"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. R. van Gijzel

Geboortedatum: 29-06-1954
Beroep: Lid 2e Kamer PVDA
Verhoordatum: 10 Maart 1999
Verhoortijd: 13:30-14:41

 
 

Op 8 Oktober 1992 was er een briefing bij verkeer en waterstaat. U sprak er over de route die het vliegtuig gevolgd zou hebben, de cockpit voice recorder en u moest er rekening mee houden met het feit dat de cockpit voice recorder waarschijnlijk niet terug gevonden zou worden, en u heeft gesproken over de berging, en de kamer drong aan op een stortplaats. Is dat correct?
ANTWOORD : Dat is correct, en we hebben gesproken over het afvallen van de motoren en is mij daar meegedeeld dat de co piloot een gevechtsvlieger was en die stellig als eerste, ik had nooit van die term gehoord, als eerste gekeken zou hebben hoeveel combat power die had. En dat betekent dat hij over zijn schouder kijkt of de motoren er nog aan hangen zodat hij weet wat zijn gevechtspositie is. En men ging er dus vanuit dat de crew wist dat in ieder geval de buitenmotor eraf zou zijn.

Meneer van Gijzel bedankt voor deze aanvulling, de commissie heeft zelf in een soortgelijk toestel ook gezeten om te kijken of het mogelijk was of die motor wel of niet zichtbaar was als hij eraf viel en dat was correct.

Op 14 Oktober 1992 komt er een brief van naar de vaste kamercommissie van verkeer BIZA, de tweede kamer wacht op evaluatie van de ramp van de lokale autoriteiten, is dat correct?
ANTWOORD : Ja.

De volledige commissie van verkeer en waterstaat wilde wachten op de rapportage van Amsterdam.
ANTWOORD : Van Amsterdam?

Van de lokale
ANTWOORD : O, met betrekking tot dat punt, ja.

De aandacht van het departement van de ramp was in de begin periode toereikend.
ANTWOORD : Van het departement?

Van verkeer en waterstaat.
ANTWOORD : Ja, voor het onderdeel oorzaakvinding zeker, maar rondom het justitieel onderzoek en dat heb ik uitgelegd, was daar geen goede grondslag voor, is geen aandacht geweest.

Conclusies naar aanleiding van het rapport van raad voor de luchtvaart, de houding van de luchtvaart wereld is arrogant, vragen blijven bij de gevlogen route, en de vracht van het toestel zijn er nog vragen bij te stellen.
ANTWOORD : Op zijn minst.

U had een beetje kijk op vrachtpapieren.
ANTWOORD : ja, maar niet doorgestudeerd, maar ik had mij er in verdiept ja.

Het pakket wat u kreeg op 28 Augustus 1995 was incompleet en soms onleesbaar.
ANTWOORD : 28 Augustus 1995

Vrachtpapieren.
ANTWOORD : ja, was incompleet, soms onleesbaar en het correspondeert niet met de stukken die advocaat van der Goen gekregen heeft via publiek rechtelijke weg.

U beschikte niet over chemische kennis om de lading goed te kunnen beoordelen.
ANTWOORD : Nee.

Het kabinet moet communicatief schrijven.
ANTWOORD : Ik geloof dat de minister eens ooit geschreven heeft.

Heeft u dat gezien? Nee
ANTWOORD : Ja, nee

Heeft u gezien.
ANTWOORD : Ja, ik wel.

De kamer heeft onvoldoende informatie ontvangen.
ANTWOORD : De kamer heeft onvoldoende informatie ontvangen die vaak ook niet juist bleek te zijn.

De kamer heeft onjuiste informatie ontvangen.
ANTWOORD : ja, dat lijkt mij de omgekeerde ingang ?????????

Nee, maar ik wou alleen vragen of u het wil beamen c.q. ontkennen.
ANTWOORD : Zeker.

Het OM weigerde na aanleiding van de aangifte van de heer Plettenberg het rechtshulpverdrag met de VS te activeren.
ANTWOORD : Zeker, althans dat meldt de heer Weck mij.

U heeft in 1993 geen contact gezocht met de minister van VWS.
ANTWOORD : Nee.

U heeft wel met uw PVDA woordvoerder VWS gesproken.
ANTWOORD : Ja.

De samenwerking in de commissie verkeer en waterstaat was niet altijd optimaal.
ANTWOORD : Nou, ik vond het wel zakelijk hoor, ik vond eh

Het was niet altijd optimaal.
ANTWOORD : Ja, ik heb daar geen echte aanleiding voor dat je kunt zeggen, we hadden verschillen van mening maar dat mag in een parlement geloof ik.

Aan justitiële kant van het onderzoek haperde er volgens u nogal wat.
ANTWOORD : Ja.

Oorzaak hiervan was de verwarring omtrent de geldende wetgeving.
ANTWOORD : Ja.

De raad voor de luchtvaart zei u niet geïnteresseerd te zijn in de lading.
ANTWOORD : Ja, nou anders dan dat ze al gedaan hadden in het kader van de oorzaakvinding.

De binnenlandse veiligheidsdienst is bij u geweest, u sprak met ze over onder andere wapentransporten.
ANTWOORD : Correct.

U heeft nooit gehoord wat de uitslag was van dit onderzoek.
ANTWOORD : Niet van hun, wel via de commissie Hoekstra.

U heeft de minister van verkeer en waterstaat in April 1995 over al deze aspecten geïnformeerd.
ANTWOORD : Klopt.

De minister hield in Juli 1995 vol dat alles klopte.
ANTWOORD : klopt.

U heeft BVOI bezocht samen met de heer Plettenberg.
ANTWOORD : Klopt.

BVOI had geen originele vrachtpapieren.
ANTWOORD : Geen originele vrachtpapieren.

September 1997
ANTWOORD : Ja, geen originele vrachtbrieven, wel operationele papieren, dat zijn ook vrachtpapieren.

September 1997 spreekt u met de ECD, de heer de Rooij deelt mee dat 5000 kilo lading, was niet aan boord.
ANTWOORD : Wij spreken met de Rijkspolitie en de heer de Rooij deelt dat mee en aanvullend sprekend met de ECD.

Ja.

Naar aanleiding hiervan verzoekt u om heropening van strafrechtelijk onderzoek in de commissie
ANTWOORD : Aan de premier.

Ja.

Ook de kamer heeft lang gedacht dat er geen klachten over de gezondheid konden zijn.
ANTWOORD : Nee, ja dat weet ik niet of de kamer dat gedacht heeft, in ieder geval de informatie was dat er geen klachten konden zijn die samenhingen met de lading van het toestel.

U voelde zich binnen de vaste kamercommissie van verkeer en waterstaat vaak eenzaam.
ANTWOORD :Nee, ik zei met een aantal collega's binnen de vaste kamercommissie voelden wij ons eenzaam, ook zij hebben zich waarschijnlijk en ik heb mevrouw van `t Riet vanochtend gehoord ook wel eens eenzaam gevoeld op dit dossier. En dan ga je ook bij jezelf te rade. Ik voelde mij wel in die periode vaak op dit dossier eenzaam.

Samen voelde u zich eenzaam.
ANTWOORD : Ja.

Dat geeft dan toch nog een warm gevoel.

Mevrouw Jorritsma heeft toch nog redelijk haar best gedaan.
ANTWOORD : In vergelijking met de anderen heeft Mevrouw Jorritsma haar best gedaan.

Meneer van Gijzel, ik dank u wel. Ik kom daarmee op het einde van dit verhoor. Ik verzoek de griffier de heer van gijzel uit te geleiden. Ik schors de vergadering voor vijf minuten.