"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Mevr. M.R. Sarucco

Geboortedatum: 22-09-1952
Beroep: Hoofd Openbare Orde en Veiligheid
Beleidscentrum Stadhuis
Verhoordatum: 12 Februari 1999
Verhoortijd: 09:30-10:46

 

Het rampen plan is op het beleidscentrum in het begin nagelopen.
ANTWOORD : Ja.

Het loggen ten behoeve van het logboek heeft in het begin niet plaats gevonden.
ANTWOORD : Onvoldoende.

Het rampen identificatie team is opgenomen in het rampen plan.
ANTWOORD : In het rampen plan van 1992 ook.

De besluitvorming in het beleidscentrum heeft optimaal gefunctioneerd.
ANTWOORD : Ja.

De samenwerking met het stadsdeel zuidoost verliep op 4 oktober niet optimaal.
ANTWOORD : Klopt.

In het crisis centrum verkeerde men in de veronderstelling dat er geen gevaarlijke lading aan boord van het toestel was.
ANTWOORD : Klopt.

De beslissing om de berging te versnellen is cruciaal geweest voor de verdere afhandeling van de ramp.
ANTWOORD : Wilt u dat nog even herhalen alstublieft?.

Herhaling vraag,
ANTWOORD : Dat kan ik niet plaatsen, cruciaal in welk verband? .

Is cruciaal geweest voor de verdere afhandeling van de ramp, dat daarmee een versnelling in gang is gezet en sneller duidelijkheid is gekomen, ten aanzien van het aantal slachtoffers.

Er is geen contact geweest met de RLD over de berging vanuit het crisis centrum.
ANTWOORD : Dat klopt, althans niet door mij.

Akkoord.

U blijft en bent van mening drie en veertig slachtoffers zijn drie en veertig slachtoffers
ANTWOORD : Ja.

De gemeente Amsterdam is tevreden over de afhandeling van de ramp.
ANTWOORD : Ik eh, ik vindt het moeilijk om het woord tevreden te gebruiken als je het over een ramp bestrijding hebt, maar ik weet zo gauw geen ander woord. Ik denk dat wij veel voor elkaar hebben gekregen, ja.

In het beleidscentrum wist niemand dar er verarmd uranium aan boord van het toestel zat.
ANTWOORD : Ja.

Nog de heer Ernst, nog de heer van Thijn, nog de heer Nordholt wisten dus van het Uranium, verarmd uranium af, anders had u het moeten geweten hebben.
ANTWOORD : Daar durf ik ja op te zeggen, ja.
Ik dank u wel, zijn we aan het einde gekomen aan het openbaar verhoor, verzoek de Griffier Mevrouw Surocco uit te geleiden. Ik schors de vergadering voor vijf minuten.