"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. J. Plettenberg

Geboortedatum: 02-07-1946
Beroep: El Al Cargo Operations Officer.
Verhoordatum: 17 Februari 1999
Verhoortijd: 14:24-15:15 
 

Tussen kwart over zes en halfzeven kwam het bericht van El Al Ground Operations dat het toestel terug kwam.
ANTWOORD : Dat is juist.

Rond 22:00 uur tien uur wordt duidelijk voor u dat het vliegtuig in de bijlmer is terechtgekomen.
ANTWOORD : Ja.

Ik had geen enkele fysieke beschikking over de vrachtpapieren.
ANTWOORD : Correct.

Rond halfacht komt de heer Nix op mijn kantoor om de papieren op te halen.
ANTWOORD : Correct.

Voor de vrachtpapieren bracht ik de heer Nix in contact met de heer Chervin, nadat ik had gezegd dat de vrachtpapieren zelf op de vrachtafdeling moest worden afgehaald.
ANTWOORD : Dat is juist.

Rond acht uur vertrekt de heer Nix weer uit het gebouw van ELAL.
ANTWOORD : Inderdaad.

De aangifte van valsheid in geschrift wordt door u gedaan in de zomer van 96.
ANTWOORD : Ja.

De aanleiding is een ordner die u heeft ingezien, waarbij de operationele papieren zaten, die waren in orde en klopten, en het tweede gedeelte, de vrachtdocumentatie was rommelig, slordig en onvolledig.
ANTWOORD : Juist.

Later na 15 Mei 1994 op het moment dat u uw werk bij El Al beëindigt, bent u met de informatie naar buiten gekomen, dat wil zeggen, aan derden medegedeeld.
ANTWOORD :Dat is juist.

Met de heer van Gijzel bent u naar de BVOI geweest om de vrachtdocumentatie door te nemen, u trof daar dezelfde waarneming aan, als die u eerder in de ordner had waargenomen.
ANTWOORD : Mag ik dat preciseren, geen vergelijkbare in plaats het woord dezelfde. Vergelijkbaar.

Vergelijkbare.

U heeft gesprekken gevoerd met de LVB, u kunt zich het gesprek herinneren. U weet echter zeker dat u geen informatie over de lading heeft gegeven.
ANTWOORD : Juist.

U verklaard dat El Al geen procedure heeft, en niet heeft aangedrongen op geheimhouding van de lading.
ANTWOORD : Absoluut.

U claimt kennis te hebben over vrachtdocumentatie.
ANTWOORD : Ja.

En tenslotte, u bent niet op de avond van 4 Oktober 1992, de avond van de ramp op de rampplek in de bijlmer geweest.
ANTWOORD : Pertinent niet.

Daarmee is een einde gekomen aan dit verhoor. Ik verzoek de griffier de heer Plettenberg uit te geleiden en schors de vergadering voor minimaal vijf minuten.