"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Mevr. D.E. Raadgers

Geboortedatum: 27-02-1962
Beroep: Hoofd dienst Luchthaven Rijksverkeersinspectie
Verhoordatum: 18 Februari 1999
Verhoortijd: 13:30-14:03

 

Aspecten van gevaarlijke stoffen in het kader van een ongeval van een vliegtuig vallen in principe niet onder onze dienst. We kunnen er wel bij betrokken worden door verzoek van de commissie.
ANTWOORD : Ja.

De afzender, de shipper is verantwoordelijk voor de juiste verpakking en de noodzakelijke documentatie.
ANTWOORD : Dat klopt.

Door de RVI zijn in vijf en half procent van de controles, en dan hebben we het over twee a drie duizend op jaarbasis op schiphol overtredingen aangetroffen.
ANTWOORD : Dat klopt, gemiddeld hè, dat is een aantal jaren na ongeveer deze orde van grootte ja.

De onvolledigheid van de ladingpapieren die u aantrof bij het onderzoek was gelegen in het feit, dat alleen uit notocs moest worden geciteerd en de kopieën er onduidelijk waren.
ANTWOORD : Dat klopt.

Tussen papieren en fysieke lading kan altijd verschil zitten, de controles van onze dienst zijn ook met name daar ook op gericht.
ANTWOORD : Dat klopt.

Lading die aan boord blijft, transit wordt niet door ons gecontroleerd.
ANTWOORD : Niet of nauwelijks. Als het al plaatsvindt dan zouden we alleen kijken naar stuwage en samen lading, en we zouden niet kijken naar individuele zendingen hoe ze verpakt zijn, en of ook de individuele documentatie klopt.

Mag ik daar dan de volgende vraag aan koppelen, heeft u wel bevoegdheden om transit lading te controleren.
ANTWOORD : Ja.

De positie van El Al op schiphol, op grond van vervoer van gevaarlijke stoffen, is geen enkel verschil met andere maatschappijen, ook niet in 1992.
ANTWOORD : Absoluut waar.

Ik dank u wel. Dan is er een einde gekomen aan dit verhoor, ik verzoek de griffier mevrouw Raadgers uit te geleiden en ik schors de vergadering voor 5 minuten.