"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. R. Visser

Geboortedatum: 13-03-1956
Beroep: Hoofd Vliegtechnische Zaken Verhoordatum: 17 Februari 1999
Verhoortijd: 11:40-12:03

 
 

Op de avond van de ramp heeft u met de heer Klaren gebeld, uw hoofd en in het telefoon gesprek is besloten te wachten tot uw expertise zou worden ingeroepen en dat is op de avond van de ramp niet gebeurd.
ANTWOORD : U zei, de heer Klaren het hoofd, uw hoofd was niet mijn hoofd, mijn collega bureau hoofd.

Collega bureau hoofd.

Bureau vliegzaken kennis over gevaarlijke stoffen en lading.
ANTWOORD : Bureau vliegzaken had op dat moment bepaalde kennis met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht, maar dat was toch iets andere kennis dan het inhoudelijk uitleggen en beoordelen van ladingpapieren, de heer van de Maat wel.

De conclusies in het rapport Hoekstra dat iemand van vliegzaken de heer van der Maat heeft gebeld op 4 Oktober is niet juist, niemand van vliegzaken heeft hem gebeld.
ANTWOORD : Dat is correct.

De heer van der Maat is een bekende expert hij kan door ieder ander gebeld zijn.
ANTWOORD : Correct.

Op 5 Oktober heeft u samen met van der Maat, die uit eigen beweging naar aanleiding van een telefoontje op de avond van de ramp s, ochtends in hoofddorp is gekomen de vracht documentatie doorgenomen.
ANTWOORD : Ik heb eh net zo even eh getuigd dat de heer van der Maat samen met de heer van Stappen geweest is. Ik zelf weet niet meer aan die woorden ????? absoluut geen enkele inzicht helaas.


Deze documentatie die toen doorgenomen is, is van de heer Beumkes.
ANTWOORD : Ik heb nog steeds in mijn gedachten, inderdaad het idee dat de heer Beumkes deze informatie mij heeft overhandigd.

Doel van het doornemen van de vrachtdocumentatie was, kijken of de lading oorzaak kon zijn van de ramp.
ANTWOORD : Is correct.

Geen oordeel is, over de gezondheid gevolgen.
ANTWOORD : Is correct.

Conclusie in uw notitie aan BVOI, geen explosieve en radio actieve stoffen aanwezig, u heeft wel een relatie gelegd tussen gevaarlijke stoffen en de berging en moest voorzichtigheid in acht genomen bij de berging.
ANTWOORD : Dat was een persoonlijke noot.

Dan is daarmee een eind gekomen aan het openbaar verhoor. Ik verzoek de griffier de heer Visser uit te geleiden en schors de vergadering tot halftwee.