"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. H. Plokker

Geboortedatum: 13-05-1942
Beroep: Plaatsvervangend Hoofdinspecteur Volksgezondheid VWS
Verhoordatum: 4 Maart 1999
Verhoortijd: 14:27-15:32

 

Het beeld uit het GG en Gd onderzoek in 1994 sloot aan bij de signalen die bij de inspectie binnenkwamen.
ANTWOORD : Dat klopt.

Huisartsen zijn niet in staat om de gevolgen van toxicologische stoffen vast te stellen.
ANTWOORD : Dat klopt.

De minister van VWS is twee jaar na de ramp geïnformeerd over het GG en GD onderzoek.
ANTWOORD : Ja, dat is uw conclusie, maar goed eh.

Bij de beantwoording van kamervragen over gezondheidklachten uit 1995 en 1996 en in 1997 verwijst de minister naar het GG en GD onderzoek uit 1994.
ANTWOORD : Akkoord

VWS was niet betrokken bij de beantwoording van kamervragen over de relatie tussen de lading en gezondheidklachten.
ANTWOORD : Voor zover mij bekend niet.

Over informatie en de antwoorden van minister Alders over gezondheidklachten en uranium heeft geen overleg plaats gevonden tussen de minister van VROM en VWS.
ANTWOORD : Zelfde antwoord, wat dat betreft, voor zover mij bekend.

U weet niet of er een voorbereiding op het debat op twee April 1998 overleg heeft plaatsgevonden met VROM.
ANTWOORD : Dat weet ik niet.

U kijkt in het dossier na of op twee April 1998 op de hoogte was van het RIVM onderzoek uit Oktober 1993.
ANTWOORD : Ja.

U bent niet op de hoogte van de in Juni 1995 geuite wens vanuit de kamer voor een epidemiologisch onderzoek.
ANTWOORD : Dat klopt.

Op de aanbieding van professor Gersons voor een poliklinisch aanbod is niet ingegaan. Reden vergrote angst en onzekerheid, onduidelijkheid over de lading.
ANTWOORD : En de onduidelijkheid over eh de en de de wat ik de hele tijd gezegd heb eh de eh ongewenste effecten van ongericht onderzoek. Met name ongericht.

Grote angst en onzekerheid mag ik daar onder scharen neem ik aan.
ANTWOORD : Nee, maar ook het epidemiologische tijd dat je, dat grote bezwaren zijn tegen een ongericht onderzoek, want dat was het nog steeds.

Er moest meer bekend zijn over de lading alvorens een behandel aanbod kon worden aangeboden.
ANTWOORD : Dat klopt.

Onderzoek opzet van vijf Maart 1998 sluit naar uw mening aan bij de toezegging van de kamer van 30 September 1998. Het AMC maakte bezwaar tegen een lichamelijk onderzoek.
ANTWOORD : Ja.

Vertraging van zeven maanden is het gevolg van het overtuigen van het AMC en het formuleren van de opzet van het onderzoek en niet het wachten op de uitkomst van de commissie Hoekstra.
ANTWOORD : Dat klopt.

Het voorstel van de hoogleraar de Goeij en de Wolff is nooit terechtgekomen bij de inspectie.
ANTWOORD : Dat klopt.

Dan zijn wij daarmee aan het einde van dit verhoor, ik verzoek de griffier de heer Plokker uit te geleiden. Ik schors de vergadering voor vijf minuten.