"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. H. Rengeling

Geboortedatum: ??-??-????
Beroep: GG&GD Amsterdam
Verhoordatum: 4 Maart 1999
Verhoortijd: 13:33-14:22

 
 

Het uit te voeren onderzoek was tweeledig, lichamelijke gezondheidsklachten en meer duidelijkheid omtrent de risico, s met betrekking tot verarmd uranium.
ANTWOORD : Klopt.

Er is met vijf mensen gesproken, en er zijn geen mensen onderzocht.
ANTWOORD : Dat klopt.

Met vier huisartsen is overleg gepleegd, en vervolgens bij vijftig huisartsen informatie ingewonnen.
ANTWOORD : Ja.

Het onderzoek was tussen aanhalingtekens, het vinden van feiten.
ANTWOORD : Ja.

De ziekten hadden geen relatie tot de Bijlmerramp, maar de mensen zijn nog wel steeds ziek.
ANTWOORD : Ja.

Er waren geen afwijkende klachtenpatronen als gevolg van de ramp waar te nemen.
ANTWOORD : Dat klopt.

Het was beter geweest om na enkele jaren opnieuw een onderzoek te doen om te kijken hoe het met de gezondheid van de mensen in de bijlmer gesteld was.
ANTWOORD : Met de toevoeging, op basis van de kennis die we in 1999 hebben.

Dat zijn geen enkele jaren meneer Rengeling, we hebben het over zes en een half jaar na dato, en ik heb begrepen dat u bedoelde dat het toch omstreeks 96 97 was.
ANTWOORD : Geen.

In 1997 bent u van uw huidige functie benaderd door de huidige hoofdinspecteur volksgezondheid de heer Verhoef. U heeft toen verwezen naar de rapportage in 1994.
ANTWOORD : Inderdaad.

De gevolgen en de risico, s voor aanwezigheid voor verarmd uranium is als een verwaarloosbaar risico in te schatten.
ANTWOORD : Inderdaad.

Dan zijn wij daarmee aan het einde gekomen van dit verhoor. Ik verzoek de griffier de heer Rengeling uit te geleiden en schors de vergadering voor vijf minuten.

Over het verhoor van de Heer Rengeling is geen beëdiging uitgezonden wegens de reclame op de televisie. Tevens is dat de reden dat zijn geboorte datum niet bekend is.