Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. P.J. Verkerk

Geboortedatum: 27-05-1940
Beroep: Hoofdinspecteur Milieu Hygiëne VROM
Verhoordatum: 4 Maart 1999
Verhoortijd: 10:49-12:14

 
 

De RIVM meetwagen is vrij snel na de ramp standbij gezet, inzet bleek in verband met niet aanwezig zijn van gevaarlijke stoffen niet noodzakelijk.
ANTWOORD : Ja.

De RIVM meetwagen wordt dan pas ingezet als bekend is op welke emissies moet worden gemeten.
ANTWOORD : Tenzij eh, de betreffende brandweercommandant zegt, ik wil u hebben.

Tenzij zegt u?
ANTWOORD : De brandweercommandant zegt, ik wil graag hebben, dat er zo een onzekerheid is dat de meetwagen gevraagd wordt.

Jawel, maar u heeft zo straks gezegd, wij moeten weten waar we op moeten meten, naders kunnen wij niet meten.
ANTWOORD : Klopt.

Dus, u moet weten welke emissies u kunt verwachten.
ANTWOORD : Precies, en of die dus ten aanzien van een groot milieu incident dus of daar van sprake is.

Ook zes en een half jaar na dato zoals met de nu bekende gegevens, geen aanleiding bestaan de RIVM meetwagen op basis van eigen bevoegdheid in te zetten.
ANTWOORD : Ja.

De top van het departement van VROM wist op acht Oktober 1992 van het verarmd uranium in hangar acht.
ANTWOORD : De top van het departement acht Oktober, dat is de inspectie ????????.

Nou ja, de hoofdinspecteur.

Na het vinden van het verarmd uranium heeft men binnen Vrom besloten om de minister niet in te lichten, ook de regionaal inspecteur Noord Holland en de gemeente Amsterdam zijn niet ingelicht.
ANTWOORD : Klopt.

Binnen het ministerie VROM heeft men uitsluitende gekeken naar de verantwoordelijkheden in het kader van de kernenergiewet, andere aspecten in het kader van de volksgezondheid zijn niet in beschouwing genomen, andere ministeries zijn door VROM niet ingelicht.
ANTWOORD : Ik weet niet in hoeverre de andere ministeries op bepaalde niveaus eh bij betrokken zijn, net als ik al zeg eh.

Voor zover u bekend zijn ze niet ingelicht.
ANTWOORD : Nee.

Het is jammer dat de informatie over het verarmd uranium niet sneller bij de RMIA en de brandweer bekend was. Correct?
ANTWOORD : Ja.

Ik kan mij niet herinneren wat de reactie was van de minister in Oktober1993, toen hij op de hoogte werd gesteld van het feit dat het ministerie van VROM al een jaar lang op de hoogte was van de aanwezigheid van het verarmd uranium.
ANTWOORD : Klopt.

Terug vinden van verarmd uranium wordt uitgezet bij de KLM en de RLD en ELAL, actief zoeken door eigen medewerkers heeft niet plaatsgevonden.
ANTWOORD : Dat durf ik niet zeker te zeggen want zover heb ik niet na gevraagd bij.

Voor zover u dat na hebt kunnen gaan, hebt u uw medewerkers niet actief zoals ik net bedoelde bij HKF ect directe controles uitgevoerd.
ANTWOORD : Staat mij niet bij.

Publicaties in 1994 over het aantal kilogrammen niet terug gevonden verarmd uranium hebben niet geleid tot een andere beleidslijn.
ANTWOORD : Ja.

Vanuit VROM is al het mogelijke gedaan om de ontbrekende kilo, s verarmd uranium te achterhalen.
ANTWOORD :

De gebezemde schoonmaakactie in hangar acht is in overleg met de betrokken verantwoordelijken tot stand gekomen.
ANTWOORD : Ja.

De brief van de parlementaire enquetecommissie dato 22 Dec 1998 is ook bij VROM onder de aandacht gebracht, conclusie was, de sloop van hangar acht zal zeer omzichtig moeten plaats vinden, eerst schoonmaken dan slopen.
ANTWOORD : Klopt.

Dan is daarmee een einde gekomen aan dit verhoor, ik verzoek de griffier de heer Verkerk uit te geleiden. Ik schors de vergadering tot half twee. Ik zeg u erbij dat de commissie om een uur even in de tweede kamer is bij de herdenking van een van de overleden collega, s en dat het mogelijkerwijs enkele minuten vertraging kan oplopen, maar we proberen weer om halftwee weer de vergadering te heropenen. Dank u wel.