"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. L van der Kooij

Geboortedatum: 25-05-1957
Beroep: Contra expertise D.H.V - R.I.V.M
Verhoordatum: 5 Maart 1999
Verhoortijd: 10:40-12:17

 
 

Bij een brand zoals op 4 Oktober 1992 is zowel in de vuurfase als wel in de smeltfase beschermde kleding en perslucht een voorwaarde.
ANTWOORD : Dat klopt.

Meting met regenbuisjes geven beperkt indicatie vaan blootstelling.
ANTWOORD : Dat klopt.

Vorming van Sarin onwaarschijnlijk en DMMP verbrandt reeds bij minder dan honderd graden.
ANTWOORD : Ja.

Gevaar voor aluminium vergiftiging was onwaarschijnlijk.
ANTWOORD : Wij hebben dat onderzocht in de vorm van, kunnen daar verbranding producten zijn ontstaan? Ja, dat is

Is dat correct?
ANTWOORD : Ja.

Nader onderzoek na eenmalige hoge piek belasting en het risico op langere termijn is zeker gewenst met name naar dioxines.
ANTWOORD : Dat klopt.

U heeft de flats wel meegenomen, dit leid niet tot grote verschillen met betrekking tot het RIVM rapport.
ANTWOORD : Dat klopt.

De smeltfase is expliciet wel in beschouwing genomen door uw onderzoek, dit is moeilijk te modelleren maar leidt tot andere stoffen dan de brand zelf.
ANTWOORD : Dat klopt.

RIVM conclusies over uranium worden onderschreven en uitgaande dat niet alles is verbrand.
ANTWOORD : Dat klopt.

Het worst case scenario ten aanzien van uranium, zal moeten worden onderzocht tot betrekking langdurige blootstelling dan een brand van een uur.
ANTWOORD : Ja, dat eh u bedoelt dan hangar acht?.

Ja.
ANTWOORD : Dat klopt.

Bluswater kan tot klachten leiden aan de ledematen onder andere eczeem.
ANTWOORD : Ja.

Om vast te kunnen stellen wat de consequentie, s geweest zijn van langdurig werken op de rampplek voor de gezondheid is individueel onderzoek gewenst.
ANTWOORD : Dat is zeker zo.

Dan zijn wij daarmee aan het eind gekomen van dit verhoor. Ik verzoek de griffier de heer van der Kooij uit te geleiden. Ik schors de vergadering voor twee minuten.