"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. P.J. van der Lugt

Geboortedatum: 16-01-1960
Beroep: Rechercheur Economische Controle Dienst
Hoofd Internationale Economische Recherche
Verhoordatum: 18 Februari 1999
Verhoortijd: 10:56-11:22

 

De economische controledienst is actief op controle van in en uitvoer wetgeving, de afdeling internationale economische recherche doet controle op uitvoer van strategische goederen.
ANTWOORD : Dat is juist.

Op 23 Oktober is de economische controledienst door de heer de Rooij, dienst luchtvaart rijkspolitie destijds benaderd, onderzoek te doen naar de lading die vervoerd werd onder een half verbrandde airway bill military ordinance equipment, en de opdracht was of het hier een legale zending betrof, dat heeft u doorgegeven aan U.S Customs en het resultaat was. Dit is legaal vervoerd.
ANTWOORD : Dat is correct.

In 1996 heeft u opnieuw verzoek gekregen van de RLD om nog een keer U.S Customs te benaderen voor vrachtdocumentatie, dat wilde de economische controledienst doen en tevens een verklaring te geven aan de tweede kamer, dat malversaties met vrachtbrieven uitgesloten was. Hiertoe was ECD niet zondermeer toe bereid.
ANTWOORD : Het eerste waren wij toe bereid, het tweede niet zonder meer. Dat is juist.

Meneer v/d Lugt, u heeft aan de heer de Rooij, nadat u de eerste keer aan hem gerapporteerd had, ook aangegeven dat u eventueel nader onderzoek zou kunnen doen, bij U.S Customs om meer gegevens boven water te krijgen nadat, u veertien airway bills en vijftien house airway bills had ontvangen. Van het aanbod is geen gebruik gemaakt.
ANTWOORD : Ik heb aangeboden dat ik bereid was om nog verder assistentie te verlenen. Dat is juist.

De economische controledienst vraagt schriftelijk verzoek aan Mevr Jorritsma om aan de heer Weijers van economische zaken, om een opdracht te voldoen, en die opdracht komt niet.
ANTWOORD : Ik heb gezegd, als de RLD toch wilde dat wij een dergelijke verklaring wilden afleggen, dat er dan een schriftelijk verzoek moest zijn van mevrouw Jorritsma aan de heer Weijers.

En dat verzoek komt niet.
ANTWOORD : Dat is nooit gekomen.

Tot 1998 is men niet terug gekomen op de vragen uit 1996.
ANTWOORD : Ook dat is juist.

Dan is daarmee een einde gekomen aan het openbaar verhoor. ik verzoek de griffier de heer van der Lugt uit te geleiden. Ik schors de vergadering voor vijf minuten.