum: 21-07-1941
Beroep: Hoofd Officier van Justitie
Verhoordatum: 10 Februari 1999
Verhoortijd: 14:25-15:11


Het onderzoek wat ik, waartoe ik opdracht heb gegeven heb laten uitvoeren was puur en alleen fact finding.
ANTWOORD : Ja.

Volgens mededelingen van de binnenlandse veiligheidsdienst was de Mossad niet ter plaatse geweest.
ANTWOORD : Ja.

U zet geen vraagtekens bij getuigenissen, u zet wel vraagtekens bij de gedetailleerdheid van de beschrijving van de getuigen.
ANTWOORD : Gelet op een aantal factoren.

Er heeft geen verificatie plaats gevonden van de logboeken.
ANTWOORD : Nee.

U heeft verklaringen terzijde gelegd van mensen die onder andere op grotere afstand stonden van de rampplek bijvoorbeeld, boven in de flats.
ANTWOORD : Als u bedoeld met terzijde leggen in een grote diepe doofpot, neen want het is gewoon toegankelijk voor iedereen, ik heb ze in mijn brief niet opgenomen, dat zou ik terzijde leggen vind ik, dat heeft iets heimelijks en dat is het niet.

Maar die terminologie gebruikte u toen straks in de vragen
ANTWOORD : Ja, mijn gedachte

Het moet in het juiste daglicht gezien worden
ANTWOORD : Ja

U heeft er twee getuigen eruit gelicht omdat deze specifiek waren en controleerbaar.
ANTWOORD : klopt

De brief aan de procureurs generaal kan niet kan en mag niet los gezien worden van de processen verbaal.
ANTWOORD : Ja, gelet ook op de verwijzing in mijn brief naar de processen verbaal.

Dan is daarmee een einde gekomen aan dit openbaar verhoor.. Ik verzoek de griffier de getuige uit te geleiden. Ik schors de vergadering voor 5 minuten.