"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. E van Thijn

Geboortedatum: 21-04-1949
Beroep: Ex Burgemeester Amsterdam
Verhoordatum: 10 Maart 1999
Verhoortijd: 14:48-15:48

 
 

U was reeds eerder in het beleidscentrum geweest.
ANTWOORD : Ja.

Het loggen kreeg inde loop van de avond pas zijn beslag.
ANTWOORD : Ja, ik had er helemaal geen bemoeienis mee natuurlijk. Kreeg om mij heen zijn beslag.

Maar u was ook verantwoordelijk ook voor dit.
ANTWOORD : Uiteraard ben ik overal verantwoordelijk voor.

Binnen een uur was iedereen aanwezig, eerste uren waren chaotisch, de eerste activiteiten bestonden uit centraliseren van de voorlichting, en zicht op de omvang van de ramp te krijgen ANTWOORD : Ja.

Contacten met de rampplek verliepen goed.
ANTWOORD : Steeds beter, ja.

Afwezigheid van de vertegenwoordiging van de stadsdeelraad in het beleidcentrum heeft besluitvorming niet belemmerd.
ANTWOORD : Nee.

Het was voor u onmiddellijk duidelijk dat u de verantwoordelijkheid had.
ANTWOORD : Ja.

U heeft zich verbaasd over de aanbeveling van de commissie Hoekstra om maximale coördinatie structuur in het leven te roepen.
ANTWOORD : In het geval al deze, ja.

U ziet een groot verschil tussen professionaliteit van de berging en de nasleep.
ANTWOORD : Ja.

U kende het rampenplan, u had er zelf aan meegewerkt.
ANTWOORD : Ja.

Het rampenplan kende geen onderdeel voor vliegtuig ongevallen.
ANTWOORD : Klopt, ja.

U acht het zinvol om een beleidscenario te ontwikkelen voor vliegtuigongevallen.
ANTWOORD : Ja.

Prioriteit bij de berging waren de slachtoffers.
ANTWOORD : Ja.

U heeft meerdere malen zelfs zwart op wit gekregen dat er geen gevaarlijke stoffen aan boord van het vliegtuig waren.
ANTWOORD : Klopt.

U heeft een document ontvangen van de heer Smits President directeur van Schiphol over de lading, waarop stonden, geen gevaarlijke stoffen.
ANTWOORD : Ik heb het document samen met hem bekeken, ik weet niet meer of hij het heeft meegenomen of dat het al ter plekke aanwezig was.

Het document wat ik kreeg van de heer Smits is doorgestuurd naar de heer van Rooij van de Brandweer.
ANTWOORD : Ja.

De heer Ernst heeft in het beleidcentrum een geautoriseerd bericht gegeven, geen gevaarlijke lading.
ANTWOORD : Ja.

U wist niets van tegenstrijdigheden en berichten over de lading.
ANTWOORD : klopt.

U is niet voorgelegd om uit te gaan van een worst case scenario met betrekking tot de bescherming van de hulpverleners.
ANTWOORD : Dat is juist.

U werd precies een jaar na de ramp Oktober 1993 geconfronteerd met begrip verarmd uranium.
ANTWOORD : Inderdaad.

Het aanbod van de Israëlische ambassade om te helpen met de berging heeft u afgewezen.
ANTWOORD : klopt.

U besloot om de berging te versnellen omdat beren anders weken zou duren, duidelijkheid was gewenst.
ANTWOORD : Ja.

Met de beslissing heeft u een groot risico genomen.
ANTWOORD : Een risico ja, ja.

Aanwezigheid van camera, s op de rampplek sprak vanzelf.
ANTWOORD : vindt ik wel ja.

U heeft bovenover niets gehoord van bezwaren van de RLD over de versnelling.
ANTWOORD : Nee.
U heeft tot uw verbazing nauwelijks contact gehad met de RLD.
ANTWOORD : Ja.

U acht het onwaarschijnlijk dat de cockpit voice recorder verdwenen is door de versnelling van de berging.
ANTWOORD: Inderdaad.

U heeft geen aanwijzing dat er meer dan 43 slachtoffers zouden zijn.
ANTWOORD : Klopt.

Vier kisten die op Sint Barbara begraven zijn behoorden tot de 43 slachtoffers.
ANTWOORD : Ja.

Er was een uitgebreid nazorgplan.
ANTWOORD : Inderdaad.

Na berichten over verarmd uranium heeft u een expert meeting georganiseerd.
ANTWOORD : Ja.

Toen ik als minister van binnenlandse zaken aantrad trof ik geen bijlmer dossier aan, ook niet bij de BVD.
ANTWOORD : Ik had er ook niet naar gevraagd, dus.

U trof het niet aan.
ANTWOORD : Nee.

Ofschoon ik vond dat te veel zaken op een laag ambtelijk niveau werden afgedaan heb ik bij mijn aantreden als minister van binnenlandse zaken hierover geen contact gehad met collega's ministers om deze zaken nader te bespreken.
ANTWOORD : Nee, maar wat er nu speelt, speelde toen nog helemaal niet natuurlijk, dat is allemaal in de loop der jaren opgekomen.

Ik dank u wel. Ik verzoek de griffier de heer van Thijn uit te geleiden. Ik schors de vergadering voor twee minuten.