"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
J. van der Maat

Geboortedatum: 07-03-1949
Beroep: Adjunct directeur Dangerous Goods.
Verhoordatum: 18 Februari 1999
Verhoortijd: 09:30-10:48

 
 

In 1992 bent u vanuit DGM ingehuurd als adviseur gevaarlijke stoffen door de RLD, afdeling vliegzaken.
ANTWOORD : Dat is correct.

Op 4 Oktober 1992 werd ik om plusminus 20 uur acht uur, gebeld door vliegzaken Schiphol, de RLD.
ANTWOORD : Niet door vliegzaken, ik ben gebeld door iemand van de RLD.

Door iemand van de RLD. en de vraag was, waar moeten wij op letten, in verband met de gevaarlijke lading aan boord.
ANTWOORD : Dat is correct.

Klasse zeven, radioactieve stoffen, komt niet voor op de voorgelezen notoc
ANTWOORD : Dat is correct.

Ook klasse een, explosieven kwam niet voor op de notoc.
ANTWOORD : Dat is correct.

Er was geen extra gevaar voor de rampenbestrijding met betrekking tot de lading aan boord.
ANTWOORD : Niet met betrekking tot de gevaarlijke lading, de gevaarlijke stoffen die, zoals ze op de notoc stonden.

Doel van de extra controle door u op maandag was, nagaan of de lading aanleiding kon zijn tot het ongeval, en nagaan of de lading voldeed aan de IKEO voorschriften.
ANTWOORD : Dat is correct.

Maandag na de ramp is mondeling door u gerapporteerd aan de heer Visser.
ANTWOORD : Dat is correct.

Op verzoek van de RLD heeft u een jaar na dato, alsnog schriftelijk gerapporteerd wat u op vier en vijf Oktober heeft gedaan.
ANTWOORD : Dat is correct.

Voor zover u het heeft kunnen nagaan is er op zondagavond door niemand anders advies ingewonnen bij Dangerous Goods Management.
ANTWOORD : Dat is juist.

De mate van gevaar, gevaarlijke stoffen, wordt ingedeeld in verpakkingsgroepen een tot en met drie.
ANTWOORD : Dat is voor een aantal gevaren klassen juist.

Waarbij verpakkingsgroep een zeer gevaarlijke stoffen zijn, verpakkingsgroep twee gevaarlijke stoffen, en verpakkingsgroep drie minder gevaarlijke stoffen.
ANTWOORD : Dat is correct.

DMMP is geclassificeerd volgens IKEO als verpakkingsgroep drie, geen extra risico.
ANTWOORD : Als klasse drie, dus brandbare vloeistof klasse drie, verpakkingsgroep drie. Dat is correct.

Bij vertrek van het toestel, uit Amsterdam waren er geen explosieven aan boord.
ANTWOORD : Dat is correct.

De totale lading is bij contra expertise in 1998 volledig beoordeeld op gevaarlijke stoffen, er werden geen bijzonderheden aangetroffen.
ANTWOORD : Dat is correct.

Deze constateringen zeggen niets over de gevolgen voor de volksgezondheid.
ANTWOORD : Dat is correct.

Dank u wel. Dan is daarmee een einde gekomen aan dit openbaar verhoor. Ik verzoek de griffier de heer van der Maat uit te geleiden. Ik schors de vergadering voor vijf minuten.