"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. R.C.G.M. Smetsers

Geboortedatum: 17-09-1957
Beroep: R.I.V.M Onderzoek Bijlmerramp
Verhoordatum: 5 Maart 1999
Verhoortijd: 09:30-10:32

 
 

Nadat opdracht was verstrekt van VWS heeft er tijdens het onderzoek geen sturing door de opdrachtgever plaatsgevonden.
ANTWOORD : Dat klopt.

Er was geen begeleidingscommissie met betrekking tot modelkeuze en methodieken, heeft geen overleg plaatsgevonden met VWS.
ANTWOORD : Dat klopt.

Nadat het rapport in September 98 via de opdrachtgever aan het AMC werd doorgegeven is er geen contact meer geweest met het AMC of VWS over uitleg van de onderzoek resultaten.
ANTWOORD : Niet door de eh zeg maar de betrokkenen zoals ik die onderdelen van het rapport in detail heb uitgewerkt.

De risico, s voor de gezondheid zijn via modelberekeningen bepaald.
ANTWOORD : Klopt.

Onderzoek was beperkt tot de avond van de ramp tijdens de brand.
ANTWOORD : Ja, waarbij, dat wil ik er nogmaals even bij zeggen dat bij de situatie na de brand, modelmatig meegenomen is in dat eerste gemodelleerde model.

De kans op kanker vanwege chroom deeltjes was een op de tienduizend.
ANTWOORD : Ja, maar daar wil ik bij zeggen dat het op basis is van een overschatting, n.l de veronderstelling dat chroom zes in lucht niet reageert, en die veronderstelling is.

De ladinglijst was niet compleet en is deels uitgegaan van aanname.
ANTWOORD : Ja, klopt.

Het vliegtuig en de flat zijn gerelateerd aan andere branden, er is niet uitgegaan van specifieke materialen ten tijde van de crash.
ANTWOORD : Van de flat.

Ja,.
ANTWOORD : Van de flat klopt dat inderdaad.

De brand is gemodelleerd als een brand die een uur heeft geduurd.
ANTWOORD : Ja.

Bij aannames is uitgegaan van de meest pessimistische voorstelling.
ANTWOORD : Niet overal, dat hebben wij gedaan bij de worst case in de benadering van uranium, dat.

Ik wil graag een worst case verhaal in de Nederlandse term omzetten meneer Smetsers want, vandaar dat ik het op deze manier gesteld heb, maar u heeft niet overal.
ANTWOORD : Nee, het risico van worst worst case aannames, namelijk dat je alle maximale aannames op elkaar stapelt, ik heb al iemand eens het voorbeeld horen geven, als we dat bij tankinstallaties doen, dan is de feitelijke afstand tot de tankinstallatie tachtig kilometer. Op een gegeven moment moet je een zo redelijk mogelijke inschatting maken, en dan kun je op een aantal punten consumptatieve aannames maken, dat is zeer gebruikelijk, maar worst worst case situaties zijn zeer ongebruikelijk in het risico denken, en hebben het alleen specifiek het uranium gedaan om te hopen dat we daarmee een eind kunnen maken aan de ongerustheid op dat punt.

Er zijn dioxines vrij gekomen, conclusie concentraties van dien aard dat ze niet gevaarlijk zijn.
ANTWOORD : Ja.

Er kan geen Sarin zijn ontstaan.
ANTWOORD : Dat is niet in ieder geval uit ons onderzoek gebleken

Ik vat de dingen samen, uit uw onderzoek.
ANTWOORD : Ja.

Oké.

DMMP heeft niet geleid tot hoge risico, s, kan wel huidirritatie opleveren.
ANTWOORD : Dat heeft geleid tot omzetting van fosfor verbindingen die inderdaad allerlei irritaties.

Maar dat is hetzelfde als ik voorlees.
ANTWOORD : Ja.

Ook met een pessimistische schatting over de risico, s van verarmd uranium is van de brand geen sprake geweest van te hoge risico, s.
ANTWOORD : Het risico van het uranium in de meest pessimistische schatting is minder dan een millisievert, dat is de.

Is dat anders dan ik u voorlees meneer Smetsers?
ANTWOORD : Ja, wat u voorleest,

Probeert u het kort samen te vatten in ieder geval.

Ook bij pessimistische schattingen over de risico, s van verarmd uranium en ook het deel van het zoekgeraakte deel is bij de brand geen sprake geweest van te hoge risico, s.
ANTWOORD : Ja, maar wat te hoog is, is een relatief begrip want wat iemand hoog vindt, ik denk dat,

We praten over normen meneer Smetsers.
ANTWOORD : Als u uitgaat van de norm een millisievert is aanvaardbaar voor leden van het publiek, dan is dus, is die norm niet overschreden als u het zo uitlegt.

Het onderzoek wat u heeft gedaan gaat over risico, s van grote groepen, niet over risico, s van individuen of specifieke groepen zoals hulpverleners.
ANTWOORD : Klopt.

Dan is daarmee een einde gekomen aan dit openbaar verhoor. Ik verzoek de griffier de heer Smetsers uit te geleiden. Ik schors de vergadering voor vijf minuten.